We also are on ebooksgratis.com, audiobooksmp3.eu, wikipediaforschools.org

Scarica subito gratis il file PDF del testo della trasmissione

Il dispositivo del Garante della Privacy contro Liber Liber

Wicipedia:Y Caffi - Wicipedia

Make us Happy! Subscribe our YouTube Channel. We don't accept donations, and this is the best way to sustain our work.

KIWIX - WIKIPEDIA ZIM - MONETAG - PROJECT GUTENBERG MIRROR - LIBER LIBER 2022 - GNU - WEBSITES - WALNUT CREEK CD-ROM 

Wicipedia:Y Caffi

Oddi ar Wicipedia

Coffi

Croeso i Gaffi y Wicipedia Cymraeg. Dyma dudalen i chi ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia, yn Gymraeg neu Saesneg, a bydd rhywun yn trio rhoi ateb i chi. Os yw'r cwestiwn yn un ieithyddol, ewch â hi draw i Wicipedia:Cymorth iaith os gwelwch yn dda.

I ychwanegu cwestiwn, cliciwch yma i ddechrau pennawd newydd, a teipiwch eich neges. Cofiwch lofnodi'r neges drwy ychwanegu pedair tilde (~~~~) ar y diwedd, os gwelwch yn dda.

Welcome to Welsh Wikipedia's Cafe. This is a page for you to ask questions about Wikipedia, in Welsh or English, and someone will try to answer you. If you need help on Welsh language usage, please ask in Wicipedia:Cymorth iaith. See also the learners' corner.

To pose a question, click here to start a new section, and type your message. Remember to sign your message with four tildes (~~~~) at the end, please.

Archifau'r Caffi


Taflen Cynnwys

[golygu] Bot command translations

Hi. Could anybody translate me these interwiki bot commands to Welsh (they will be displayed in all interwiki bot summaries instead English)?

 • robot -
 • Adding -
 • Removing -
 • Modifying -

Thank you. lt:User:Hugo.arg 21:34, 15 Chwefror 2008 (UTC)

 • robot - robot
 • Adding - Ychwanegu
 • Removing - Tynnu
 • Modifying - Newid

Unless anyone else has some better suggestions. Rhion 11:44, 17 Chwefror 2008 (UTC)

Having looked at the context for these on the recent changes special page I would like to suggest the following:
 • Adding - yn ychwanegu
 • Removing - yn tynnu
 • Modifying - yn newid

on the understanding that these will follow the word robot as required. Lloffiwr 12:59, 20 Chwefror 2008 (UTC)

[golygu] Byrfoddau gwledydd

Mae cwestiwn wedi codi ar yr erthygl Tom Pryce am y byrfoddau yr ydym yn defnyddio mewn tablau ar gyfer enwau gwledydd. Dyma gopi o'r sgwrs ar hyn:

Byrfoddau yn y tabl canlyniadau. Ai byrfoddau'r FIA sydd yn y tabl Saesneg o'r canlyniadau? Os mai 'te, ydy hi'n well peidio â'u cyfieithu? Lloffiwr 19:02, 17 Chwefror 2008 (UTC)

Mae'r Wikipedia Saesneg yn defnyddio system 'proprietary' ar gyfer yr byrfoddau. Nad yw'r system yr FIA yn addas oherwydd mae'r rasus cynnar gyda ond un llythur (e.e. F - France, J - Japan, D - Germany) rhai eraill gyda dau (BR - Brazil, GB - Great Britain) a'r leill tri. Sai'n siwr os dylwn ni defnyddio system arall (system yr International Olympic Committee effallai?) AlexJ 23:39, 17 Chwefror 2008 (UTC)

Beth yw'r barn am yr hyn fyddai orau ar Wicipedia? Lloffiwr 23:22, 12 Mawrth 2008 (UTC)

Mae tabl ar Wikipedia yn cymharu byrfoddau FIFA, IOC ac ISO, gweler Wikipedia. A fyddai'n syniad da i ni drosi'r tabl hwn i'r Gymraeg, p'un ai ydyn ni am ddefnyddio'r codau ai peidio? Oes rhywun ag awydd gwneud hyn? Fe allem ni benderfynu defnyddio un o'r setiau codau yma ar gyfer canlyniadau gyrru F1 a thablau eraill o bosib. Lloffiwr 18:10, 22 Mawrth 2008 (UTC)
Wedi cyfieithu'r tabl sydd yn cymharu byrfoddau gwledydd. Yn cefnogi cynnig AlexJ i ddefnyddio byrfoddau'r IOC. Lloffiwr 18:15, 5 Mai 2008 (UTC)

[golygu] copyright

Does this wikipedia have an Exemption Doctrine Policy inline with this foundation resolution?Geni 18:13, 24 Mawrth 2008 (UTC)

I can't find one. Is there a plan to develop one?Geni 23:26, 27 Mawrth 2008 (UTC)
No Exemption Doctrine Policy as yet. This matter has not yet been discussed - will start drafting something as a basis for discussion before too long unless someone else starts the ball rolling. Lloffiwr 21:17, 6 Ebrill 2008 (UTC)
Beth am beidio â chael polisi sydd yn caniatau eithriadau i'r polisi trwyddedu sylfaenol? Byddai'n golygu ein bod yn colli rhai o'r lluniau sydd ar Wicipedia ond yn golygu bod ein polisi yn gymharol hawdd i'w weinyddu. How about not having an Exemption Doctrine Policy? This would mean that we would lose some of our images but it would be relatively straightforward to administer. Lloffiwr 14:35, 26 Mai 2008 (UTC)
Dyna'r ffordd hawsaf, mae'n debyg, ond dwi ddim yn awyddus i weld rhai o'n lluniau yn diflannu oni bai fod rheswm da am hynny (torri hawlfraint yn gwbl ddigywilydd, er enghraifft). Buaswn yn awgrymu fel man cychwyn ein bod yn mabwysiadu'r polisi trwyddedu sylfaenol yn ei grynswth. Wedyn gellir ystyried wneud newidiadau os yw'n briodol. Yn fy mhrofiad i ar y wici Saesneg a chomins, mai'r polisi sylfaenol yn llawer rhy hallt - mae nifer o gyfrannwyr eraill, diffuant, yn cwyno am hyn ac am y drafferth mae'n golygu weithiau i ddelwedd gael ei dderbyn. Ond o leiaf fel yna buasai gennym ni bolisi (mae hyn yn fy atgoffa am y ddadl ynglŷn â'r Gyfraith yng Nghymru: os am gael Cyfraith Gymreig y ffordd hawsaf yw mabwysiadu'r hyn sy'n bod eisoes, sef Cyfraith Lloegr, ei gwneud yn Gyfraith Cymru a'i diwygio [yn eitha trwyadl, mae'n debyg!]). Ydy hynny'n gwneud synnwyr? Anatiomaros 15:00, 26 Mai 2008 (UTC)
Not much chance of me being able to make a meaningful contribution to this initiative, I'm afraid. But I agree we should probably attempt to have everything other wikipedias have, if someone is willing to do the work. Deb 17:24, 26 Mai 2008 (UTC)
I think we should take a similiar stance to en:, except for the need to provide sources for pictures. Recently, I've been deleting pictures that have duplicates (or very similiar) on commons, and then I will try to replace pictures with unknown copyright status with known free versions from commons. Then I think we should create tags giving copyright status, and apply them to all pictures stored on Wicipedia, and if the uploader cannot give copyright status, the picture should be deleted. Paul-L 15:42, 28 Mai 2008 (UTC)

[golygu] Martha Jac a Sianco

Pam Martha, Jac a Sianco fel enw'r erthygl, a Martha Jac a Sianco enw ar glawr y llyfr cymraeg ( a Martha, Jac a Sianco ar y glawr saesneg)? Shelley Konk 12:46, 27 Mawrth 2008 (UTC)

Ynteu cangymeriad gan y dylunydd (mi ofynnai iddo fo!) neu defnyddio lliw a layout fel punctuation mae o, os weli di mae Jac ar linell gwahanol i Martha ac yn liw gwahanol felly yn weledig, ti'n rhoi'r comma i fewn yn dy ben. Dylunwyr...dwi'n gwybod...sori! Thaf 08:18, 1 Mai 2008 (UTC)
Hefyd os sylwi di ar gwales.com, mae'r teitl Cymraeg yn cynnwys comma ym mhob achos, yn cynnwys ar y CD o'r llyfr Cymraeg ac ar phob catalog a rhestr gobrau. Fedri di gymryd be ma' dylunwyr yn gwneud hefo pinshiad bach o halen - y peth pwysica fuasai gweld beth mae'n ddweud ar y credits a'r dudalen deitl tu mewn. Thaf 08:25, 1 Mai 2008 (UTC)

[golygu] Cerddi ar Wicipedia

Mae defnyddiwr newydd wedi ychwenegu erthygl Dysgub Y Dail

[golygu] Ydi cerddi (a'u dadansoddi) yn addas?

Dwi ddim yn siwr os yw hwn yn addas ar gyfer y Wicipedia. A yw cerddi yn fwy addas i'w cynnwys ar y WiciDestun (cyn belled ei fod yn "destunau gwreiddiol sy'n eiddo cyhoeddus neu o dan termau'r Drwydded Dogfennaeth Rhydd GNU (GFDL))?

Hefyd, efallai bod y cyfranwr yn ddisgybl neu'n fyfyriwr achos bod dadansoddiad o'r gerdd yn yr erthygl. Dwi ddim yn siwr pa mor addas yw hyn chwaith, gan mai barn ydi o yn y pen draw dybiwn i? Mae'n grêt bod pobl ifanc yn cyfrannu at y Wiciepdia a dwi ddim eisiau ei ddychryn ffwrdd, ond cyn i mi adael sylw am y peth ar ei dudalen sgwrs, beth yw'r 'polisi' am gerddi?--Ben Bore 11:42, 28 Mawrth 2008 (UTC)

Mae'r awdur yn dweud ei fod yn [gymorth i fyfyrwyr eraill], (a dwi ddim yn amau hynny) ond a'i ar wicipedia yw ei le?--Ben Bore 15:18, 28 Mawrth 2008 (UTC)
Dwi'n tueddu i gytuno. Mae 'na le i erthyglau am gerddi, e.e. mae gennym Armes Prydein, ond rhaid iddyn nhw fod yn gerddi adnabyddus sydd â lle amlwg yn hanes llenyddiaeth y wlad a chael digon i ddweud am y testun yn wrthrychol hefyd, fel y cefndir hanesyddol, mytholegol, a.y.y.b. neu ei ddylanwad ar waith llenorion eraill, cyfeiriadau ati mewn gweithiau llenyddol, ffilmiau, caneuon, a.y.y.b. — h.y. tipyn mwy na dadansoddiad neu feirniadaeth lenyddol o'r gerdd ei hun o safbwynt unigolyn. Mae'n braf cael pobl ifainc yn cyfrannu, fel ti'n ddeud, a dydw i ddim isio bod yn negyddol, felly be di'r ateb yma? Efallai buasai'n well fel adran fer yn yr erthygl am y bardd/beirdd, heb y testun cyfan (gellid postio hynny ar wicidestun os nad yw yno'n barod a rhoi dolen i mewn) a gydag agwedd fwy gwrthrychol? Anatiomaros 21:30, 28 Mawrth 2008 (UTC)
Yn cytuno gyda sylwadau Anatamiamaros, heblaw bod problem hawlfraint ar y gerdd, hyd y gwelaf. Mae'r broblem hawlfraint yr un ar bob wici - Wicipedia, Wiciquote, Wicillyfrau a Wicitestun. Mae modd cyfrannu eich dadansoddiad eich hunan o gerdd ar Wicillyfrau - ond nid wy'n gwybod beth yw'r polisiau fan'ny i sicrhau safon dda i'r cyfraniadau. Lloffiwr 21:36, 29 Mawrth 2008 (UTC)

[golygu] Bot status for User:DragonBot

Hello! I ask for permission to run my interwiki bot DragonBot here at the Welsh Wikipedia, and to get a bot flag for it.

 • Bot accout: User:DragonBot (contributions)
 • Botmaster: User:DragonBot
 • Botmaster's home project: ml:User:Jacob.jose
 • List of botflags on others wikipedias: Malayalam(ml), English(en), Simple English(simple), Samogitian(bat-smg), Bengali(bn), Manipuri(bpy), Telugu(te), Russian(ru), Italian(it), Norwegian(no), Danish(da), Turkish(tr), Albanian(sq), Volapük(vo), Swedish(sv), Tamil(ta), German(de), Japanese(ja), Arabic(ar), Esperanto(eo), Romanian(ro), Catalan(ca), Spanish(es), French(fr)
 • Purpose: Interwiki
 • Technical details: Interwiki bot starting from wikis in South Asian Languages. Runs in Automated/Supervised mode. --Jacob.jose 13:32, 31 Hydref 2007 (UTC)

[golygu] Cornel y dysgwyr / Learners' corner

Rydw i wedi ychwanegu tudalen newydd Wicipedia:cornel y dysgwyr.

I've added a new Learners' Corner page (see above link). The main idea is that it is a place to list tasks that are suitable for learners to help with, who may not be able to write long sections of prose.

NB I can't promise how often I will log into Wicipedia myself, but that's not really the point as there must be quite a number of other learners out there.

Alan012 07:44, 13 Ebrill 2008 (UTC)

Dwi 'di ychwanegu cyswllt i'r cornel ar y dudalen hafan (o dan "Cymuned"). --Adam (Sgwrs) 20:56, 14 Ebrill 2008 (UTC)

[golygu] Delweddau deniadol ar gael

Efallai fod rhai ohonoch chwi wedi gweld fy mod yn ychwanegu sawl llun dros y dyddiau diwethaf. Mae nhw ar gael dan drwydded Creative Commons o safle geograph.org (yma). Mae ganddyn nhw gronfa ddata sy'n cynnwys y rhan helaeth o Gymru a gweddill Prydain ac Iwerddon. Pe bai'n bosibl i ni fynd ati bob hyn a hyn i chwilio eu safle a chael lluniau ar gyfer pob pentref, mynydd, a.y.y.b., buasai'n wych. Tipyn o waith, wrth gwrs, ond mae'n rhywbeth i'w wneud bob hyn a hyn. Cewch chwilio ar y safle trwy roi enw yn y blwch chwilio neu gyda'r mapiau sŵmio i mewn, neu jest trïwch deipio "geograph" + "enw lle" yn google. Mae safon y lluniau'n amrywio ond mae rhai o nhw'n ardderchog (gweler y llun hwn er enghraifft). Rhaid nodi'r ffynhonnell - enw'r ffotograffydd a URL y llun (hawdd - nodwch y rhif ac mae'n dilyn ar http:www.geograph.org.uk/photo/[rhif] bob tro). Syniad da, gobeithio. Dim problem efo'r hawlfraint o gwbl - digon o enghreifftiau ar y wici Saesneg, ond dim llawer am Gymru - cyfle i ni achub y blaen?! Anatiomaros 21:57, 22 Ebrill 2008 (UTC)

Gwych, ac yn waith digon pleserus yn fy marn i. Mae Flickr hefyd yn le da i chwilio am luniau, ble mae rhai defnyddwyr wedi rhoi trwydded Creative Commons ar eu lluniau - h.y. mae'r perchenog yn fodlon i bobl eu hail-ddefnyddio heb orfod gofyn am ganiatad, ond ar yr amod bod cydnabyddiaeth (a dolen at y llun neu broffil y defnyddiwr). Teipiais 'Cymru' a darganfod set yn cynnwys lluniau defnyddiol Plaid Cymru, San Steffan 1974 gan fab y newyddiadurwr Clive Betts!--Ben Bore 09:31, 23 Ebrill 2008 (UTC)

[golygu] Meetup about and around less resourced languages

Hi, some of you might already know that we are going to have a meeting about and around less resourced languages on 31st of May 2008, which among others involves the Wikimedia projects, in particular Wikipedia. For most less resourced languages Wikipedia is the first collaborative project. We will talk also about tools, like Apertium which can help a lot, and about Betawiki for the localization of the User Interface of not only Wikipedias, but all Mediawiki projects in general. Furthermore you will be able to know about activities like the Open Nursery project which collects and creates contents, concentrating on less resourced languages, how elders work together with young people to keep their language alive, about kids in Africa who may not use their mother tongue at school. You will have the possibility to watch videos about topics which reach from how the UN and UNESCO see the actual language pictures to projects like a grammar checking engine, a successful localization project and some more topics.

Of course, all of you are invited to meet up with us in Cherasco (yes, there is a Wiki-Camp available) and those who cannot come are invited to follow us on web-tv (we are not sure now if we will be live or if the presentations will be online as soon as possible after they are on, but in any case you will be able to watch or the videos with relevant information or see us live.

 • Click here for the programme of the 31st of May
 • Click here for information about lodging and travel
 • Click here for the programme from 21st May to 1st June
 • Click here to watch the WEB-TV (right now there are just two videos, one slide show and the information for the wiki camp online – we are still working on the actuall programming for the conference)

Well there is one more thing to tell you/to ask: of course it is very relevant for us as a foundation to know about the actual needs in your language community, why you find the projects you contribute to useful, what are your personal goals. You can post your comments under the programme of 31st May or send an e-mail with your notes to info [at] voxhumanitatis.org. Please note that Vox Humanitatis is non-politica. More info about us can be found at our website where you also find the projects we support, a link to our scope and a link to our members.

Should you have any questions or need further information, please feel free to contact us.

Thank you for your attention and we hope to meet you soon!

Cheers :-) --SabineCretella 07:45, 29 Ebrill 2008 (UTC)

[golygu] Vandalism

Allwn ni'n cyswllt yr adran addysg Sir y Fflint, sy'n addef yr IP Arbennig:Contributions/193.63.87.227 ? Marnanel 16:34, 2 Mai 2008 (UTC)

[golygu] Dileu'r erthygl am y Wicipedia ar Wikipedia

Nid canfasio ydw i yma am i bobl roi ei barn ar Wikipedia:Articles for deletion/Welsh Wikipedia, ond oes gan rhywun unrhyw gyfeiriadau o werth, ble mae'r Wicipedia'n cael ei grybwyll. Dwi'n ciofio drllen amdano yn Y Faner Newydd ac yn Golwg (ac o bosib y Western Mail), ond does gyda fi ddim cof pryd.--Ben Bore 10:28, 18 Mai 2008 (UTC)

Dwi'n credu mai rhywbryd cyn Ebrill 2007 y cafwyd erthygl ar Wicipedia yn Golwg - mae rhyw frith gof gennyf eu bod wedi argraffu'r erthygl wicipedia ar y Dylluan Fach fel enghraifft. Os caf gyfle af am dro i lyfrgell y dre i bori trwy'r ôl-rifynnau o Golwg a'r Faner Newydd, os ydynt ar gael. Lloffiwr 14:43, 18 Mai 2008 (UTC)
Pam ychwanegu'r ddolen os nid canfasio ydych chi? Alan012 12:14, 19 Mai 2008 (UTC)
Er mwyn gweld os oedd rhywun yn gwybod/cofio pryd cafodd y Wicipedia ei grybwyll yn y wasg Gymraeg (neu Saeseng). Ar y Wikipedia, mae adran i nodi pam mae'n cael ei grybwyll yn ywasg, dwi'n frith gofio rhywbeth tebyg ar y Wicipedia, ond dwi ddim yn siwr. Yn sicr byddai o werth. Diolch am eich cymorth.--Ben Bore 12:02, 20 Mai 2008 (UTC)
Fe borais drwy hen rifynnau Golwg o Fedi 2006 hyd at Awst 2007 heb ddarganfod ond un frith-gyfeiriad at Wicipedia yn rhifyn 23 Awst 2007. Dy'n nhw ddim yn cadw'r Faner Newydd yn y llyfrgell. Dim rhagor o amser gennyf i bori ymhellach trwy Golwg yn anffodus. Gyda llaw, ro'wn i'n falch eich bod wedi gosod y cyswllt i'r dudalen dileu ar Wikipedia er mwyn i mi allu fynd at y dudalen yn hwylus, a darllen y drafodaeth fy hunan. Pe na byddech wedi rhoi'r cyswllt ynta' y bydde rhywrai wedi achwyn eich bod yn ceisio cwato'r drafodaeth! Bach o no win situation weda'i. :) Lloffiwr 19:08, 21 Mai 2008 (UTC)

[golygu] Commons Ticker

Mae modd i dderbyn gwybodaeth pan fo lluniau o Gomin Wicifryngau sy'n cael eu defnyddio ar Wicipedia ar fin cael eu dileu. Teclyn o'r enw Commons Ticker sydd yn gallu gwneud hyn - gweler [1] a Commons Delinker, sy'n egluro sut maent yn cael gwared ar gysylltiadau at luniau sydd wedi cael eu dileu. Oes rhywun neu rywrai ag awydd cadw llygad ar y Commons Ticker? - y diben yw rhoi cyfle i ni osod llun arall yn lle'r un sydd ar fin gael ei ddileu. Nid oes yn rhaid bod yn weinyddwr i wneud y gwaith hwn, ond bod angen i weinyddwr gynorthwyo i osod y teclyn ar Wicipedia. We can be notified when an image on Wikipedia Commons is about to be deleted by using the Commons Ticker - see [2] and Commons Delinker (which explains how Commons gets rid of links to deleted images. Is anyone interested in tracking the Commons Ticker? - the purpose is to give us the chance to load an alternative image from Commons. This work can be done by any user although an administrator needs to assist to install the Commons Ticker on Wicipedia Lloffiwr 14:26, 26 Mai 2008 (UTC)

[golygu] Bot status for Synthebot

Dear all, this is to request a bot flag for Synthebot. It has already made some test contributions. Its technical information is summarized below.

 • Operator: Julian Mendez
 • Automatic or Manually Assisted: mostly automatic in autonomous mode; sometimes manually assisted to solve interwiki conflicts
 • Programming Language(s): pywikipedia
 • Function Summary: interwiki links
 • Already has a bot flag on: more than 50 wikipedias, see SUL table

Further technical information is available on its main page. Thank you in advance. Regards, --Julian 13:47, 1 Mehefin 2008 (UTC)

[golygu] SpBot

Hello. I would like to get a bot-flag on this wiki.

 • Operator: de:User:Euku
 • Purpose: Interwiki links: It adds/modifies/deletes interwiki links.
 • Software: pywikipediabot framework via SVN
 • Already has bot flag on: 51 Wikipedias, for example: ar, bn, ca, cs, de, en, es, eu, da, fr, he, hu, it, pl, ro, ru, sq, tr. (on German Wikipedia since 2006, with >67.000 edits), look at details
Thank you! --Euku 08:20, 4 Mehefin 2008 (UTC)

[golygu] Botiau

There are several bots at work which are not marked as such. I can't do so because I'm not a bureaucrat. Can someone else do it? I can probably work out a list. Marnanel 19:20, 5 Mehefin 2008 (UTC)

Ieithoedd eraill
banner

Static Wikipedia: Italiano - Inglese - Francese - Spagnolo - Tedesco - Portoghese - Olandese - Polacco - Russo - CineseTurco - Svedese - Swahili - Afrikaans - Vietnamita - Ebraico - Greco - Arabo - CoreanoFinlandese - Winaray - Giapponese - Ungherese - Bulgaro - Farsi - Danese - Hindi -  Lituano - Lettone - Catalano - Euskera - Esperanto - Estone -Norvegese -Rumeno

Static Wikipedia - Other Languages:  aa - aab - als - am - amg - an -  arc- as - ba - bar - bat - bcl -  be - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co- cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy- diq - dib - dv - dzee - eml  - ext - fa - ff - fiu - fj - fo - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk . gn - got - gugv - ha - hak  - hif - ho - hr - hsb  - hy - hz -ia- id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - iu - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - klkm - kn - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lomdf - mg - mhmi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus -my - myv - mzn - na - nh - nap - ne - nds - new -ng - nn - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pag - pa - pdc - pih - pi - pms - ps - qu - rm - rmy - rn - rw - sa- sah - sc -scn - sco -sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu -xal - xh - yi - yo - za - zea - zu -

Wikipedia for Schools:
English - French - Spanish - Portuguese