Web - Amazon

We provide Linux to the World


We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Wikipedia:Prawa autorskie - Wikipedia, wolna encyklopedia

Wikipedia:Prawa autorskie

Z Wikipedii

Skrót: WP:PA

Ta strona opisuje zasadę polskiej Wikipedii. Jest powszechnie uznawana za standard, który wszyscy uczestnicy projektu powinni zachowywać. Śmiało edytuj tę stronę, ale wpierw upewnij się, że Twoje zmiany odzwierciedlają konsensus. W przypadku wątpliwości, przejdź na stronę dyskusji.

Celem Wikipedii jest dostarczanie informacji dostępnej dla wszystkich. Obecne uregulowania prawne wymagają od nas, abyśmy skrupulatnie przestrzegali praw autorskich. Informacje z Wikipedii będą wtedy ogólnie dostępne, a Wikipedia uniknie kłopotów z wymiarem sprawiedliwości.

Treść Wikipedii jest udostępniana w oparciu o licencję GNU Free Documentation Licence. Udziela się zezwolenia do kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikacji treści artykułów Wikipedii zgodnie z zasadami Licencji GNU Wolnej Dokumentacji w wersji 1.2 lub dowolnej późniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation; nie zawiera Sekcji Niezmiennych, bez Tekstu na Przedniej Okładce i bez Tekstu na Tylnej Okładce.

Zasadniczo oznacza to, że jakikolwiek tekst opublikowany w Wikipedii pozostanie na zawsze dostępny na zasadach wolnej licencji i może być używany przez każdego z obwarowaniami wyszczególnionymi poniżej, które zapewniają, że tekst ten pozostanie wolny.

Wikipedia zawiera również materiały tekstowe, dźwiękowe, graficzne lub inne, które są objęte innymi licencjami niż GNU FDL, np. Creative Commons, czy też należących do domeny publicznej, tzn. gdy prawa autorskie do nich wygasły lub się ich zrzeczono. W takich przypadkach jest to wyraźnie zaznaczone, najczęściej w postaci jednego z szablonów wymienionych na stronie Wikipedia:Opisy licencji grafiki.

Jeśli chcesz się dokładnie dowiedzieć, jak korzystać legalnie z materiałów zawartych w Wikipedii, zajrzyj do Pomoc:Kopiowanie z Wikipedii.

Spis treści

Obowiązki i prawa Wikipedystów

Jeśli tworzysz lub edytujesz w przestrzeni Polskiej Wikipedii, wszystko, co wpisujesz, jest objęte licencją GNU FDL. Aby mieć do tego prawo, musisz:

  • mieć prawa autorskie do wpisanego tekstu (sam/-a go stworzyłeś/-aś)
  • tekst pochodzi ze źródła, które zezwala na objęcie treści tekstu licencją GNU FDL, np. jest to tekst "public domain" lub jest sam objęty licencją GNU FDL.

W pierwszym przypadku zachowujesz prawa do napisanego tekstu. Później możesz opublikować go gdzie indziej lub pod inną licencją, lecz nie możesz cofnąć licencji już udzielonej Wikipedii – ten tekst pozostanie na zawsze objęty licencją GNU FDL. W drugim przypadku musisz w jakimś miejscu na Wikipedii umieścić informację o prawach autorskich i, jeśli jest to tekst dostępny w sieci, dołączyć do niego link zwrotny.

Prawa autorskie muszą zawsze być gdzieś odnotowane (z danymi właściciela praw i datą udzielenia pozwolenia), jednak ze względu na to, że naszym celem jest jak najszersza dystrybucja Wikipedii, zawsze treści oryginalne są preferowane od tekstów objętych prawami autorskimi.

Nigdy nie zamieszczaj w Wikipedii treści, które mogą naruszać prawa autorskie innych osób. Tego typu postępowanie może poważnie zaszkodzić Polskiej Wikipedii i spowodować w konsekwencji procesy sądowe. Jeśli masz wątpliwości co do statusu prawnego danego tekstu, grafiki lub danych dźwiękowych – dodaj zamiast nich stworzone przez siebie.

Informacja nie jest objęta prawem autorskim, dlatego jest zupełnie dozwolone wykorzystanie informacji zawartej w jakimś źródle (np. innej encyklopedii), przetworzenie jej w sposób twórczy i zamieszczenie w Wikipedii.

Prawa i obowiązki użytkowników polskiej Wikipedii

Jeśli użytkownik Polskiej Wikipedii chce wykorzystać materiały w niej zawarte, może to zrobić zgodnie z GNU FDL, czyli:

  • dzieła, w których są wykorzystane, muszą same być objęte licencją GNU FDL
  • należy zaznaczyć informacje o pochodzeniu pobranego materiału z polskiej Wikipedii
  • należy umożliwić dostęp do "wolnej" treści pobranego materiału, czyli tekstu źródłowego. Zwykle wystarczy zamieszczenie linku do oryginalnego artykułu na http://pl.wikipedia.org

Jeżeli w wykorzystanych materiałach z Polskiej Wikipedii są treści objęte innymi niż GNU FDL licencjami, użytkownik musi spełnić wymagania zawarte w tych licencjach.

Patrz: Mirrory i forki polskiej Wikipedii

Jak wyszukiwać przypadki naruszenia praw autorskich

Patrz: Wikipedia:Patrolowanie NPA

Co zrobić, jeśli znajdziesz przypadek naruszenia praw autorskich

Najlepiej odpowiednio oznaczyć tę stronę za pomocą procedur opisanych na WP:NPA, ewentualnie podając szczegóły na stronie dyskusji danego artykułu. Jeśli chcesz, możesz też wysłać zapytanie o pozwolenie na publikację do autora tekstu/grafiki (jeśli jest znany) – należy to zaznaczyć na WP:LNPA.

Niektóre przypadki podejrzenia naruszenia praw autorskich mogą być tylko fałszywymi alarmami. Może się okazać, że treść zamieścił sam autor oryginalnego tekstu i nie występuje w tym przypadku naruszenie praw autorskich. Zawsze lepiej zostawić jakąś notkę o tym w stronie Dyskusji danego artykułu, aby zapobiec następnym fałszywym alarmom.

Jeśli rzeczywiście doszło do naruszenia praw autorskich, któryś z administratorów usunie ten tekst i zamieści notatkę o tym w Dyskusji. Jeśli zezwolenie zostanie później uzyskane od autora, będzie można tekst artykułu odtworzyć.

Jeśli zamieściłeś/-aś w Wikipedii tekst (lub grafikę), który wcześniej został gdzieś opublikowany (zwłaszcza w Internecie), zapoznaj się z procedurą zamieszczoną na stronie Zamieszczanie haseł wcześniej opublikowanych.

W przypadkach osób nagminnie naruszających prawa autorskie po stosownym ostrzeżeniu możliwość edytowania Wikipedii przez tę osobę może zostać zablokowana.

Zobacz

Linki zewnętrzne

Our "Network":

Project Gutenberg
https://gutenberg.classicistranieri.com

Encyclopaedia Britannica 1911
https://encyclopaediabritannica.classicistranieri.com

Librivox Audiobooks
https://librivox.classicistranieri.com

Linux Distributions
https://old.classicistranieri.com

Magnatune (MP3 Music)
https://magnatune.classicistranieri.com

Static Wikipedia (June 2008)
https://wikipedia.classicistranieri.com

Static Wikipedia (March 2008)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com/mar2008/

Static Wikipedia (2007)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com

Static Wikipedia (2006)
https://wikipedia2006.classicistranieri.com

Liber Liber
https://liberliber.classicistranieri.com

ZIM Files for Kiwix
https://zim.classicistranieri.com


Other Websites:

Bach - Goldberg Variations
https://www.goldbergvariations.org

Lazarillo de Tormes
https://www.lazarillodetormes.org

Madame Bovary
https://www.madamebovary.org

Il Fu Mattia Pascal
https://www.mattiapascal.it

The Voice in the Desert
https://www.thevoiceinthedesert.org

Confessione d'un amore fascista
https://www.amorefascista.it

Malinverno
https://www.malinverno.org

Debito formativo
https://www.debitoformativo.it

Adina Spire
https://www.adinaspire.com