Lazaro Ludoviko Zamenhof – El la Biblio – Elektitaj ĉapitroj de la Psalmaro, Sentencoj de Salomono kaj Predikanto

 192 total views,  1 views today

Vortoj de la Predikanto, filo de Davido, reĝo en Jeruzalemo. Vantaĵo de vantaĵoj, diris, la Predikanto, vantaĵo de vantaĵoj, ĉio estas vantaĵo. Kian profiton havas la homo de ĉiuj siaj laboroj, kiujn li laboras sub la suno? Generacio foriras kaj generacio venas, kaj la tero restas eterne. Leviĝas la suno kaj subiras la suno, kaj al sia loko ĝi rapidas, kaj tie ĝi leviĝas. Iras al sudo kaj reiras al nordo, turniĝas, turniĝas en sia irado la vento, kaj al siaj rondoj revenas la vento. Ĉiuj riveroj iras al la maro, sed la maro ne pleniĝas; al la loko, al kiu la riveroj alfluas, ili alfluas ĉiam denove. Ĉiuj vortoj estas malfortaj, ne povas homo ĉion eldiri; ne satiĝas la okulo de vidado kaj ne pleniĝas la orelo de aŭdado. Kio estis, tio estos, kaj kio estis farata, tio estos farata, kaj ekzistas nenio nova sub la suno. Ekzistas io, pri kio oni diras: “Vidu, tio ĉi estas nova”; sed ĝi estis jam en la eterna tempo, kiu estis antaŭ ni. Ne restis memoro pri la antaŭuloj; kaj ankaŭ pri la posteuloj, kiuj estos, ne restos memoro ĉe tiuj, kiuj estos poste. Mi, Predlkanto, estis reĝo super Izraelo en Jeruzalemo. Kaj mi decidis en mia koro esplori kaj ekzameni per la saĝo ĉion, kio fariĝas sub la ĉielo: tiun ĉi malfacilan okupon Dio donis al la homidoj, por ke ili sin turmentu per ĝi. Mi vidis ĉiujn aferojn, kiuj fariĝas sub la suno, kaj jen, ĉio estas vantaĵo kaj aranĝoj ventaj. Kurbigitan oni ne povas rerektigi, kaj mankantan oni ne povas kalkuli. Mi parolis kun mia koro tiele: jen mi kreskigis kaj multigis en mi sciencon pli ol ĉiuj, kiuj estis antaŭ mi en Jeruzalemo, kaj mia koro penetris multon da saĝo kaj scio. Sed kiam mi dediĉis mian koron, por ekkoni la saĝecon kaj ekkoni la malsaĝecon kaj sensencecon, mi eksciis, ke ankaŭ tio ĉi estas entrepreno venta. Ĉar ĉe multe da saĝeco estas multe da koleremeco, kaj, kiu plimultigas siajn sciojn, plimultigas siajn dolorojn.

 

EText-No. 11307
Title: El la Biblio – Elektitaj ĉapitroj de la Psalmaro, Sentencoj de Salomono kaj Predikanto
Author: Zamenhof, L. L. (Ludwik Lejzer), 1859-1917
Language: Esperanto
Link: cache/generated/11307/pg11307.epub

EText-No. 11307
Title: El la Biblio – Elektitaj ĉapitroj de la Psalmaro, Sentencoj de Salomono kaj Predikanto
Author: Zamenhof, L. L. (Ludwik Lejzer), 1859-1917
Language: Esperanto
Link: cache/generated/11307/pg11307.html.utf8

EText-No. 11307
Title: El la Biblio – Elektitaj ĉapitroj de la Psalmaro, Sentencoj de Salomono kaj Predikanto
Author: Zamenhof, L. L. (Ludwik Lejzer), 1859-1917
Language: Esperanto
Link: 1/1/3/0/11307/11307-0.txt
Link: 1/1/3/0/11307/11307.txt

EText-No. 11307
Title: El la Biblio – Elektitaj ĉapitroj de la Psalmaro, Sentencoj de Salomono kaj Predikanto
Author: Zamenhof, L. L. (Ludwik Lejzer), 1859-1917
Language: Esperanto
Link: 1/1/3/0/11307/11307-0.zip
Link: 1/1/3/0/11307/11307.zip