Bible (Bijbel SV) NT 27: de Openbaring van Johannes by STATENVERTALING

The Revelation of John in Dutch. De Openbaring of Apokalypse van Johannes is geschreven door de apostel Johannes op het eiland Patmos. Openbaring is het laatste boek van de Bijbel en openbaart wat er geschieden zal in de voleinding der wereld. (Summary by sv1637)
This title is avalable for free download at: www.librivox.org.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *