EBOOKS AND AUDIOBOOKS DISTRIBUTION

Amazon: [Kindle]

Audible [audiobook] [curatela]

GooglePlay [audiobooks]

Mondadori Store [audiobooks] [ebooks]

Kobo [audiobooks/ebooks]

Libraccio [audiobooks] [ebooks] [classicistranieri] [curatela]

Libreria Universitaria [ebooks]

IBS [audiobooks/ebooks]

LaFeltrinelli [audiobooks/ebooks]

Youcanprint [audiobooks/ebooks]

Barnes and Noble: [audiobooks/ebooks]

Findawayvoices Shop [audiobooks]

StreetLib: [audiobooks/ebooks]

Audiobooks.net [audiobooks]

Casa del libro [ebooks]

Libro.fm [audiobooks]

Gandhi [audiobooks/ebooks]

Web Analytics
Општини во Република Македонија - Википедија

Општини во Република Македонија

Од Википедија, слободна енциклопедија

Карта на општините во Република Македонија
Карта на општините во Република Македонија
Република Македонија

Оваа статија е дел од серијалот:
Политики на и управување со
Република Македонијадруги земји
 Портал Политика
погледнете  разговор  уредете

Општините на Република Македонија се административни единици од прв ред. Во август 2004, Република Македонија е реорганизирана на 84 општини; 10 од нив се Град Скопје, посебна единица на локална самоуправа и главен град на државата.

Речиси сите општини се непроменети или само претопени од претходните 123 општини формирани во септември 1996; другите биле припоени една кон друга и границите им се променети. Пред ова, локалната управа била организирана во 34 административни единици на различни нивоа.

По број на население, најголема општина во Република Македонија е Општина Куманово со 105 484 жители, а најмала Општина Вранештица со 1 322 жители.

По површина, најголема општина во Република Македонија е Општина Прилеп со површина од 1 194 km², а најмала општина е Општина Чаир со површина од 3,5 km².

Република Македонија е поделена на 8 статистички региони, врз основа на претходниот поделбен систем; еден од овие региони, Скопје, го опфаќа Град Скопје и околината.

Содржина

[уреди] Општини (2004–денес)

Регион Општина HASC[1] Центар на општината Површина
(км2)[2]
Население
(2002)
Источен
Берово MK.BR Берово 597 13 941
Виница MK.NI Виница 432 19 938
Делчево MK.DL Делчево 423 17 505
Зрновци MK.ZR Зрновци 52 3 264
Карбинци MK.KB Карбинци 231 4 012
Кочани MK.OC Кочани 357 38 092
Лозово MK.LO Лозово 166 2 858
Македонска Каменица MK.MK Македонска Каменица 189 8 110
Пехчево MK.PH Пехчево 208 5 517
Пробиштип MK.PT Пробиштип 326 16 193
Свети Николе MK.SL Свети Николе 483 18 497
Чешиново-Облешево MK.CH Облешево 133 7 490
Штип MK.ST Штип 583 47 796
Североисточен
Кратово MK.KY Кратово 375 10 441
Крива Паланка MK.KZ Крива Паланка 482 20 820
Куманово MK.UM Куманово 432 105 484
Липково MK.LI Липково 270 27 058
Ранковце MK.RN Ранковце 240 4 144
Старо Нагоричане MK.NA Старо Нагоричане 515 4 840
Пелагониски
Битола MK.TL Битола 790 95 385
Демир Хисар MK.DM Демир Хисар 480 9 497
Долнени MK.DE Долнени 418 13 568
Кривогаштани MK.KG Кривогаштани 88 6 150
Крушево MK.KS Крушево 190 9 684
Могила MK.MG Могила 255 6 710
Новаци MK.NV Новаци 755 3 549
Прилеп MK.PP Прилеп 1 198 76 768
Ресен MK.RE Ресен 549 16 825
Полошки
Боговиње MK.VJ Боговиње 141 28 997
Брвеница MK.BN Брвеница 164 15 855
Врапчиште MK.VH Врапчиште 157 25 399
Гостивар MK.GT Гостивар 375 81 042
Желино MK.ZE Желино 201 24 390
Јегуновце MK.JG Јегуновце 174 10 790
Маврово и Ростуша MK.MR Ростуша 856 8 618
Теарце MK.TR Теарце 137 22 454
Тетово MK.ET Тетово 262 86 580
Скопски
Аеродром[3] MK.AD Аеродром (населба) [4] 72 009
Арачиново MK.AR Арачиново 38 11 597
Бутел[5] MK.BU Бутел (населби) [6] 36 154
Гази Баба[7] MK.GB Гази Баба (населба) 92 72 617
Ѓорче Петров[8] MK.GP Ѓорче петров (населба) 63 41 634
Зелениково MK.ZK Зелениково 177 4 077
Илинден MK.IL Илинден (населба) 97 15 894
Карпош[9] MK.KX Карпош (населби) 21 59 666
Кисела Вода[10] MK.VD Кисела Вода (населба) 43 57 236
Петровец MK.PE Петровец 222 8 255
Сарај[11] MK.AJ Сарај (населба) 230 35 408
Сопиште MK.SS Сопиште 223 5 656
Студеничани MK.SU Студеничани 276 17 246
Центар[12] MK.CE Центар (населба) 9 45 412
Чаир[13] MK.CI Чаир (населба) 53 64 773
Чучер Сандево MK.CS Чучер Сандево 215 8 493
Шуто Оризари[14] MK.SO Шуто Оризари (населба) 6 22 017
Југоисточен
Богданци MK.BG Богданци 114 8 707
Босилово MK.BS Босилово 143 14 260
Валандово MK.VA Валандово 331 11 890
Василево MK.VL Василево 231 12 122
Гевгелија MK.GV Гевгелија 484 22 988
Конче MK.KN Конче 233 3 536
Ново Село MK.NS Ново Село 257 11 567
Радовиш MK.RV Радовиш 502 28 244
Дојран MK.SD Стар Дојран 129 3 426
Струмица MK.RU Струмица 311 54 676
Југозападен
Вевчани MK.VV Вевчани 35 2 433
Вранештица MK.VC Вранештица 109 1 322
Дебар[15] MK.DB Дебар 85 19 542
Дебарца MK.DA Белчишта 423 5 507
Другово' MK.DR Другово 383 3 249
Центар Жупа MK.CZ Центар Жупа 107 6 519
Зајас MK.ZA Зајас 161 11 605
Кичево MK.KH Кичево 48 30 138
Македонски Брод MK.MD Македонски Брод 875 7 141
Охрид MK.OD Охрид 392 55 749
Осломеј MK.OS Осломеј 137 10 420
Пласница MK.PN Пласница 54 4 545
Струга MK.UG Струга 469 63 376
Вардарски
Велес MK.VE Велес 518 55 108
Градско MK.GR Градско 291 3 760
Демир Капија MK.DK Демир Капија 312 4 545
Кавадарци MK.AV Кавадарци 998 38 741
Неготино MK.NG Неготино 414 19 212
Росоман MK.RM Росоман 133 4 141
Чашка MK.CA Чашка 727 7 673
Република Македонија Вкупно 24 856 2 022 547
Севкупно 25 713[16]

[уреди] Белешки

  По пописот од 2002, површините на општините Аеродром и Бутел не се познати и се вклучени во површината на Скопје
  Општини, вкупно 10, кои го сочинуваат Град Скопје
  Хиерархиски административни поделбени кодови (HASC): поврзани со ISO субнационалните кодови (сеуште недефинирани за македонските општини)
  Границите на Општина Дебар во Југозападниот статистички регион во 2004 се зголемени за сметка на дел од Општина Ростуша, претходникот на Општина Маврово и Ростуша, во Полошкиот регион
  Во севкупната површина спаѓаат и 577 км2 водни површини кои не припаѓаат на општина или регион

[уреди] Извори

[уреди] Видете исто така

[уреди] Надворешни врски

Download ISO files from Walnut Creek and Others: Telecom 1996 - ADA (International Language for Software Engeneering) - AmiNET CD-ROM - Audio Toolkit - Avalon - BSD Docs -  CD-ROM of CD-ROMs - CICA for Windows 1 - CICA for Windows 2 - CicaNT - Cica1204 - CUG 1293 - DOOM CD - DOOM Tools - EAST 0894 - Garbo - Gif Galore - Usenet Source Code - Internet Info - Linux Web ToolsMusic Workshop - Windows NT -  Perl CD-ROMPower DOS - SCI Lib - SIMTEL92 - Space Shuttle Encyclopedia - Teacher2000 - Walnut Creek - Welcome to Africa - Butterly - Documenti (IT) - GNUtembergLa Coleccion (ES) - Libris Britannia - Project Gutenberg 94 - Project Gutenberg 97 - Giga Games - GNU X11R5 - Hobbes OS2 - Kirks Comm CD - RedHat 5.1 - CPM94 - OWA 1.7.7 - Perl CD 95 - SIMTEL10000 - Slackware 3.5 - SourceCode 0394 - Sys Vr4 - TaxInfo93 - Tex95 1 - Tex95 2 - RedAlert CD - CRV2 Collection - WCSampler44 - FractalFrenzy - World Radio Amateur Directory - PCOpen - 100 GreatGames - 1000 Games - 1000 HotGames - BadKillyMeow - BadKittyGothic - BBS Documentary DVD - BeachWare - BlachHawk97 - Complete Internet Archive -  Cybernet - DiamondCollection - FunPack93 - GigaGames3 - GigaGames5 - GoldGames - BusinessPlatinum -  BBSCompanion - HPAVC CDRom - HubbleSpace_1 - HubbleSpace_2SoundEffects - AMGKleptomania - AMGGrooveActivator - AmigaStXX - BigBang - DrumBase5000 - eGames151 - ELab1 - ELab2 - ELab3 - ELabCD1 - ELabCD2 - GeminiAtari93 - Greytsounds - HollywoodEdge - BrazilianPercussions - MasterbitsTR - MasterbitsClimax7 - MicroforumWIN1 - MicroforumWIN2 - MidimarkPro - ModemMadness - MusicStoreSound - NASASourceCode - NetwareSuperLibrary - NiceBeats28 - NiceBeats29 - NightOwl17 - NightOwl19 - NewGold1 - NewGold2 - UniverseOfSounds - PCSIGHome - PCSIGGames - PhoenixCD5.0 - PowerDos96 -PSL5 - PSL7 - PSL7bis - ArcadeMania - ReligiousClipart - Ruby - SapphireCollection - ScreenSaver98 - SharewareBackthrough - SharewareHeaven14 - SoundGallery - SoundsGood - SoundScan - SpaceAndAstronomy - SvCollect5 - SyntWorx - TucowsCD2 - ASPCD - JohnRuskinInstallation - JohnRuskinCD - TurboLinux98CD1 - TurboLinux98CD2 - GameWareCollection - UrbanShakedown - VoiceCrystal - WizooPlatinum - Wurlitzer - 4.4 BSD Lite Export - 640MbShareware - CD-ROMToday - CE_OP_CD - CDFacil1 - CDFacil2 - CDFacil3 - InnerWorld - MDCDRomMikroDAT2 - Pegasus4.0 - Saitek - Saturn - SharewareStudio - SLS CD.ROM - SoMuchShareware - StrategyAfterLife - Biblioteca3.7 - CDRom54cDVD0905 - cliCK12.7 - InternetWorld97 - LaBiblePC - Level0298R - MisterDrom - PCbresp - Expert15 - Expert27 - Expert33 - Expert34 - Pswe010 - RCDRom31 - Rom1025 - SoftMag - MacBible

MundoDoCDROM (Portuguese): 54 - 60 - 125 - 128 - 136 - 08 - 114 - 119 - 120 - 17 - 27 - 32 - 33 - 49 - 55 - 57 - 61 - 61bis - 65 - 66 - 67 - 79 - 92 - 59 - 69 -138 - 75 - 16 - 2 - 3 - 4 - 6

MundoDoLinux: 10 - 12 -13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 37 - 44a -

LinuxXF: 137 - 50a - 50b - 50c - 102 - 108 - 109 - 126 - 166 - 183 -           

SIMTEL Special: CD1 - CD2 - 2001 - 1/1997 - 2/1997 - ForWindows96 -   
              
CICA32: 1/4 - 2/4 - 3/4 - 4/4

National Geographic: 1900-1906 - 1906-1909 - 1888-1900      
 
Project Gutenberg: Project Gutenberg - DVD 2002 - PG2003 - PGCD - PG DVD 2010 - PG DVD 2006 - PG CD 2007 - Some Best PG - PG Audiobooks MP3 - PG Audiobooks OGG -
PG Texts TXT - PG MP3 - PG OGG - PG TXT -  ZIM files - English ZIM - Zim for Kiwix -

LinuxMagazine: 40 - 142 - 114 - 120 - 121a - 121b - 122a - 122b - 123a - 123b - 125a - 125b - 130 - 139 -  

PierShareware: CD1 - CD3 - CD4 - CD8 - CD9

SharewareOverloadTrio: Volume1 - Volume2 - Volume3

Websites for Download: Hesperian Health (AR) - Kaos Small (AR) - Kaos Big (AR) - Arvind - Deutsch-Arabisch - Kaos (DE) - Project Reconnect (DE) - Deutsch als Fremdsprache - African History - Algebra to go - Binofino - Bookdash - Cats & Dogs Books - Ck12 - Corel Knoweledge - Educate - Fantastic Phonics Adults - Fantastic Phonics Child - Feed the Monster - GCF2015 - Iicba - English Language Training - Math Expressions - Mustard Seed Books - Ole Nepal - OpenStax - Rachel - RachelCourses - Saylor - Siyavula - StoryBooks - Tanzanian Exams - Wassce - Women in African History - Biblioteca (ES) - CNB Guatemala - EducaLAB (ES) - GCF2012 (ES) - Mustard Seed Books (ES) - Rachel (ES) - Tocomadera - Afrique - Cats & Dogs Books (FR) - Ebooks Gratuits (FR) - Haiti Futur (FR) - Kaos (FR) - StoryBooks (ID) - Deutschkurse - Kaos (PT) - Kaos (SW) - Refugees - Appunti di informatica liberaWatch Tower Library -

Wiki Projects: English Wiki Abstracts (XML) - Education - CDpedia0.7 - DVDpedia0-7 -  MLWikipediaCD - WikipediaPL06 -

ZIM Projects: Wikipedia - Wikisource

AKAI S6000 - Ultimate - Vol. 5 - World Sounds

Best Service -  DanceFloorBast - DanceMegaDrumsEthnicJourneySound - KillerHorns - DOM - RossGarfieldDrums

Cream of the Crop: 1 - 11.1 - 11.2 - 2 - 24 - 25 - 26 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8.1 -

InfoMagic: Games1 - Games2 - NTSource1 - NTSource2 - Windows3Pack1 - Windows3Pack2 - Windows3Pack3 - Windows3CD1 - Windows3CD2 - Windows6Pack1 - Windows6Pack2Windows6Pack3Windows6Pack4 - Windows6Pack5 - Windows6Pack6 -

LearnKey 70215 - CD1 - CD4 - CD5 - ClusterServerAdminCD1 - InfraDesign - W2ServerAdmin

QuantumAxcess: EpicGames - JustSports - CoolGames - CoolGamesToo -

Roland C.: CDC01  - GuitarAndBass - SuperSax - Africa - SoloBrass -

Zero-G: BeneathThePlanet - Ethnic - PureTripHop - ReturnToPlanet - WorldClass -