Web Analytics
Wikipédia:5 pilierov - Wikipédia

Wikipédia:5 pilierov

Z Wikipédie

Zásady
Zásady sú základnými princípmi Wikipédie. Sú dané cieľmi Wikipédie a spôsobom spolupráce pri ich dosahovaní. Každé prijaté pravidlo alebo smernica musia vyhovovať stanoveným zásadám.


Zásady Wikipédie sú:

1. Wikipédia je encyklopédia.
Cieľom Wikipédie je vybudovať slobodnú encyklopédiu. Má mnohé formálne výhody oproti papierovej encyklopédii, nemá však žiadne ďalšie obsahové či iné ciele. Obsah, ktorý nespĺňa tento cieľ sa musí preniesť do iného projektu nadácie Wikimedia alebo sa musí odstrániť úplne.
Pozri tiež: Čo Wikipédia nie je, Významnosť
 
2. Wikipédia je nestranná.
Princíp nestrannosti spočíva v objektívnom podaní faktov a myšlienok, tak aby sa na nich zhodli zástancovia rozličných stanovísk. Nevyžaduje sa absolútny súhlas všetkých so všetkým, pretože mnohé ideológie odmietajú akékoľvek iné stanovisko. Preto je cieľom dosiahnuť čo najracionálnejší pohľad na danú tému.
Pozri tiež: Nestranný uhol pohľadu
 
3. Neporušujte autorské právo.
Wikipédia spadá pod licenciu GNU GFDL a vloženie, respektíve zverejnenie akýchkoľvek textových alebo obrazových materiálov bez súhlasu držiteľa práv k nim ohrozuje cieľ vybudovať slobodnú encykopédiu, ktorú môže každý používať a ďalej šíriť.
 
4. Rešpektujte všetkých prispievateľov.
Redaktori majú rôzne náboženstvo, pôvod, kultúrne návyky a názory na mnohé témy. Kľúčom k úspešnej spolupráci na budovaní slobodnej encyklopédie je vzájomný rešpekt medzi redaktormi.
 
5. Publikujte len overiteľné informácie.
Články Wikipédie musia byť založené na spoľahlivých, uverejnených zdrojoch. Tieto zdroje je potrebné citovať, aby si ostatní redaktori mohli overiť obsah článku.
Pozri tiež: Overiteľnosť, Spoľahlivé zdroje, Vlastný výskum