OpenELEC

OpenELEC-Generic.x86_64-7.0.1.img.gz 231.173.988 12/01/2017 01:48
OpenELEC-Generic.x86_64-7.0.1.tar 233.574.400 12/01/2017 01:51
OpenELEC-Generic.x86_64-8.0.1.img.gz 222.841.502 14/04/2017 21:35
OpenELEC-Generic.x86_64-8.0.1.tar 225.443.840 14/04/2017 21:39
OpenELEC-Generic.x86_64-8.0.2.img.gz 222.794.794 22/04/2017 23:08
OpenELEC-Generic.x86_64-8.0.2.tar 225.402.880 22/04/2017 23:12
OpenELEC-Generic.x86_64-8.0.3.img.gz 222.796.494 30/04/2017 03:39
OpenELEC-Generic.x86_64-8.0.3.tar 225.402.880 30/04/2017 03:42
OpenELEC-Generic.x86_64-8.0.4.img.gz 222.945.528 03/06/2017 21:45
OpenELEC-Generic.x86_64-8.0.4.tar 225.556.480 03/06/2017 21:48
OpenELEC-imx6.arm-7.0.1.img.gz 158.650.248 12/01/2017 02:12
OpenELEC-imx6.arm-7.0.1.tar 159.866.880 12/01/2017 02:15
OpenELEC-imx6.arm-8.0.1.img.gz 138.073.033 14/04/2017 22:19
OpenELEC-imx6.arm-8.0.1.tar 139.591.680 14/04/2017 22:21
OpenELEC-imx6.arm-8.0.2.img.gz 138.024.421 22/04/2017 16:31
OpenELEC-imx6.arm-8.0.2.tar 139.540.480 22/04/2017 16:33
OpenELEC-imx6.arm-8.0.3.img.gz 138.018.842 30/04/2017 04:17
OpenELEC-imx6.arm-8.0.3.tar 139.530.240 30/04/2017 04:19
OpenELEC-imx6.arm-8.0.4.img.gz 138.142.795 03/06/2017 22:23
OpenELEC-imx6.arm-8.0.4.tar 139.653.120 03/06/2017 22:25
OpenELEC-RPi.arm-7.0.1.img.gz 128.719.366 12/01/2017 01:53
OpenELEC-RPi.arm-7.0.1.tar 140.840.960 12/01/2017 01:55
OpenELEC-RPi.arm-8.0.1.img.gz 141.436.788 14/04/2017 21:41
OpenELEC-RPi.arm-8.0.1.tar 155.084.800 14/04/2017 21:44
OpenELEC-RPi.arm-8.0.2.img.gz 141.376.454 22/04/2017 15:58
OpenELEC-RPi.arm-8.0.2.tar 155.033.600 22/04/2017 16:00
OpenELEC-RPi.arm-8.0.3.img.gz 141.351.992 30/04/2017 03:44
OpenELEC-RPi.arm-8.0.3.tar 155.033.600 30/04/2017 03:46
OpenELEC-RPi.arm-8.0.4.img.gz 141.583.207 03/06/2017 21:50
OpenELEC-RPi.arm-8.0.4.tar 155.269.120 03/06/2017 21:52
OpenELEC-RPi2.arm-7.0.1.img.gz 128.794.174 12/01/2017 01:57
OpenELEC-RPi2.arm-7.0.1.tar 140.984.320 12/01/2017 01:59
OpenELEC-RPi2.arm-8.0.1.img.gz 141.136.275 14/04/2017 21:46
OpenELEC-RPi2.arm-8.0.1.tar 154.726.400 14/04/2017 21:48
OpenELEC-RPi2.arm-8.0.2.img.gz 141.123.638 22/04/2017 16:02
OpenELEC-RPi2.arm-8.0.2.tar 154.675.200 22/04/2017 16:04
OpenELEC-RPi2.arm-8.0.3.img.gz 141.073.392 30/04/2017 03:48
OpenELEC-RPi2.arm-8.0.3.tar 154.664.960 30/04/2017 03:50
OpenELEC-RPi2.arm-8.0.4.img.gz 141.293.164 03/06/2017 21:54
OpenELEC-RPi2.arm-8.0.4.tar 154.920.960 03/06/2017 21:56
OpenELEC-WeTek_Core.arm-7.0.1.img.gz 123.453.230 12/01/2017 02:00
OpenELEC-WeTek_Core.arm-7.0.1.tar 135.168.000 12/01/2017 02:02
OpenELEC-WeTek_Core.arm-7.0.1.zip 141.202.006 12/01/2017 02:04
OpenELEC-WeTek_Core.arm-8.0.1.img.gz 135.399.491 14/04/2017 21:51
OpenELEC-WeTek_Core.arm-8.0.1.tar 147.845.120 14/04/2017 21:53
OpenELEC-WeTek_Core.arm-8.0.1.zip 153.138.713 14/04/2017 21:55
OpenELEC-WeTek_Core.arm-8.0.2.img.gz 135.351.760 22/04/2017 16:06
OpenELEC-WeTek_Core.arm-8.0.2.tar 147.834.880 22/04/2017 16:08
OpenELEC-WeTek_Core.arm-8.0.2.zip 153.085.675 22/04/2017 16:10
OpenELEC-WeTek_Core.arm-8.0.3.img.gz 135.369.646 30/04/2017 03:52
OpenELEC-WeTek_Core.arm-8.0.3.tar 147.824.640 30/04/2017 03:54
OpenELEC-WeTek_Core.arm-8.0.3.zip 153.100.804 30/04/2017 03:56
OpenELEC-WeTek_Core.arm-8.0.4.img.gz 135.463.581 03/06/2017 21:58
OpenELEC-WeTek_Core.arm-8.0.4.tar 147.988.480 03/06/2017 22:00
OpenELEC-WeTek_Core.arm-8.0.4.zip 153.202.096 03/06/2017 22:02
OpenELEC-WeTek_Hub.aarch64-8.0.1.img.gz 134.459.478 14/04/2017 21:58
OpenELEC-WeTek_Hub.aarch64-8.0.1.tar 148.019.200 14/04/2017 22:00
OpenELEC-WeTek_Hub.aarch64-8.0.1.zip 158.001.308 14/04/2017 22:02
OpenELEC-WeTek_Hub.aarch64-8.0.2.img.gz 134.478.838 22/04/2017 16:12
OpenELEC-WeTek_Hub.aarch64-8.0.2.tar 148.019.200 22/04/2017 16:14
OpenELEC-WeTek_Hub.aarch64-8.0.2.zip 158.027.367 22/04/2017 16:17
OpenELEC-WeTek_Hub.aarch64-8.0.3.img.gz 134.452.734 30/04/2017 03:58
OpenELEC-WeTek_Hub.aarch64-8.0.3.tar 148.008.960 30/04/2017 04:00
OpenELEC-WeTek_Hub.aarch64-8.0.3.zip 157.990.252 30/04/2017 04:03
OpenELEC-WeTek_Hub.aarch64-8.0.4.img.gz 134.549.646 03/06/2017 22:04
OpenELEC-WeTek_Hub.aarch64-8.0.4.tar 148.244.480 03/06/2017 22:07
OpenELEC-WeTek_Hub.aarch64-8.0.4.zip 158.088.256 03/06/2017 22:09
OpenELEC-WeTek_Play.arm-7.0.1.img.gz 123.148.596 12/01/2017 02:06
OpenELEC-WeTek_Play.arm-7.0.1.tar 133.079.040 12/01/2017 02:08
OpenELEC-WeTek_Play.arm-7.0.1.zip 133.284.302 12/01/2017 02:10
OpenELEC-WeTek_Play.arm-8.0.1.img.gz 135.232.744 14/04/2017 22:05
OpenELEC-WeTek_Play.arm-8.0.1.tar 146.145.280 14/04/2017 22:07
OpenELEC-WeTek_Play.arm-8.0.1.zip 145.333.776 14/04/2017 22:09
OpenELEC-WeTek_Play.arm-8.0.2.img.gz 135.206.916 22/04/2017 16:19
OpenELEC-WeTek_Play.arm-8.0.2.tar 146.135.040 22/04/2017 16:21
OpenELEC-WeTek_Play.arm-8.0.2.zip 145.319.606 22/04/2017 16:23
OpenELEC-WeTek_Play.arm-8.0.3.img.gz 135.226.664 30/04/2017 04:05
OpenELEC-WeTek_Play.arm-8.0.3.tar 146.135.040 30/04/2017 04:07
OpenELEC-WeTek_Play.arm-8.0.3.zip 145.331.036 30/04/2017 04:09
OpenELEC-WeTek_Play.arm-8.0.4.img.gz 135.338.903 03/06/2017 22:11
OpenELEC-WeTek_Play.arm-8.0.4.tar 146.257.920 03/06/2017 22:13
OpenELEC-WeTek_Play.arm-8.0.4.zip 145.447.927 03/06/2017 22:15
OpenELEC-WeTek_Play2.aarch64-8.0.1.img.gz 134.428.044 14/04/2017 22:11
OpenELEC-WeTek_Play2.aarch64-8.0.1.tar 148.019.200 14/04/2017 22:14
OpenELEC-WeTek_Play2.aarch64-8.0.1.zip 158.445.241 14/04/2017 22:16
OpenELEC-WeTek_Play2.aarch64-8.0.2.img.gz 134.454.128 22/04/2017 16:25
OpenELEC-WeTek_Play2.aarch64-8.0.2.tar 148.019.200 22/04/2017 16:27
OpenELEC-WeTek_Play2.aarch64-8.0.2.zip 158.469.583 22/04/2017 16:29
OpenELEC-WeTek_Play2.aarch64-8.0.3.img.gz 134.469.060 30/04/2017 04:11
OpenELEC-WeTek_Play2.aarch64-8.0.3.tar 148.008.960 30/04/2017 04:13
OpenELEC-WeTek_Play2.aarch64-8.0.3.zip 158.477.963 30/04/2017 04:15
OpenELEC-WeTek_Play2.aarch64-8.0.4.img.gz 134.617.518 03/06/2017 22:17
OpenELEC-WeTek_Play2.aarch64-8.0.4.tar 148.244.480 03/06/2017 22:19
OpenELEC-WeTek_Play2.aarch64-8.0.4.zip 158.617.394 03/06/2017 22:21
Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2006 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu - Our "Network":

Project Gutenberg
https://gutenberg.classicistranieri.com

Encyclopaedia Britannica 1911
https://encyclopaediabritannica.classicistranieri.com

Librivox Audiobooks
https://librivox.classicistranieri.com

Linux Distributions
https://old.classicistranieri.com

Magnatune (MP3 Music)
https://magnatune.classicistranieri.com

Static Wikipedia (June 2008)
https://wikipedia.classicistranieri.com

Static Wikipedia (March 2008)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com/mar2008/

Static Wikipedia (2007)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com

Static Wikipedia (2006)
https://wikipedia2006.classicistranieri.com

Liber Liber
https://liberliber.classicistranieri.com

ZIM Files for Kiwix
https://zim.classicistranieri.com


Other Websites:

Bach - Goldberg Variations
https://www.goldbergvariations.org

Lazarillo de Tormes
https://www.lazarillodetormes.org

Madame Bovary
https://www.madamebovary.org

Il Fu Mattia Pascal
https://www.mattiapascal.it

The Voice in the Desert
https://www.thevoiceinthedesert.org

Confessione d'un amore fascista
https://www.amorefascista.it

Malinverno
https://www.malinverno.org

Debito formativo
https://www.debitoformativo.it

Adina Spire
https://www.adinaspire.com