We also are on ebooksgratis.com, audiobooksmp3.eu, wikipediaforschools.org

Scarica subito gratis il file PDF del testo della trasmissione

Il dispositivo del Garante della Privacy contro Liber Liber

Wikipedy:Oerlisside - Wikipedy

Make us Happy! Subscribe our YouTube Channel. We don't accept donations, and this is the best way to sustain our work.

KIWIX - WIKIPEDIA ZIM - MONETAG - PROJECT GUTENBERG MIRROR - LIBER LIBER 2022 - GNU - WEBSITES - WALNUT CREEK CD-ROM 

Wikipedy:Oerlisside

Ut Wikipedy

Dizze side is bedoeld foar oerlis, fragen en opmerkings oer it Wikipedy-projekt.

Wij hawwe ek:Wolkom yn de kroech fan de Fryske Wikipedia
Hjir kin men mei elkoar prate oer alles oangeande de Wikipedia, mar ek gewoan babbelje oer oare dingen. Foar ferhite diskusjes kin men it bêste in privee-oerlis sykje fia IRC, privee-email of messengerservices.

Betink foaral rêstich te bliuwen wannear't it der hyt oan ta giet en kom persoanlike oanfallen te foaren; besjoch ek de Wikiketteside. As jo yn in ferhyt debat binne mei ien en jo komme der net út, nim dan kontakt op mei in pear neutrale Wikipedianen om te middeljen.

Welcome, willkommen, bienvenue, etc.
This is the dicussion page (tavern or village pump to some) of the Frisian Wikipedia. Feel free to ask any questions you would like to ask. Please do not use bad language here, if you are in a heated debate with someone please go to IRC, use private mail, or resort to chat.


Ynhâld


[bewurkje seksje] Argyf

Besjoch ek it argyf fan de kroech.


[bewurkje seksje] Nieuwjaarsborrel Rotterdam

Op 19 januari 2008 vanaf 16.00 nieuwjaarsborrel in Rotterdam, locatie Westerpaviljoen, Nieuwe Binnenweg 135, op loopafstand van station Rotterdam Centraal. Zie Google maps. Ik hoop dat ook de Friese wikimedianen kunnen komen. Ellywa 28 des 2007, 19.59 (CET)

Ellywa noeget ús út foar in nijjierssúpke yn Rotterdam. No like it my altiten wol aardich om wat minsken te moetsjen wêr't je geregeldwei mei gearwurkje. Allinne de gearkomsten fan :nl binne altiten wol in ein fuort en jûns soe my ek better passe.
Is it oars in idee en kom in kear as Fryske wikipedianen by elkoar, bygelyks yn Ljouwert? Theun 29 des 2007, 15.24 (CET)
It is op sich wol in leuk idee om elkoar ris te sjen en gewoan praten te kinnen. Ik kom wol --Geoffrey 29 des 2007, 15.55 (CET)
Miskien op in freed as sneontejûn as sa, wat soe in geskikte lokaasje wêze? Theun 30 des 2007, 09.23 (CET)
Dizze freed is wat gau. Op 18 as 19 jannewaris? Is der in plak yn Ljouwert dêr't je gewoan tegearre om in tafel sitte kinne, sûnder reek en sûnder foargrûnmuzyk? Mysha
Is der net ien dy't wat betters wit yn Ljouwert as de stasjonsrestauraasje? Of is der gewoan net ien dy't nocht hat oan in nijjierssúpke? Mysha
Ik haw der fansels wol nocht oan, oars hie ik it foarstel ek net dien. Ik nim oan dat Geoffrey ek wol nocht hat, dan bin we yn elts gefal mei syn trijen. Moatte we efkes in datum en tiid prikke dat eltsenien kin. Miskien de 25e, oars wurdt it foar my it wykein fan 8 as 9 febrewaris (as noch letter).
In geskikte lokaasje soe ik sa net witte, sûnder reek hat ek myn foarkar en je moatte mekoar in bytsje ferstean kinne. De ienigste plakken wêr't ik de lêste jierren wêst haw bin in pear restaurants. Theun 14 jan 2008, 20.46 (CET)
Spitich, 25 jannewaris haw ik wat oars. Dan 8 febrewaris? Mysha
Is goed freed 8 febrewaris, dan kin ik wol.
No noch in tiid (20:00 oere?) en plak ôfprate, en sjen at der noch mear leafhawwers binne. Eltsenien is wolkom fansels. Theun 18 jan 2008, 17.09 (CET)

[bewurkje seksje] Foarstel foar in noflik praatsje

 • freed 8 febrewaris
 • 20:00
 • plak: reekfrij en net te lûde muzyk

[bewurkje seksje] Wa komt

Ik stel foar dat ik in dei fan te foarren eltsenien dy't yn dizze list stiet mei de e-post myn mobile nûmer tastjoer (teminsten, fan wa't de e-post oan hat te stean yn de wiki). Dan kinne we mekoar ek fine, at ien it net rjocht fine kin. Theun 31 jan 2008, 17.21 (CET)

Ik haw besocht minsken myn mobile nûmer ta te stjoeren, dit is allinnich by Geoffrey slagge, de oaren hawwe harren e-post net sa ynstelt dat sy fia de wiki post krije kinne. At minsken myn nûmer hawwe wolle, is miskien wol maklik at we mekoar net fine kinne moatte se my mar efkes fia de wiki-e-post meele. Theun 7 feb 2008, 17.26 (CET)

[bewurkje seksje] Lokaasje

Hm, we moatte noch in goede lokaasje hawwe. Mysha wol graach in reekfrije romte (stasjonsrestauraasje?), it hoecht om my net beslist reekfrij, mar it moat net blau stean fan de reek, want dêr kin ik ek net sa bêst oer. Wit ien in geselliche lokaasje, reekfrij as mei in goede fentilaazje en net al te lûde mar wol gesellige eftergrûnmuzyk? Theun 31 jan 2008, 17.21 (CET)

Foar it stasjon yn Ljouwert oer is der in bar dêr't wy noflik sitte kinne. Op 'e hoeke fan 'e dyk dy't fan it stasjon nei de Achmea toer rint. It adres is de Sophialeane 5. Klik hjir om harren webstek te sjen. Wat tinke jim? Groetnis Kening Aldgilles 03 sellemoanne 2008, 20:49 (CET)
Liket my in goed foarstel. Theun 4 feb 2008, 20.01 (CET)
Prima--Geoffrey 6 feb 2008, 23.14 (CET)
Ja, goed. Mar ik bin al in trein letter, om't ik noch oan 'e kassa fan it Keatslân-festival sitte moat. Mysha

[bewurkje seksje] In ferslachje

- Noch efkes in lyts ferslachje fan myn kant (foardat wy it wêr ferjitte, hoe wie it ek al wêr).

- Om krekt nei achten kaam ik oan by Cafe Wouters, wêr't wy ôfpraat hiene. It personeal wie dêr al oant opromjen, en de saak wie ticht. Foar it café stiene Aldgilles en Geoffrey al te wachtsjen. Wy hawwe dêr doe noch in heal oerke stean te praten en doe kaam Mysha ek oanrinnen. Wy hawwe doe mar in oare plak socht yn de binnestêd. Kening Aldgillis hie ek noch in bekende ûtnoege dy't as lêzer ûs wikipedy folget en dit ek wol nijsgjirrich fûn. Om in oere as tolve wie it tiid om op hûs oan.

- In protte yn it Frysk praat oer de Fryske wikipedy, wêrom we meidogge en soksawat. Ik fûn it wakker gesellich en ynteressant. Kin om my wolris wêr. Theun 11 feb 2008, 18.00 (CET)

Fergeemje. No hawwe wy ús nijjierssûpke hân, en no haw ik net ien lokwinske. No, it wie aardich om jimme ris te sjen, en dan mar Folle Lok en Seine yn it Sineeske nije jier. Mysha

[bewurkje seksje] 2008

Eltsenien mar in goed 2008 tawinske, en ik hoopje dat we de fryske wikipedy wer aardich útwreidzje en better meitsje kinne. En noch mar bedankt foar de noflike gearwurking it ôfrûne jier. Theun 1 jan 2008, 10.26 (CET)

[bewurkje seksje] De Sealterske Wikipedy komt der!

Goeie eltsenien, ik haw in goed mêd: de Sealterfryske Wikipedy sil der op't lêst komme. It giet noch mar ôm de "approved"-status (er moat noch troch de developers oanmakke wurde) mar ik tink dat wy no al wol yn de firtuele polonêze rinne gean kinne! Foar alle wissens (?; "zekerheid"): it Sealterfrysk is in susterke fan ús (jim?) Westerlauerske Frysk , dat yn Dútsklân sprutsen wurdt. Steinbach (WanabeFries) 4 jan 2008, 15.32 (CET)

Ik haw der al ris wat rûn sjoen, der is in soad Dútsk yn dy taal binnen slûpt. Soenen wy ús tsjinoer in Sealter fersteanber meitsje kinne yn it Frysk?--Geoffrey 13 jan 2008, 21.14 (CET)

[bewurkje seksje] Meidoggers yn in kategory

Alle Nedige Kategoryen binne no sa'n bytsje yndield,. It kin fansels altyd better, elts moat him frij fiele om de yndieling te feroarjen. Sjoch hjirfoar ek de oanwizing fan Theun earder dizze wike. No binne der noch twa siden dy't in kategory nedich hawwe:

 1. User de-N ‎(2 lea)
 2. User de ‎(2 lea).

Wa soe dizzen teplak bringe wolle?

Foar de behearders: Dizze oerlisside wurdt te grut. Obrekke hjirnei of per datum 1 jannewaris 2008? Swarte Kees 6 jan 2008, 12.41 (CET)

 • It berjocht dat dizze twa oproppet, is no ferfongen. At it ien kear wiske is, binne de kategryen ek fuort. Aliter 7 jan 2008, 02.37 (CET)
 • Sjoch mar wat der op dizze side ôfdien is.
Aliter 7 jan 2008, 02.37 (CET)

[bewurkje seksje] Twa kear de Leien

Wy hawwe no twa siden De Leien. De iene is: De Leien, "in mar fan 300 bunder op'e grins fan Tytsjerksteradiel en Smellingerlân."; de oare is De Leien (wetter), in mar dy "leit benoarden Drachten, súd fan Eastermar en west fan De Tike." Ik haw it idee dat dit deselde Leien binne. Is der immen dy't der genôch fan wit om der ien ferhaal fan te meitsjen? Mysha

De siden wienen yndie suver gelyk. De Leien (wetter) is oerbleaun en de ynhâld fan de Leien der yn opskood. Fan de side De Leien is in trochferwiisside makke foar ûnderskied mei de wegen by Sondel en e Gordyk.Swarte Kees 11 jan 2008, 12.16 (CET)

[bewurkje seksje] Iselmar Sudersee

Der hat immen de Kategory Iselmar opheft. No like dy wol oerstallig te wêzen op de siden dêr't dy brûkt waard, mar it gefolch is al dat no Iselmar en Súdersee net meer yn deselde kategory sitte. Is dat in probleem? Mysha

[bewurkje seksje] Fryske kaart

Ha goeie, Toch maar even in het Nederlands,

Openstreetmap is een project dat zich ten doel stelt vrije geografische data te verzamelen voor bijvoorbeeld kaarten en navigatiesystemen. Er zijn al diverse mogelijkheden om samen te werken met wikipedia. Deze kaart zullen jullie wel leuk vinden. (Even op het blauwe plusje rechtsboven klikken, en dan voor Fries kiezen.....

Groetjes van de Openstreetmap - nl afdeling..... GeeKaa <>< 18 jan 2008, 11.22 (CET)

Tige tank! Dêr ha wy wat oan. Freonlike groetnis Kening Aldgilles
De Fryske kaart sjocht der goed út, mar de Nederlânske kaarten rinne net lykop mei NEN-noarm 5825. Soks hâldt yn dat by de gemeenten dy't de Fryske plaknammen offisjeel yn de Gemeentlike Basis Administraasje fiere, dy plaknammen ferkeard op de kaarten steane en net mei de ANWB-hânwizers oerienkomme. De útjouwer moat de NEN-noarm/GBA folgje, oars sit de brûker mei ferâlderde gegevens.Yn 'e Wâlden 23 jan 2008, 20.39 (CET)
Sorry voor het Nederlands weer, maar Openstreetmap werkt volgens het zelfde principe als Wikipedia maar dan voor kaarten. Het is mogelijk om de Friese namen aan alle objecten in de kaart toe te voegen, door middel van de tag name:fy=NAAM toe te voegen. http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Nl:Beginners_Guide en http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Netherlands. Om alleen namen toe voegen heb je natuurlijk geen GPS nodig.--Skywave 23 jan 2008, 23.15 (CET)
Ik haw de lêste tiid hjir ek wol wat mei dit projekt dwaande west, en bin ik nei oerlis op de mailinglist ek begûn de nammen fan de doarpen yn de gemeenten dy't allinne de frsyktalige nammen brûke yn de fryske nammen te feroarjen. It kin allinne wol in skoftsje duorje foardat de oanpassings op de úteinlike kaart te sjen binne, dizze wurde meast ien kear yn de pear dagen op 'e nij opboud út de gegevens yn de opslach.
De gegevens fan Openstreetmap binne yn in koart skoftsje tiid aardich kompleet wurden troch in donaasje fan de kaart fan Nederlân troch it bedriuw AND mar dizze gegevens binne wol sa'n 6 jier âld, dêrom ek de nederlânske nammen fan dy doarpen. It aardiche fan Openstreetmap is dat josels meihelpe kinne it oan te passen. Dit yn tsjinstelling ta de measte oare elektronyske kaarten (dy hawwe faaks ek noch de nederlânske nammen). Theun 27 jan 2008, 13.41 (CET)
Goed te hearren. Foar de Top.Wurk.Fryslân binne wy al 14 jier yn 'e slach om kaarten te ferbetterjen. Sa't jo sizze is it mei digitale kaarten noch in hiel o heden. In pear wike lyn hat Navteq ús tasein de kommende tiid de kaarten oan de GBA oan te passen. Falkplan, ûnder detelefoangids.nl, is ek ynoarder. It hat ús as wurkgroep in soad muoite koste de finger derefter te krijen. De databanken binne ynoarder, mar de routeplanner-bouwers rommelje somtiden wat oan. Wy witte no hoe't soks kin en der wurdt oan wurke om se allegearre foarinoar te krijen. Dêrom skrok ik ek efkes fan dizze nije boarne dy't net goed wie.Yn 'e Wâlden 28 jan 2008, 15.25 (CET)
Ik haw de offisjele nammen fan de plakken yn Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel, Boarnsterhim en Littenseradiel ek yn it frysk set, is noch net oeral bywurke haw ik wol sjoen, mar dat soe goed komme moatte.
Witte jo bygelyks ek at der listen binne foar fryske plaknammen foar plakken bûten Fryslân? Theun 31 jan 2008, 17.21 (CET)
It is my net bekend oft dy listen der binne. Ik wol wolris yn 'e groep freegje. Sels bin ik nochal hoeden yn dy dingen, mar somtiden komme jo wol aardige kombinaasjes tsjin Utert is yn it Jiddysk eat as It(t)ert. Dy twadde t bin ik net wis fan.Yn 'e Wâlden 12 feb 2008, 20.03 (CET)
Hawwe dy lju fan Openstreetmap / Iepen Plattegrûn ek in oerlisside? Ik wol allinnich mar witte hoe't ik in twa t-krusings (st?) feroarje moat yn ien krúspunt; ik hoech net in hiele postlist derby te hawwen. Mysha
Der is al in fryske haadside op de wiki fan Openstreetmap, asto dêr trochklikst nei de Projektside fan Nederlân steane dêr in tal kommunikaasjemiddels. It meast brûkt is de postlist, mar der is ek in foarum. Ek binne der op de wiki fansels oerlissiden. It skynt dat de postlist it meast brûkt wurdt, dêr is fierwei it measte oerlis. Der is ek in spesjaal foarum oanmakke foar opmerkings oer de Fryske kaart. Theun 31 jan 2008, 17.21 (CET)

[bewurkje seksje] Witte wy dat ...

... Piet Jetze Faber en SpongeBob SquarePants (Spûns-wa KanteBroek?) op Berjocht:Wisten jo dat/maart 2008 steane, mar dat beide side noch in stobbe binne? Mei oare wurden: Wa wit mear oer dizze twa lju? Mysha

Do hast fansels lyk Mysha en it goed sjoen, op sich binne it nijsgjirrige saken, mar it is noch net folle. De stobben moate útwreide wurde of wat oars der foar yn' e plak. --Geoffrey 11 feb 2008, 19.22 (CET)
Is de fiskersramp fan Moddergat fan 1883, dit jier 125 jier lyn, net wichtiger? As de dea it skip berint, dan is der gjin ûntkommen. O wetter, o wif elemint! De sé hat jown, hat nommen. Sjoch ek: Fiskersmonumint Moddergat. --Bouwe Brouwer 11 feb 2008, 20.16 (CET)
Set der mar by--Geoffrey 11 feb 2008, 20.57 (CET)

[bewurkje seksje] Namme fan in taal

Hallo, Der hat immen in ûnsinside oer Zulu (taal) makke, om't dy keppeling der wie. No nim ik oan dat de taal yn alle gefallen mei in S wêze sil. Mar komme der ek breedtekens op de u-s? En moat der wier in oantsjutting "taal" by? Oars as yn it Ingelsk soe ik sizze dat it folk yn it Frysk mei -s skreaun wurdt. Mysha

[bewurkje seksje] Bot Status for Purbo T

Hi, I'd like to request a bot flag for Purbo T (contributions)

 • Operator: Purodha = ksh:Medmaacher:Purodha
 • Function: interwiki link maintenance
 • Operation: manually-assisted, occasionally in automatic or autonomous mode, starting mostly from the Wikipedia of Ripuarian languages
 • Software: pywikipediabot framework updated daily from svn
 • Already has bot flag on: [../../../../../aa/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html aa], [../../../../../ab/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ab], [../../../../../ak/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ak], [../../../../../als/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html als], [../../../../../am/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html am], [../../../../../an/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html an], [../../../../../ang/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ang], [../../../../../ar/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ar], [../../../../../ar/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html arc], [../../../../../as/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html as], [../../../../../ast/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ast], [../../../../../av/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html av], [../../../../../ay/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ay], [../../../../../az/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html az], [../../../../../ba/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ba], [../../../../../bar/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html bar], [../../../../../bat-smg/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html bat-smg], [../../../../../bcl/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html bcl], [../../../../../be/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html be], [../../../../../be-x-old/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html be-x-old], [../../../../../bg/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html bg], [../../../../../bh/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html bh], [../../../../../bi/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html bi], [../../../../../bm/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html bm], [../../../../../bn/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html bn], [../../../../../bo/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html bo], [../../../../../bpy/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html bpy], [../../../../../bs/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html bs], [../../../../../bug/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html bug], [../../../../../bxr/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html bxr], [../../../../../ca/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ca], [../../../../../cbk-zam/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html cbk-zam], [../../../../../cdo/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html cdo], [../../../../../ce/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ce], [../../../../../ceb/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ceb], [../../../../../ch/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ch], [../../../../../chr/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html chr], [../../../../../chy/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html chy], [../../../../../co/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html co], [../../../../../cr/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html cr], [../../../../../crh/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html crh], [../../../../../cs/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html cs], [../../../../../csb/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html csb], [../../../../../cu/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html cu], [../../../../../cv/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html cv], [../../../../../cy/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html cy], [../../../../../da/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html da], [../../../../../de/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html de], [../../../../../diq/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html diq], [../../../../../dsb/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html dsb], [../../../../../dv/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html dv], [../../../../../dz/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html dz], [../../../../../ee/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ee], [../../../../../el/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html el], [../../../../../eml/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html eml], [../../../../../eo/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html eo], [../../../../../es/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html es], [../../../../../et/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html et], [../../../../../eu/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html eu], [../../../../../fa/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html fa], [../../../../../ff/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ff], [../../../../../fi/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html fi], [../../../../../fiu-vro/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html fiu-vro], [../../../../../fj/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html fj], [../../../../../fo/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html fo], [../../../../../fr/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html fr], [../../../../../fur/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html fur], [../../../../../ga/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ga], [../../../../../gd/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html gd], [../../../../../gl/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html gl], [../../../../../glk/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html glk], [../../../../../gn/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html gn], [../../../../../got/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html got], [../../../../../gu/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html gu], [../../../../../gv/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html gv], [../../../../../ha/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ha], [../../../../../hak/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html hak], [../../../../../haw/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html haw], [../../../../../he/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html he], [../../../../../hi/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html hi], [../../../../../hr/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html hr], [../../../../../hsb/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html hsb], [../../../../../ht/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ht], [../../../../../hu/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html hu], [../../../../../hy/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html hy], [../../../../../ia/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ia], [../../../../../id/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html id], [../../../../../ie/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ie], [../../../../../ig/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ig], [../../../../../ik/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ik], [../../../../../ilo/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ilo], [../../../../../io/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html io], [../../../../../is/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html is], [../../../../../iu/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html iu], [../../../../../ja/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ja], [../../../../../jbo/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html jbo], [../../../../../jv/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html jv], [../../../../../ka/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ka], [../../../../../kab/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html kab], [../../../../../kg/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html kg], [../../../../../ki/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ki], [../../../../../kk/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html kk], [../../../../../kl/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html kl], [../../../../../km/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html km], [../../../../../kn/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html kn], [../../../../../ko/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ko], [../../../../../ks/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ks], [../../../../../ksh/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ksh], [../../../../../ku/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ku], [../../../../../kv/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html kv], [../../../../../kw/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html kw], [../../../../../ky/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ky], [../../../../../la/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html la], [../../../../../lad/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html lad], [../../../../../lb/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html lb], [../../../../../lbe/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html lbe], [../../../../../lg/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html lg], [../../../../../li/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html li], [../../../../../lij/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html lij], [../../../../../lmo/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html lmo], [../../../../../ln/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ln], [../../../../../lo/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html lo], [../../../../../lt/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html lt], [../../../../../lv/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html lv], [../../../../../map-bms/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html map-bms], [../../../../../mg/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html mg], [../../../../../mh/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html mh], [../../../../../mi/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html mi], [../../../../../mk/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html mk], [../../../../../ml/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ml], [../../../../../mn/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html mn], [../../../../../mr/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html mr], [../../../../../ms/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ms], [../../../../../mt/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html mt], [../../../../../my/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html my], [../../../../../mzn/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html mzn], [../../../../../na/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html na], [../../../../../nah/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html nah], [../../../../../nap/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html nap], [../../../../../nds/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html nds], [../../../../../nds-nl/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html nds-nl], [../../../../../ne/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ne], [../../../../../new/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html new], [../../../../../ng/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ng], [../../../../../nl/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html nl], [../../../../../nn/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html nn], [../../../../../no/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html no], [../../../../../nov/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html nov], [../../../../../nrm/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html nrm], [../../../../../nv/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html nv], [../../../../../ny/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ny], [../../../../../oc/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html oc], [../../../../../om/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html om], [../../../../../or/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html or], [../../../../../os/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html os], [../../../../../pa/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html pa], [../../../../../pag/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html pag], [../../../../../pam/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html pam], [../../../../../pap/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html pap], [../../../../../pdc/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html pdc], [../../../../../pi/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html pi], [../../../../../pih/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html pih], [../../../../../pl/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html pl], [../../../../../pms/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html pms], [../../../../../ps/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ps], [../../../../../qu/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html qu], [../../../../../rm/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html rm], [../../../../../rmy/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html rmy], [../../../../../rn/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html rn], [../../../../../ro/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ro], [../../../../../roa-rup/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html roa-rup], [../../../../../roa-tara/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html roa-tara], [../../../../../ru/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ru], [../../../../../rw/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html rw], [../../../../../sa/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html sa], [../../../../../sc/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html sc], [../../../../../scn/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html scn], [../../../../../sco/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html sco], [../../../../../sd/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html sd], [../../../../../se/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html se], [../../../../../sg/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html sg], [../../../../../sh/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html sh], [../../../../../si/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html si], [../../../../../simple/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html simple], [../../../../../sk/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html sk], [../../../../../sl/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html sl], [../../../../../sm/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html sm], [../../../../../sn/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html sn], [../../../../../so/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html so], [../../../../../sq/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html sq], [../../../../../sr/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html sr], [../../../../../ss/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ss], [../../../../../st/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html st], [../../../../../stq/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html stq], [../../../../../su/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html su], [../../../../../sv/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html sv], [../../../../../sw/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html sw], [../../../../../ta/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ta], [../../../../../te/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html te], [../../../../../tet/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html tet], [../../../../../tg/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html tg], [../../../../../th/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html th], [../../../../../ti/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ti], [../../../../../tk/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html tk], [../../../../../tl/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html tl], [../../../../../tn/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html tn], [../../../../../to/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html to], [../../../../../tpi/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html tpi], [../../../../../tr/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html tr], [../../../../../ts/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ts], [../../../../../tt/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html tt], [../../../../../tum/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html tum], [../../../../../tw/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html tw], [../../../../../ty/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ty], [../../../../../udm/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html udm], [../../../../../ug/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ug], [../../../../../uk/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html uk], [../../../../../ur/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ur], [../../../../../uz/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html uz], [../../../../../ve/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html ve], [../../../../../vec/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html vec], [../../../../../vi/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html vi], [../../../../../vls/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html vls], [../../../../../vo/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html vo], [../../../../../war/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html war], [../../../../../wo/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html wo], [../../../../../wuu/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html wuu], [../../../../../xal/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html xal], [../../../../../xh/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html xh], [../../../../../yi/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html yi], [../../../../../yo/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html yo], [../../../../../za/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html za], [../../../../../zea/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html zea], [../../../../../zh-classical/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html zh-classical], [../../../../../zh-yue/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html zh-yue], [../../../../../zu/articles/u/s/e/Special%7EUserlist_6cfa.html zu], more pending.
 • There is cumulated data on the bot available from the toolserver

Thank you! --Purodha Blissenbach 20 feb 2008, 13.51 (CET)

 • Purodha wol graach botstatus hawwe foar syn bot Purbo_T. Neidat ik ris sjoen hawwe wat hy oant no ta dien hat haw ik gjin beswier. At oaren beswier hawwe lit it efkes hearre oars jou ik yn in pear dagen botstatus oan Purbo_T. Theun 7 mrt 2008, 17.23 (CET)
  • Purbo T hat no botstatus. Theun 22 mrt 2008, 08.57 (CET)

[bewurkje seksje] Berjocht:Delete

Ik sjoch no nei oanlieding fan Perû dat de mannen fan it meta:SWMT it Berjocht:Delete wêr oanmakke hawwe, mei in fersyk der in Redirect fan te meitsjen nei ûs berjocht, wat Berjocht:Wiskwarskôging wêze kin. No hawwe we dit berjocht yn it ferline al in pear kear wiske mei as argumintaasje, delete is gjin frysk wurd dus hoecht ek gjin Redirekt.
No bin ik bang dat at we dit no wêr dogge it in herhelling fan setten wurdt. Wat kinne we dwaan:

 • It berjocht op de wisklist sette, en om herhelling fan setten foar te kommen de mannen fan SWMT freegje om ûs wiki mar oer te slaan, om't wy ûs sels wol rêde kinne. (Dit is gjin garânsje dat dêr net in oarstalige wikitoerist lânskomt om dit berjocht wêr oan te meitsjen).
 • Jou belies en meitsje der in Redirect fan. Sa krekt komt it no ek wêr net, en as it handich is foar ûnderhâld troch oarstaligen dan moatte wy dêr net sa'n punt fan meitsje.

It makket my net safolle út mar it berjocht fuort te smiten en de mannen fan SWMT fierder grieme te litten liket my gjin opsje. Ik haw in lytse foarkar foar de twadde opsje. Theun 7 mrt 2008, 17.25 (CET)

Ik begrijp niet alles van wat hierboven staat en daarom ook niet precies wat het probleem is met een doorverwijzing. Delete is inderdaad geen Fries, maar het is niet bedoeld om voor lange tijd op een pagina te staan. De pagina moet of zo snel mogelijk worden verwijderd of het sjabloon moet weggehaald. Een doorwijzing van Berjocht:Delete naar de Friese versie lijkt me daarom het best. Groet, Erwin85 23 mrt 2008, 12.10 (CET) PS Excuus voor het Nederlands.

[bewurkje seksje] siden oar gedichten

Hjoed hat in anonym op de wikipedy in tal siden oanmakke oer boeken en gedichten fan Arjan Hut. No haw ik op himsels gjin beswier tsjin wat foar ynformaasje dan mar ek mar ik haw it idee dat aparte siden foar gedichten wol wat oerdreaun is. Krekt sa as Kees ek al opmurken hat, dêrom hjir mar efkes sintraal oerlis om't it oer mear siden giet.
At der wat nijsgjirrichs oer te sizzen falt kin dat fansels ek by de side fan it boek as wat dan ek mar wêr it gedicht ferskynt is. Ik stel dan ek foar de ynhâld fan de siden Fjoertoer de Aldehou, Spoekbyld Nautilus, Sliepertrein, It ûnfolsleine spoar op de siden 05 06 en Nachtswimmers op te nimmen en de aparte siden foar de gedichten te wiskjen. Theun 7 mrt 2008, 19.48 (CET)

Ik kin my hjir wol yn finen, mar moatte wy de anonym net ek op hichte stelle wat wy fan doel binne?--Geoffrey 7 mrt 2008, 20.04 (CET)
Ach ik sjoch no dast dat al dien hast. Groet --Geoffrey 7 mrt 2008, 20.05 (CET)

[bewurkje seksje] Update Betawiki

Hoi, op dit moment is 48.90% van de boodschappen van MediaWiki en 0.00% van de boodschappen die gebruikt worden in de extensies die door de WMF gebruikt worden gelokaliseerd. Help ons uw taal te helpen door MediaWiki op Betawiki te localiseren. Dank, GerardM 8 mrt 2008, 13.32 (CET)

 • Currently 44.92% of the MediaWiki messages and 0.00% the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 30 apr 2008, 20.45 (CEST)

[bewurkje seksje] West Frisian

Op de en:wiktionary is men bezig alle Frisian lemma's om te dopen naar West Frisian (dit i.t.t. oost en noord). Het zou misschien goed zijn als de Friestalige gemeenschap zich daarin mengen zou in verband met de dialecten ten westen van de afsluitdijk en zo.

Groet

nl:wikt:Gebruiker:Jcwf

152.1.38.46 27 mrt 2008, 18.09 (CET)

[bewurkje seksje] Westfrysk?

Op 16 maart hat in anonym de westfryske wikipedy op incubator boppe-oan yn de list ûnder oare frysktalige wikipedyen set. Ik haw hjir net sa'n bulte ferstoarn fan mar sa't ik it begryp is it westfrysk in nederlânsk/hollânsk dialekt en gjin frysk.
My tinkt dizze ferwizing is sa net teplak. Theun 28 mrt 2008, 23.02 (CET)

[bewurkje seksje] Italjaanske regio's

Wat de Italjaanske Regio’s oangiet, soe ik graach oerienstimming ha wolle op hokker wize wy de regio's yn it Frysk stavere geane. Ik haw der in putsje fan makke en sa no en dan bin ik fan doel in side oan te meitsjen. Kinne wy ús der yn fine sa't de regio's no stavere binne.--Geoffrey 7 apr 2008, 22.32 (CEST)

Sa at ik al oanjoen haw soe ik de oaren dy't yn it Italjaansk op -ia einigje (en yn it nederlânsk op -ië) yn it Frysk op -je einigje litte. Dus ek:
 • Ligurje
 • Apulje
 • Sardynje
 • Umbrje
by Kalabrje tink ik dat it sels Kalaabrje wurde moat (it is bygelyks ek Albaanje). Theun 9 apr 2008, 07.34 (CEST)
Jo hawwe gelyk. Hie 'k ek alris oer tocht,Swarte Kees 9 apr 2008, 15.16 (CEST)
Prachtich dan sil ik dat oernimme. Wolle jim ek noch ris de haadstêden fan de regio's by lâns, want dy wol ik ek sa no en dan (ynkoarten) meinimme. Groetnis --Geoffrey 9 apr 2008, 19.12 (CEST)

[bewurkje seksje] Bewurkings blokkearre troch spamfilter

[bewurkje seksje] Bewurking blokkearre

By it wizigjen fan de tekst ferskynt it berjocht: "De side dy't jo fêstlizze woene is blokkearre troch in spam filter. Dit wurdt wierskynlik feroarsake troch in ferwizing nei in ekstern webstee.

De neikommende tekst hat it spam filter aktivearre: http://polskiswiat".com Hoe moatte wy hjirmei oan? Moat de ferwizing fuort of kin it ek oars? Swarte Kees 9 apr 2008, 19.10 (CEST)

[bewurkje seksje] mûne of mole

Op ús Wikipedy wurdt sawol skreaun oer mûne of mole en likefaak wurde wurden brûkt dy't hjirmei gearstald binne, bygelyks Wynmûne, houtseachmoles. Guon trochferwizings wurke dêrom ek net wylst de siden dêr't sy nei ferwize wol bestean. Ik fyn dat hiel betiizjend en kin wy hjir net wat mear ienheid yn oanbringe. No moat hjir noch wol by sizze dat in protte trochferwizing noch net skreaun binne. Wat fine oaren?--Geoffrey 13 apr 2008, 15.14 (CEST)

Yn prinsipe binne beide foarmen goed. It liket my it bêste ta om it op te lossen mei redirecten, dus alle nammen hast dûbeld. Binnen ien artikel moat dan ien foarm neistribbe wurde tinkt my. Oan de oare kant kin in namme as Dorusmooltsje net feroare wurde yn "Dorussmûntsje" omdat Dorusmooltje in fêst brûkte namme is. Swarte Kees 13 apr 2008, 15.51 (CEST)

[bewurkje seksje] Spaanske regio's

Ik haw in nei putsje op it each, nammentlik de Spaanske regio's. Krektsa mei de Italjaanske regio's rin ik op'e nij tsjin de stavering fan de nammen. Soenen oaren dêr ris nei sjen wolle oft is sa kin. En wat dogge wy mei de 'V', yn it Spaansk wurdt dat útsprutsen as in soartmint Bwu. Neffens my kin't dan better de B brûkt wurde? Groetnis--Geoffrey 14 apr 2008, 20.46 (CEST)

Fierders wurdt j yn it Spaansk as in g útsprutsen.
Hast alle oare talen brûke in V foaroan, útsein it Siryllyske skrift. Dan wykt in B nochal ôf. Wy soenen de V ek stean litte kinne (benammen omdat de Spanjerts sels ek in V skriuwe) en allinnich de tige bekende nammen oanpasse kinne as Falensia , al byt it konsekwint wêzen dan wer it wurdbyld of de regel om gjin V foaroan te setten. Sa is der altyd wol wat..Swarte Kees 14 apr 2008, 21.07 (CEST)
As sto de provinsjenamme by del rinst, dan nim ik dat wol oer en sille wy dan de provinsjenammen, krektsa as de stêdsnammen mar sa litte as it no stavere is (fan nl)?.--Geoffrey 14 apr 2008, 21.22 (CEST)
Is my wol goed, wy komme der oars nea út, ~mar dan kinne jo teminsten fierder.Swarte Kees 14 apr 2008, 21.24 (CEST)

[bewurkje seksje] Bysûndere siden

De Side "Bysûndere siden"is sûnt dizze wike oars opmakke en yndield. Der wurde no ek in soad Ingelske titels brûkt dy't net troch my bewurke wurde kinne... Wa soe hjir ris nei sjen wolle? Swarte Kees 15 apr 2008, 07.32 (CEST)

Kloppet ik haw it no ek sjoen. Ik ha gjin idee wêrom dat sa is. Miskien dat Theun der mear fan ôf wit?--Geoffrey 15 apr 2008, 20.11 (CEST)
Ja fansels, it sêftguod fan de wiki wurdt wol gauris útwreide as oanpast, en dêr hearre dan ek wer nije teksten by, dy't dan earst yn it ingelsk steane. Op de side Alle wikiberjochten is hjir in oersjoch fan te finen en kinst de siden mei de teksten selektearje. Behearders kinne dizze teksten oanpasse. Miskien dat Kees ek wol beheardersrjochten hawwe wol dan kin dy hjir sels teksten oanpasse at hy dêr tsjinoanrint. Geoffrey kin de teksten no ek wol wyzigje.
Ik haw de lêste wiken gjin tiid om hjir alle dagen te sjen, mar ik sil no wol in pear dwaan (miskien yn it wykein wêr). Theun 16 apr 2008, 21.06 (CEST)
Is der ek in gebrûksoanwizing?--Geoffrey 16 apr 2008, 22.49 (CEST)
Kinst gewoan yn de list nei de ingelske tekst sykje dysto oersette wolst. Dan oan de linkerkant de wiki-side fan dy tekst selektearje en dan krijst gewoan in wikiside fan dy iene tekst. Wizigje, fêstlizze en klear. Oan de rjochterkant is te sjen hokker oersetting der makke is, at dy der al is teminsten. Der binne ek in hiel soad wikiberjochten dy eins nea te sjen binne, ik set eins allinne teksten oer at ik der yn it brûken fan de wiki tsjinoan rin. Theun 19 apr 2008, 09.20 (CEST)

[bewurkje seksje] Bot Status for CarsracBot

Hallo, ik zou graag een bot flag willen aan vragen voor CarsracBot (bijdragen)

 • Operator: Carsrac = nl:User:Carsrac
 • Function: interwiki link maintenance
 • Operation: manually-assisted, occasionally in automatic or autonomous mode, starting mostly from the ksh, yo or other smaller Wikipedia's
 • Software: pywikipediabot framework updated daily from svn
 • Already has bot flag on: Ksh, nl, an, lt, vo


Meidogger Carsrac wol graach bot status hawwe foar CarsracBot. Kin om my wol, ik sil it noch in pear dagen oansjen en at der fierders gjinien beswier hat bin ik fan doel de bot status mar ta te kennen. Theun 21 apr 2008, 20.10 (CEST)
Gjin beswier heart, CarsracBot hat no botstatus. Theun 5 mai 2008, 19.45 (CEST)

[bewurkje seksje] Wikiwurdboek

Hoi, ik spreek geen Fries, dus dan maar in het Nederlands. Excuses daarvoor. Ik wil jullie even wijzen op het Friestalige Wikiwurdboek. Er is in de Buorren een bericht geplaatst over het aanstellen van beheerders. Het zou mooi zijn als een Fries daar kan helpen, omdat het bericht is geplaatst door iemand die geen Fries spreekt. Zijn er misschien beheerders hier die daar een handje willen helpen? --Erwin 22 apr 2008, 21.51 (CEST)

[bewurkje seksje] Election Notice - Please translate

The 2008 Board election committee announces the 2008 election process. Wikimedians will have the opportunity to elect one candidate from the Wikimedia community to serve as a representative on the Board of Trustees. The successful candidate will serve a one-year term, ending in July 2009.

Candidates may nominate themselves for election between May 8 and May 22, and the voting will occur between 1 June and 21 June. For more information on the voting and candidate requirements, see <http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008>.

The voting system to be used in this election has not yet been confirmed, however voting will be by secret ballot, and confidentiality will be strictly maintained.

Votes will again be cast and counted on a server owned by an independent, neutral third party, Software in the Public Interest (SPI). SPI will hold cryptographic keys and be responsible for tallying the votes and providing final vote counts to the Election Committee. SPI provided excellent help during the 2007 elections.

Further information can be found at <http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008/en>. Questions may be directed to the Election Committee at <http://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Board_elections/2008/en>. If you are interested in translating official election pages into your own language, please see <http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008/Translation>.

For the election committee,
Philippe Beaudette

[bewurkje seksje] Meetup about and around less resourced languages

Hi, some of you might already know that we are going to have a meeting about and around less resourced languages on 31st of May 2008, which among others involves the Wikimedia projects, in particular Wikipedia. For most less resourced languages Wikipedia is the first collaborative project. We will talk also about tools, like Apertium which can help a lot, and about Betawiki for the localization of the User Interface of not only Wikipedias, but all Mediawiki projects in general. Furthermore you will be able to know about activities like the Open Nursery project which collects and creates contents, concentrating on less resourced languages, how elders work together with young people to keep their language alive, about kids in Africa who may not use their mother tongue at school. You will have the possibility to watch videos about topics which reach from how the UN and UNESCO see the actual language pictures to projects like a grammar checking engine, a successful localization project and some more topics.

Of course, all of you are invited to meet up with us in Cherasco (yes, there is a Wiki-Camp available) and those who cannot come are invited to follow us on web-tv (we are not sure now if we will be live or if the presentations will be online as soon as possible after they are on, but in any case you will be able to watch or the videos with relevant information or see us live.

 • Click here for the programme of the 31st of May
 • Click here for information about lodging and travel
 • Click here for the programme from 21st May to 1st June
 • Click here to watch the WEB-TV (right now there are just two videos, one slide show and the information for the wiki camp online – we are still working on the actual programming for the conference)

Well there is one more thing to tell you/to ask: of course it is very relevant for us as a foundation to know about the actual needs in your language community, why you find the projects you contribute to useful, what are your personal goals. You can post your comments under the programme of 31st May or send an e-mail with your notes to info [at] voxhumanitatis.org. Please note that Vox Humanitatis is non-politica. More info about us can be found at our website where you also find the projects we support, a link to our scope and a link to our members.

Should you have any questions or need further information, please feel free to contact us.

Thank you for your attention and we hope to meet you soon!

Cheers :-) --SabineCretella 29 apr 2008, 11.46 (CEST)

[bewurkje seksje] Quasi per E-Mail über Artikeländerungen auf dem Laufenden bleiben!

Siehe dazu de:wikt:Wiktionary:E-Mail-Benachrichtigung! --- MfG, Melancholie 5 mai 2008, 14.41 (CEST)

[bewurkje seksje] Ynslûpsels

Achte Meidoggers,

Graach woe ik mei jimme it der oer hawwe op hokker wize hjir oer tocht wurdt en wat ús doel is mei de Fryske taal op Wikipedy. Miskien is dizze diskusje hjir al earder west, lykwols hâldt it mei op dit stuit dwaande. Ik haw de Afuk kursus dit jier dien (wit noch net oft ik slagge bin) en op dit stuit bin ik wol wat fanatyk hjiryn. Yn alle gefallen bin ik fan betinken dat it Frysk goed ûnder drok stiet fan it Nederlânsk, omdat bygelyks in soad Frysktalige berne tsjintwurdich de Fryske tiidwurdsfoarmen net mear goed learen brûke. Der is sprake fan in soad Nederlânske wurden dy't hieltyd mear ús taal ynslûpt. In proses dat einliks al ieuwen oan de gong is.

It komt der by my op del dat ik sa min mooglik Nderlânske wurden brûke wol en ek sa folle mooglik Fryske wurden dy't it fierst ôf stean fan it Nederlânsk, bygelyks net it wurd "belangryk" brûke mar "wichtich" of ynstee fan "periode", "tiidrek", ik neam mar wat. Ik snap fansels wol dat it net in doel op sich wêze moat, omdat wy in ensyklopedy binne, mar der is wol in raakflak mei. Spitich genôch is it Frysk net myn memetaal, al haw ik wol in soad der fan meikrigen, mar in taalwûnder bin ik net. Ik moat it foaral ha fan de rigeltsje en it bliuwt dreech en al dy dialektyske farianten makket it der ek net maakliker op. Derfandinne myn fraach hoe wolle wy hjir mei om gean. Groetnis --Geoffrey 12 mai 2008, 13.19 (CEST)

Ik haw it idee dat it hjir meastentiids wol aardich giet. Op himsels is net ferkeard om earder fryske wurden te brûken dy't minder op it nederlânsk lykje. It moat tink ik wol sa wêze dat dy fryske wurden noch brûkt wurde en troch de measte frysktaligen ek noch begrepen wurde. Ik soe sizze fiel jo frij, it sil somtiden wol wat oerlis opsmite mar dat is ek net ferkeard. Ik tink dat it wol lêstich (en ek net nêdich) om hjir in soarte fan ôfspraken/regeltsjes oer te meitsjen. Theun 14 mai 2008, 17.28 (CEST)
(P.S. Ik hoopje dochs wol dat dy sin oer dy tiidwurdsfoarmen mei opset sin sa skreaun hawwe.)
Ik siet ek al núver nei die sin te sjen. Haha.

Ik bin it hielendal iens mei Geoffrey. Fan âlds is ús taal nau besibbe mei it Ingelsk. Somtiden is it tink ik ek better om ris nei die taal te sjen. De Fryske Wikipedy kin in wichtige posysje ynnimme oangeande it Frysk, dêr bin ik fan oertsjûge.

In skoftke lyn kaam ik op in webstee wêr't minsken útnoege waarden om foar bepaalde nije wurden yn ús taalgebroek nije Fryske wurden te betinke. Dêr stiene ek wol wat moaie wurden by. Ik kin it webadres allinnich net mear fine.J'88 14 maaie 2008, 23.04 (CEST)
Lit ik foarop stelle dat alles mooglik is en it moat gien doel op himsels wêze. Ik sels brûk it "Prisma woordenboek Fries Nederlands", dêr't yn oanjûn wurdt NEERL (ynslûpsel út it Nederlânsk), VAR (dialektyske fariant) en VERO (ferâlderd). As ik it wurdboek al brûk, dat sil ik sa folle mooglik keaze foar dat wurd dat it fierst fan it Nederlânsk ôf stiet en yn guon gefallen de foarkar jaan op VERO-wurden omdat wy dat soart wurden yn libben hâlde moatte. Wat dy sin oer de tiidsfoarm oanbelanget, ast krekt as my sawat de hiele dei Nederlânsk praat, útsien it Ljouwerters tuskentroch dan slupt it der fansels yn. Hear ris guon minsken Frysk praten foar omrop Frysklân, no ik hietyd better de taal yn de knipe krij falt it mei op hoefolle flaters makke wurde yn ús taal troch oaren, myn eigen flatters sloch ik sels net, mar gelokkig wurde dy derút helle en dêr lear ik wer fan. --Geoffrey 14 maaie 2008, 23.51 (CEST)
De diskusje oangeande ynterferinsjes is al sa âld as it Nijfrysk skreaun wurdt. Yn 'e rin fan dit jier sil de Fryske Akademy it earste hânwurdboek Frysk-Frysk útjaan. Ik haw al ris earder útsteld en hâldt dat boek oan foar de wurdkar. Wat fine jim fan dat útstel? Moai fierder studearje soe ik sizze minsken!
Groetnis Kening Aldgilles jûn fan 17 maaie 2008
It is moai dat it wurdboek der komt, mar ik haw leaver net dat minsken harren minder frij fiele om't hja it wurdboek net út de holle opsizze kinne. Fansels, it sil grif de mjitstêf wurde, dêr't der ferlet fan is. Mar wy binne mei dizze wikipedy begûn mei it útgongspunt dat eltsenien in syn eigen Frysk skriuwe koe, en dat soe ik der dochs graach ynhâlde. Aliter 18 maaie 2008, 01.44 (CEST)
Dat moat fansels ek it útgongspunt bliuwe en in side hoegd ek net fuortendaliks al klear te wêzen. Mar tink wol dat wy der nei stribje moatte ús artikels hieltyd better te krijen, sawol ynhâldlik as taalkundich. Der is hjir noch safolle te dwaan en elkenien hat syn kwaliteiten. It moat foaral leuk en learsum bliuwe.--Geoffrey 18 maaie 2008, 12.43 (CEST)
Der binne wurdboeken by de rûs. Eltsenien mei fansels skriuwe sa't er skriuwe wol, mar it soe bêst wêze kinne dat der minsken binne dy't it Frysk net hielendal machtich binne. Foar sokke minsken moatst gewoan in ding ha dêr'tst nei ferwize kinst. Yn de wurdboeken fan de Akademy is neffens my mear as genôch romte foar fariaasje. In wurdboek is boppedat in helpmiddel foar de minsken, gjin wetboek dêr't hja mei straft wurde.--Groetnis Kening Aldgilles 18 maaie 2008, 18:44 (CEST)
Sa fier ik wit is der oant no ta allinnich mar it Frysk Basiswurdboek, al is dat fansels al grutter as it Wikiwurdboek. Dat it moai is (d)at it der komt, wie lykwols mear om't dat yn 2005, en 2006 ek al sa wêze soe. At minsken ferlet haw fan help, dan kinne wurdboeken en wikipedianen harren ta stipe wêze, mar ik soe de minsken net graach beheine ta wat yn it wurdboek stiet. Der is no ien kear mear Frysk as wat yn de wurdboeken stiet, en dat jildt foar ús noch mear as foar in protte oare Frysk-skriuwers, om't wy ek begripen beskriuwe dy't nea earder yn it Frysk beskreaun binne. Aliter 18 maaie 2008, 22.56 (CEST)
(J'88, it Taalburo fan de Fryske Akademy hie sa'n side, mar der kamen al in skoftke gjin nije fragen mear by. Aliter)

[bewurkje seksje] 82.92.88.183

Goeie, de anonime meidogger mei boppesteand ip-adres had no al ferskate kearen skuttingtaal bezige op ús wikipedy. Ik bin foarnimmens om dizze persoan foargoed út te sluten. Wat fyn jim derfan? Sjoch hjire wat er oant no ta dien hat [1] --Geoffrey 13 mai 2008, 19.00 (CEST)

It is in IP-address fan XS4All, net spesifyk fan in skoalle (dat kin dan noch wol). Ik tink dat it fandalisme fan 2 jier tebek troch in oare persoan dien is sjoen it ûnderwerp en om't de iene bydragen allegear yn kapitalen binne en by de oare net.
In blokje fan in heal jier is ek wol genôch tink ik, dan sil dit bern it fêst wêr fergetten wêze hoe grappig at dit wie. Fierder net tefolle oandacht oan jaan. Theun 13 mai 2008, 21.45 (CEST)

[bewurkje seksje] Pip

Wêrom is Pippyn de Koarte Pipyn de Koarte wurden? Dan is er noch koarter, dat al, mar sa hjit de man net. Hie dit in doel of kin it werom nei Pippyn? Aliter 14 maaie 2008, 22.32 (CEST)

Jûn Aliter, ik sjoch dat ik dat ha west. Lykwols haw ik dat net mear helder foar eagen, mar ik tink dat ik it oernaam ha út in skiednisboek dy't yn de Fryske taal skreaun is. Ik sil der noch ris nei sjen. Mei om my ek wol werom setten wurde.--Geoffrey 15 maaie 2008, 00.04 (CEST)

[bewurkje seksje] Navigaasjeteksten

Hallo, Wat is der bart mei de navigaasjeteksten? Der stiet no ynienen "Brûkersportaal", en dat keppelet ek wier mei in side fan dy namme. En hjoeddeis is keppele mei in side "Rinnende saken", dy't der net is dat de keppeling hie read wêze moatten. En sa noch wol mear, leau'k. Mysha

Dit bart út en troch wol faker, neffens my bin dit âlde oersettings dy't letter wêr ferbettere binne. Ik hie it hjoed de earste pear kear dat ik in side opfrege ek wêr. Dêrnei wie it wêr goed. Theun 17 maaie 2008, 16.02 (CEST)

No is it wer goed. Nuver, hear. Mysha

Oare talen
banner

Static Wikipedia: Italiano - Inglese - Francese - Spagnolo - Tedesco - Portoghese - Olandese - Polacco - Russo - CineseTurco - Svedese - Swahili - Afrikaans - Vietnamita - Ebraico - Greco - Arabo - CoreanoFinlandese - Winaray - Giapponese - Ungherese - Bulgaro - Farsi - Danese - Hindi -  Lituano - Lettone - Catalano - Euskera - Esperanto - Estone -Norvegese -Rumeno

Static Wikipedia - Other Languages:  aa - aab - als - am - amg - an -  arc- as - ba - bar - bat - bcl -  be - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co- cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy- diq - dib - dv - dzee - eml  - ext - fa - ff - fiu - fj - fo - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk . gn - got - gugv - ha - hak  - hif - ho - hr - hsb  - hy - hz -ia- id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - iu - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - klkm - kn - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lomdf - mg - mhmi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus -my - myv - mzn - na - nh - nap - ne - nds - new -ng - nn - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pag - pa - pdc - pih - pi - pms - ps - qu - rm - rmy - rn - rw - sa- sah - sc -scn - sco -sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu -xal - xh - yi - yo - za - zea - zu -

Wikipedia for Schools:
English - French - Spanish - Portuguese