Lazaro Ludoviko Zamenhof – Fundamenta Krestomatio

Prezentante pure kondicxan rimedon de reciproka komunikigxado, la lingvo internacia, simile al cxiu lingvo nacia, povos bone atingi sian celon nur en tiu okazo, se cxiuj uzos gxin plene egale; kaj por ke cxiuj povu uzi la lingvon egale, estas necese, ke ekzistu iaj modeloj, legxdonaj por cxiuj. Tio cxi estas la kauxzo, pro kiu, cedante al la peto de multaj esperantistoj, mi eldonis la Fundamentan Krestomation, kiu povos servi al cxiuj kiel modelo de esperanta stilo kaj gardi la lingvon de pereiga disfalo je diversaj dialektoj.

Lerni la lingvon cxiu povas laux cxiuj libroj, kiujn li deziros; sed cxar multaj esperantaj libroj estas verkitaj de personoj, kiuj ankoraux ne posedas bone la lingvon Esperanto, kaj komencanta esperantisto ne povus rilati al ili suficxe kritike, tial estas dezirinde, ke cxiu, antaux ol komenci la legadon de la esperanta literaturo, tralegu atente la Fundamentan Krestomation. Ne deprenante de la lernanto la eblon kritike proprigi al si cxiujn ricxigojn kaj regule faritajn perfektigojn, kiujn li trovas en la literaturo, la Fundamenta Krestomatio por cxiam gardos lin de blinda kaj senkritika alproprigo de stilo erara.

Atentan tralegon de la Fundamenta Krestomatio mi rekomendas al cxiu, kiu volas skribe aux parole uzi la lingvon Esperanto. Sed precipe atentan kaj kelkfojan trategon de tiu cxi libro mi rekomendas al tiuj, kiuj deziras eldoni verkojn en Esperanto; cxar tiu, kiu eldonas verkon en Esperanto, ne konigxinte antauxe fundamente kun la spirito kaj la modela stilo de tiu cxi lingvo, alportas al nia afero ne utilon, sed rektan malutilon.

Cxiuj artikoloj en la Fundamenta Krestomatio estas aux skribitaj de mi mem, aux—se ili estas skribitaj de aliaj personoj—ili estas korektitaj de mi en tia grado, ke la stilo en ili ne deflankigxu de la stilo, kiun mi mem uzas.

L. ZAMENHOF,
Auxtoro de la lingvo Esperanto.

Varsovio, en Aprilo 1903.

EText-No. 8224
Title: Fundamenta Krestomatio
Author: Zamenhof, L. L. (Ludwik Lejzer), 1859-1917
Language: Esperanto
Link: cache/generated/8224/pg8224.epub

EText-No. 8224
Title: Fundamenta Krestomatio
Author: Zamenhof, L. L. (Ludwik Lejzer), 1859-1917
Language: Esperanto
Link: cache/generated/8224/pg8224.html.utf8

EText-No. 8224
Title: Fundamenta Krestomatio
Author: Zamenhof, L. L. (Ludwik Lejzer), 1859-1917
Language: Esperanto
Link: cache/generated/8224/pg8224.txt.utf8
Link: etext05/7espr10.txt
Link: etext05/8espr10.txt

EText-No. 8224
Title: Fundamenta Krestomatio
Author: Zamenhof, L. L. (Ludwik Lejzer), 1859-1917
Language: Esperanto
Link: etext05/8espr10h.zip

EText-No. 8224
Title: Fundamenta Krestomatio
Author: Zamenhof, L. L. (Ludwik Lejzer), 1859-1917
Language: Esperanto
Link: etext05/7espr10.zip
Link: etext05/8espr10.zip