We also are on ebooksgratis.com, audiobooksmp3.eu, wikipediaforschools.org

Scarica subito gratis il file PDF del testo della trasmissione

Il dispositivo del Garante della Privacy contro Liber Liber

Уикипедия:Условия за ползване — Уикипедия

Make us Happy! Subscribe our YouTube Channel. We don't accept donations, and this is the best way to sustain our work.

KIWIX - WIKIPEDIA ZIM - MONETAG - PROJECT GUTENBERG MIRROR - LIBER LIBER 2022 - GNU - WEBSITES - WALNUT CREEK CD-ROM 

Уикипедия:Условия за ползване

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Уикипедия е свободна по своето съдържание онлайн енциклопедия, резултат от доброволните съвместни усилия на отделни личности и групи от хора, насочени към създаването и развиването на един общ ресурс на човешкото познание. Структурата и технологията на проекта позволяват всеки човек с връзка към интернет да променя съдържанието ѝ. Трябва да е ясно, че информацията на този сайт не се преглежда непременно от експерти в отделните области, за да се осигури и гарантира изчерпателна, вярна или надеждна информация.

От това не следва, че в Уикипедия няма да намерите ценна и достоверна информация, напротив, в повечето случаи ще е точно такава. Но все пак Уикипедия не може да гарантира валидността на информацията. Съдържанието на всяка статия във всеки един момент може да бъде вандализирано или подменено с твърдения, които не отговарят на нивото на познаниe в съответната област.

Съдържание

[редактиране] Четене на Уикипедия

Всяка информация, която прочетете в Уикипедия, може да се окаже неточна, подвеждаща, опасна или незаконна.

Направете всичко възможно да се уверите сами, че информацията, която получавате от Уикипедия, е точна и проверена. Направете справки с източниците, посочени в края на статиите. Преглеждайте историите на статиите и прилежащите им беседи, за да разберете дали текат дебати по съдържанието. Сверявайте информацията с независими източници.

В процес на разработка сме на методи за разграничаване между достоверните и недостоверните версии на статиите. Активната редакторска общност използва инструменти като Списък на последните промени и Списък на новите страници, за да следи добавяното ново съдържание и промените на съществуващото. Въпреки това, съдържанието в Уикипедия не се преглежда равностойно и макар потребителите да могат да поправят грешки или спорадично да участват в рецензиране (peer review) на статии, те не са правно задължени да извършват тази дейност. Следователно не съществуват никакви, дори косвени гаранции за пригодност на информацията за каквато и да било цел. Дори статии, които са преминали през процесите на редакторска проверка и гласуване за избрани от общността, могат да съдържат неуместни редакции, направени непосредствено преди да ги прочетете.

Никой от редакторите, администраторите, разработчиците, спонсорите на Уикипедия или което и да е друго лице свързано по някакъв начин с Уикипедия не носи отговорност за появата на невярна или клеветническа информация, нито за последствията от нейното използване или препращането към нея от външни уебсайтове.

Срещу Уикипедия не могат да се повдигат искове за настъпили щети, тъй като Уикипедия е доброволно съвместно начинание на хора, които създават онлайн разнообразни образователни, културни и информационни ресурси под отворен код. Информацията се предоставя безвъзмездно и между вас като читател и Уикипедия не съществуват договорни отношения или споразумения относно употребата и промяната на информацията, извън тези формулирани в Лиценза за свободна документация на ГНУ (GNU Free Documentation License, GFDL).

[редактиране] Рискове, свързани със съдържанието

Информацията в Уикипедия може да породи неоправдан риск за читателите, ако решат да я приложат на практика, да я използват за лични цели или да популяризират използването ѝ пред трети страни.

Ако някоя статия съдържа твърдения, свързани с опасни, незаконни или неетични действия, не забравяйте, че техническа възможност да добавя такава информация в Уикипедия има всеки. Авторите на статията може да не са квалифицирани да предоставят пълна информация или да ви посъветват за адекватни предпазни мерки, които да предотвратят наранявания, телесни повреди или други щети на личността, имуществото или репутацията. Ако имате нужда от специфичен съвет (по медицина, право, управление на риска и др.) потърсете професионалист с познания и право да практикува в съответната област.

Други рискове: анимации с ниска честота, между 4 и 59 херца с пик при 20 херца (т.е. кадри в секунда), е възможно да причинят гърчове у хора с епилепсия.

[редактиране] Медицинско съдържание

Уикипедия съдържа статии на много медицински теми, но не дава каквито и да са гаранции за тяхната достоверност. Няма абсолютно никаква сигурност, че което и да е твърдение, съдържащо се или цитирано в някоя статия по медицински въпрос е истинно, точно или актуално. Огромна част от тези статии частично или изцяло е дело на непрофесионалисти. Дори някое твърдение относно медикамент да е вярно, това не означава, че този медикамент е приложим за вас и вашето заболяване.

Медицинската информация, която Уикипедия предлага, в най-добрия случай е от общ характер и не може да замести консултацията с квалифицирано медицинско лице. Уикипедия не е лекар! Никаква информация от съдържанието на сайта или на който и да е от проектите на Фондация Уикимедия не може да се тълкува като опит за предлагане или съставяне на медицинско становище или диагноза, или каквато и да е друга форма на вмешателство в медицинската практика.

Голяма част от статиите на медицинска тематика съдържат шаблон {{медицинско предупреждение}}. Ако в някоя от медицинските статии този шаблон липсва, не се колебайте да го добавите.

[редактиране] Правни съвети

Уикипедия съдържа статии на много юридически теми, но не дава каквито и да е гаранции за тяхната достоверност. Няма абсолютно никаква сигурност, че което и да е твърдение, съдържащо се или цитирано в някоя статия по юридически въпрос е истинно, точно или актуално. Огромната част от тези статии частично или изцяло е дело на непрофесионалисти.

Законодателствата варират от държава до държава и се променят с времето, понякога много динамично. Дадено твърдение в статия на правна тема може да е валидно само за правосъдната система в държавата на редактора, добавил твърдението в статията. Също така, дори в даден момент правната рамка да е била коректно описана в Уикипедия, възможно е в момента на четене тя вече да е модифицирана или напълно отменена.

Правната информация, която Уикипедия предлага, е в най-добрия случай от общ характер и не може да замести консултацията с професионален юрист, който има специфични юридически познания и може да ги приложи към вашия правен казус. Уикипедия не дава правни консултации! Никаква информация от съдържанието на сайта или на който и да е от проектите на Фондация Уикимедия не може да се тълкува като опит за предлагане на правен съвет, или каквато и да е друга форма на вмешателство в юридическата практика.

[редактиране] Разкриване на сюжети

Уикипедия е енциклопедия и съдържа много енциклопедични статии за литературни произведения, филми, телевизионни постановки, видеоигри и други. Смята се за необходимо тези статии да предлагат на читателите достатъчно подробен преразказ на произведенията. Много книги и филми обаче веднага губят част от целостта или емоционалното си въздействие, ако сюжетните линии и обрати са предварително известни.

Нетикетът препоръчва материалите, разкриващи сюжета, да бъдат оградени от предупредителни съобщения. Поради аргументите по-горе това не е задължително в Уикипедия, но често се прави посредством отделянето на материала в раздел „Сюжет“ или ограждането му с шаблони {{сюжет}} и {{сюжет-край}}. Читателите, които желаят сами да проследят развитието на сюжета, би следвало да не четат статиите предварително. Това важи и за статиите, които (по една или друга причина) не съдържат предупреждения за разкриване на сюжета.

Неприемливо е да се изтрива текст от статия, посветена на сюжетна творба, само по причина че той разкрива сюжета. Неутралната гледна точка, енциклопедичният тон и други аспекти на качеството на статиите не могат да служат за оправдание на премахването на такива текстове.

[редактиране] Порнография и насилие

Уикипедия не се цензурира. Някои статии в Уикипедия могат да съдържат думи или да са посветени на обекти, които някои читатели намират за вулгарни или обидни. Възможно е статиите да съдържат текстове и изображения, до които достъпът за някои култури или възрастови групи е традиционно ограничен, например графично изобразяване на части от човешката анатомия или сцени на насилие. Възможно е някои материали в Уикипедия да отключат посттравматичен стрес.

Също така е много вероятно нецензурни текстове и изображения да попадат в статиите в резултат на вандализъм. Много внимателно трябва да се добавя и премахва съдържание, което лесно може да се квалифицира като порнографско или изобразяващо насилие.

[редактиране] Допринасяне към Уикипедия

Ако само четете съдържанието на Уикипедия, за вас не се снема повече информация, от тази, която по принцип се събира в сървърните логове на всеки сайт. Ако допринасяте към Уикипедия, то вие публично бивате идентифицирани като автор на редакциите или с вашата потребителска сметка, или с IP-адреса ви. Възможно е по IP-адреса и по информацията, съдържаща се в редакциите ви, да се разкрие самоличността ви. Дори ако допринасяте под потребителско име, в някои случаи може да се стигне до разкриване на вашия IP-адрес. Прочетете повече за политиката на Фондация Уикимедия за защита на личните данни.

Ако допринасяте с текстове към Уикипедия, вие по този начин ги лицензирате под условията на Лиценза за свободна документация на ГНУ (GFDL), версия 1.2 или коя да е следваща, публикувана от Фондацията за свободен софтуер (без непроменяеми раздели, без предни и задни корици). Ако не сте съгласни вашата писмена работа да бъде променяна и разпространявана без ограничения, не я публикувайте в Уикипедия. За да допринасяте към Уикипедия, вие самите трябва да сте в позиция да отдавате съдържание под този лиценз, което означава:

 • или да държите авторските права над съдържанието, например да сте го създали лично,
 • или да сте придобили от друг източник съдържанието под лиценз, съвместим с GFDL, например обществено достояние или също GFDL.

В първия случай, вие запазвате авторските права над материалите си и след това можете да публикувате други техни копия дори под различен от този лиценз. Въпреки това за копията, предоставени на Уикипедия, не можете да отмените лиценза GFDL впоследствие. Тези копия ще останат в сферата на GFDL, до момента, когато поради давност преминат в сферата на общественото достояние.

Във втория случай, ако добавяте в Уикипедия чужди материали, лицензирани под GFDL, според условията на този лиценз вие сте длъжни да направите признание на досегашните съавтори и да предоставите обратна връзка към мястото в Мрежата, където се намира оригиналното копие.

[редактиране] Ползване на материали от Уикипедия навън

Ако желаете да използвате текстове от Уикипедия във ваши книги, статии, уебсайтове или други форми на публикация, имате право да го направите при изпълнение на Лиценза за свободна документация на ГНУ (GFDL). Има два варианта да използвате съдържанието:

 1. Дословно копиране и разпространение, т.е. дума по дума, без изменения (verbatim copying);
 2. Създаване на производна версия (derivative work).

Вградените в статиите графични изображения или други файлове се разглеждат като самостоятелни документи, към които се прилагат условията на лицензите, под които са качени в Уикипедия (незадължително GFDL, както е при текстовете).

Ако желаете да публикувате дословно копие на статия от Уикипедия, трябва вашата публикация да съдържа:

 • непроменено, заглавието на статията,
 • непроменен, основния текст,
 • по възможност, историята на статията,
 • заявление на лиценза и авторските права, което понастоящем гласи: Текстовото съдържание е достъпно при условията на Лиценза за свободна документация на ГНУ, версия 1.2 или коя да е следваща, публикувана от Фондацията за свободен софтуер; без непроменяеми раздели, без предни и задни корици.

Ако желаете да създадете производна версия на статия от Уикипедия, като внесете промени в съдържанието, това влече със себе си изпълнението на следните условия:

 • вашите материали на свой ред трябва да бъдат публикувани под лиценза GFDL,
 • трябва да укажете авторството на всички съавтори на текста, и
 • трябва да осигурите достъп до „прозрачно копие“ на материала. („Прозрачно копие“ на статия от Уикипедия е всеки от достъпните текстови формати, включително уики-текст, уебстраници в HTML, XML емисии, и т.н.)

Последните две изисквания можете да изпълните частично, като поставите на видно място пряка връзка към точната страница, откъдето сте взели текста. Необходимо е да предоставите достъп до прозрачно копие и на производната версия, която сте направили. Трябва да се отбележи, че Фондация Уикимедия не дава гаранции за опазването на авторството и на прозрачните копия на статиите. Затова чувствайте се насърчени вие да предоставяте информацията за авторството и прозрачно копие на производните версии, които правите.

[редактиране] Търговски марки

Всички търговски марки, марки за услуги, колективни марки, права върху дизайн, личностни права или сродни права, които са споменати, използвани или цитирани в статиите в Уикипедия, са собственост на съответните носители. Употребата им в Уикипедия не предполага да могат да се ползват извън енциклопедията за някаква друга, различна от информационната цел, с която са били поставени от оригиналните съавтори на статиите. Освен ако не е посочено друго, Уикипедия и нейните сайтове не са нито свързани със, нито упълномощени от носителите на тези права, да се разпореждат и да предоставят права за използване на иначе защитени материали. Вие използвате тези и подобни на тях нематериални собствености изцяло на своя отговорност.

[редактиране] Юрисдикция

Публикуването от ваша страна на информация, намерена в Уикипедия, може да противоречи на държавното или местното законодателство, което е в сила на територията, откъдето четете тази информация. Базата данни на Уикипедия се съхранява на сървър в щата Флорида в Съединените американски щати, поддържа се в съответствие с местното и федералното право и се ползва от неговата закрила. Възможно е законодателството във вашата страна да не защитава или позволява подобна свобода на словото или свобода на разпространението на информация.

Уикипедия не насърчава закононарушенията и не може да бъде държана отговорна за нарушаването на тези закони в случаите когато вие поставяте връзки към този домейн, използвате, копирате или на свой ред публикувате информацията, съдържаща се в Уикипедия.

[редактиране] Вижте също

banner

Static Wikipedia: Italiano - Inglese - Francese - Spagnolo - Tedesco - Portoghese - Olandese - Polacco - Russo - CineseTurco - Svedese - Swahili - Afrikaans - Vietnamita - Ebraico - Greco - Arabo - CoreanoFinlandese - Winaray - Giapponese - Ungherese - Bulgaro - Farsi - Danese - Hindi -  Lituano - Lettone - Catalano - Euskera - Esperanto - Estone -Norvegese -Rumeno

Static Wikipedia - Other Languages:  aa - aab - als - am - amg - an -  arc- as - ba - bar - bat - bcl -  be - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co- cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy- diq - dib - dv - dzee - eml  - ext - fa - ff - fiu - fj - fo - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk . gn - got - gugv - ha - hak  - hif - ho - hr - hsb  - hy - hz -ia- id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - iu - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - klkm - kn - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lomdf - mg - mhmi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus -my - myv - mzn - na - nh - nap - ne - nds - new -ng - nn - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pag - pa - pdc - pih - pi - pms - ps - qu - rm - rmy - rn - rw - sa- sah - sc -scn - sco -sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu -xal - xh - yi - yo - za - zea - zu -

Wikipedia for Schools:
English - French - Spanish - Portuguese