Web Analytics
Nauka - Wikipedia, slobodna enciklopedija - Википедија, слободна енcиклопедија

Nauka

From Wikipedia

Nauka ili znanost (grč. episteme - razumijevanje, spoznanje, studija; lat. scientia; eng. i fr. science; njem. Wissenschaft) je organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečen opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, koji je obrađen racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama.

Znanost je objektivno, sistematizirano i argumentirano znanje o zakonitostima, činjenicama, pojavama i njihovim vjerojatnim uzrocima. Stečeno je i provjereno egzaktnim promatranjem, organiziranim pokusom i pravilnim razmišljanjem.


Sadržaj/Садржај

[uredi - уреди] Znanstveni modeli, teorije, i zakoni

[uredi - уреди] Matematika i znanstvena metoda

[uredi - уреди] Ciljevi znanosti

[uredi - уреди] Znanstvena polja, grane i ogranci

Podjela prema preporuci "Organizacije za ekonomsku kooperaciju i razvitak" (OECD)

[uredi - уреди] Prirodne znanosti

[uredi - уреди] Tehničke znanosti i tehnologija

[uredi - уреди] Medicinske znanosti

[uredi - уреди] Poljoprivredne znanosti

  • 4.1 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i pridružene znanosti
    • Agronomija
    • Uzgoj životinja
    • Hortikultura
  • 4.2 Veterina

[uredi - уреди] Društvene znanosti

[uredi - уреди] Humanističke znanosti

interakcija - интеракција