Web Analytics
Pomoc:Obrázok - Wikipédia

Pomoc:Obrázok

Z Wikipédie

Súčasť série Návody a štýl

Perfektný encyklopedický článok by mal obsahovať aj niekoľko vhodných obrázkov. Podobne to platí aj pre Wikipédiu, do ktorej je tiež možné vkladať obrázky.

Tento článok radí, ako nahrávať obrázky na Wikipédiu a ako ich používať v článkoch.

Podrobný návod pre úplných začiatočníkov je aj Commons:Prvé kroky (je však zameraný na Wikimedia Commons a slobodné licencie).

Obsah

[upraviť] Časté chyby

Zoznam častých chýb. Riešenia nájdete po prečítaní tohto článku.

 • obrázky z iných projektov (napríklad anglickej Wikipédie) sa nedajú používať na slovenskej Wikipédii bez toho, aby sa nahrali na slovenskú Wikipédiu alebo na Wikimedia Commons
 • obrázky bez uvedeného zdroja a licencie sú rýchlo zmazané
 • obrázky erbov slovenských miest a obcí nie je možné nahrávať bez povolenia na použitie erbu od obce (369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 1b Symboly obce)
 • slobodné obrázky patria na Wikimedia Commons (nahrávajú sa cez ponuku vľavo "Nahrať na Commons"), neslobodné patria na slovenskú Wikipédiu (nahrávajú sa cez ponuku vľavo "Nahrať súbor")
 • zobrazovanie externých obrázkov v článkoch Wikipédie nie je povolené

[upraviť] Nahranie obrázku do Wikipédie

[upraviť] Postup

Návod
 1. Premyslite si, či obrázok patrí na slovenskú Wikipédiu alebo na Wikipedia Commons. Podrobnosti nižšie.
 2. Dodržiavajte autorské práva aj pri nahrávaní obrázkov. Pozri popis prípustných licencií.
 3. Vždy vyplňte popisnú stránku obrázku (resp. pole „Opis súboru“ na stránke pre nahrávanie obrázkov) s nasledovnými informáciami:
 • zdroj obrázku – odkiaľ obrázok pochádza
 • autorské práva – pod akou licenciu je obrázok publikovaný.
 1. Vždy označujte obrázky jednou zo šablón autorských práv pre obrázky (plný zoznam slobodných licencií Commons; zoznam fair use označení). Obrázky bez licencie alebo s chybným označením autorských informácií budú odstránené)
 2. Používajte dlhší, opisný, ale jasný názov.
 3. Nahrávajte obrázky s vysokým rozlíšením. Pri použití v článku je možné ich dynamicky zmenšiť, preto obrázky nezmenšujte ručne. Je možné nahrať obrázky do veľkosti 2 MB.

[upraviť] Vysvetlenie

Aby mohol byť obrázok vložený do článku, musí byť obrázok najskôr uložený na server, na ktorom Wikipédia beží. Obrázky môžu byť uložené dvoma spôsobmi:

 1. Na spoločnom úložisku (Commons) – obrázky uložené na Commons je možné používať vo všetkých projektoch nadácie Wikimedia, o.i. aj vo všetkých jazykových mutáciách Wikipédie.
 2. Na slovenskej Wikipédii – obrázky uložené na slovenskej Wikipédii je možné používať iba v článkoch slovenskej Wikipédie.

Poznámka: Podobne ako platí, že obrázky uložené na slovenskej Wikipédii nemôžu byť použité v článkoch iných Wikipédií, obrázky uložené na cudzojazyčnej Wikipédii nemôžu byť použité v článkoch slovenskej Wikipédie. Zo spoločného úložiska Commons ich môžu jednoducho používať všetky projekty.

Preto všetky obrázky, pre ktoré to politika Commons umožňuje (slobodné licencie) nahrajte ho priamo na Commons s tým, že dodržíte aj zvyšné tu uvedené zásady. Veľmi to uľahčí použitie obrázka a skvalitní celú Wikipédiu.

[upraviť] Nahranie obrázku na Wikimedia Commons

Bližšie informácie v hlavnom článku: Commons:Commons:Prvé kroky

Pre načítanie obrázku si musíte založiť používateľský účet na Commons a byť tam prihlásený. Používateľské účty sú zatiaľ spravované na každej wiki oddelene, takže váš účet zo slovenskej Wikipédie na Commons nefunguje. Po vytvorení účtu si môžete vo svojich nastaveniach zmeniť jazyk rozhrania na slovenčinu. Po prihlásení použite odkaz Nahranie súboru, ktorý vás dovedie na podobnú stránku ako na slovenskej Wikipédii. V ideálnom prípade by ste novo načítaný obrázok mali vložiť na niektorú z „katalógových“ stránok. Pozrite tiež návod Commons:Prvé kroky.

Pozor: Commons majú striktnú licenčnú politiku – dovolené sú iba obrázky s tzv. slobodnou licenciou, tzn. o.i. musí byť dovolené komerčné používanie, nesmú sa používať obrázky odvolávajúce sa na fair use (napr. logá firiem) apod. Úplný zoznam povolených licencií je na stránke Commons:Šablóny licencií.

Príklad: Obrázok:Kosice - St. Elisabeth Cathedral 1.JPG

[upraviť] Zdroje

Najvhodnejším zdrojom obrázkov pre článok je projekt Commons, pretože tam uložené obrázky už majú vhodnú licenciu a je ich možné vkladať do článku bez nahrávania na Wikipédiu. Naviac je politikou Commons prijímať predovšetkým obrázky vhodné na informačné a vzdelávacie účely. Obrázky sú tam tiež kategorizované do tematických skupín a zvyčajne dobre popísané. Tiež je možné vyhľadávať obrázky rovnako ako hľadáte články na Wikipédii. Nevhodné obrázky sú z Commons odstraňované.

Pozn.: Commons je primárnym zdrojom slobodných zdrojov (nielen) pre wikiprojekty.

Zoznam zdrojov s obrázkami, ktoré sú voľné dielo (public domain) sú na en:Wikipedia:Public_domain_image_resources. Prosíme, ponechajte označenie obrázka ako voľné dielo (public domain) aj pri nahrávaní na Commons, napriek tomu, že to nie je nevyhnutné.

V prípade, že chcete preniesť obrázok z niektorej lokálnej Wikipédie na Commons, použite nástroj Commonshelper, ktorý za vás vygeneruje správny popis súboru a ušetrí vám tak prácu aj prípadný omyl.

[upraviť] Vloženie obrázku do článku

[upraviť] Syntax

Na vloženie obrázku na stránku použite nasledujúcu syntax:

[[Image:Obrázok.jpg|voľby|popis]]

Tým sa na dané miesto vloží obrázok s názvom Obrázok.jpg. Ak daný obrázok neexistuje, zobrazí sa namiesto obrázku chybové hlásenie (Chýbajúci obrázok).

Voľby obsahujú špeciálne kľúčové slová, ktoré ovplyvňujú správanie a vzhľad vkladaného obrázka (pozri nižšie).

Popis sa zobrazí pri orámovaných obrázkoch pod obrázkom, prípadne ako alternatívny text, ktorý sa použije ak nie je možné obrázok v prehliadači zobraziť (napr. v textových prehliadačoch, pri čítaní článku hlasovou čítačkou a pod.) V popise je možné používať bežné wiki značky ako sú napr. odkazy.

Ak chcete na obrázok iba odkázať, ale pritom ho do stránky nevkladať, pridajte na začiatok dvojbodku, napr. Image:Wiki.png dosiahnete napísaním

[[:Image:Wiki.png]]

Tento odkaz vedie na popisnú stránku obrázka, na rovnakú stránku sa čitateľ dostane kliknutím na zobrazený obrázok v prípade, ak bola použitá syntax bez prvej dvojbodky.

[upraviť] Voľby

Ako voľby sa používajú nasledujúce kľúčové slová:

thumbnail alebo thumb alebo náhľad
Vygeneruje automaticky zmenšený náhľad s rámčekom a popisom pod náhľadom. Je taktiež pridaná ikona, cez ktorú sa dostanete na obrázok v pôvodnej veľkosti. Ak nie je uvedené inak, obrázok sa zobrazí vpravo (pozri right).
Registrovaní používatelia si môžu nastaviť veľkosť náhľadu cez Nastavenia -> Súbory -> Veľkosť náhľadu.
right alebo vpravo
Obrázok bude zobrazený napravo, pričom text článku obteká vedľa obrázku vľavo.
left alebo vľavo
Obrázok bude zobrazený naľavo, pričom text článku obteká vedľa obrázku vpravo.
none alebo žiadny
Obrázok bude zobrazený v riadku (začlenený do textu bez obtekania), aj keď je nastavená voľba thumb. Užitočné pre tabuľky.
frame, framed alebo rám
Obrázok bude mať rámček a titulok, aj keď nie je použitá voľba thumb.
<šírka>px alebo <šírka>bod
Nastaví šírku obrázku v náhľade v obrazových bodoch (pixeloch). Výška je dopočítaná tak, aby bol dodržaný pomer strán.

Niektoré voľby je možné navzájom kombinovať. V tomto prípade sa rôzne voľby oddeľujú zvislou čiarou, napr.

[[Image:Wiki.png|right|50px|popis]]

Ak chcete ukončiť obtekanie obrázka (preskočiť až pod obrázok), môžete použiť značku

<br clear="all">

[upraviť] Príklady

 • [[Image:Wiki.png|popis]]
 • [[Image:Wiki.png|thumb|popis]]
 • [[Image:Wiki.png|right|popis]]
 • [[Image:Wiki.png|left|150px|popis]]

[upraviť] Možné konflikty

[upraviť] Pri použití

Ku konfliktu môže dojsť vtedy, ak chcete vložiť do článku súbor z Commons, ktorého názov je identický s názvom iného súboru, ktorý sa už nachádza na severi slovenskej Wikipédie: súbor sa totiž najskôr hľadá na lokálnom serveri (sk:) a až potom na Commons. V tomto prípade existujú dve možné riešenia:

 • súbor uložíte na serveri slovenskej Wikipédie pod iným názvom (musíte ho najskôr načítať na váš počítač a potom nahrať na server slovenskej Wikipédie, vrátane údajov o zdroji a licencii)
 • súbor na serveri slovenskej Wikipédie premenujete, čo je však pomerne zložité a je lepšie požiadať o to skúseného redaktora:
 1. súbor musí byť znovu nahraný pod iným menom,
 2. v článku (alebo aj vo viac článkoch), kde je vložený, musí byť opravený jeho názov,
 3. starý súbor musí byť zmazaný.

[upraviť] Pri nahrávaní

Pri nahrávaní (či už na Commons alebo slovenskú Wikipédiu) sa môže stať, že súbor s rovnakým názvom už existuje. V tom prípade vyplňte pole "Názov cieľového súboru:" a obrázok sa nahrá pod novým cieľovým názvom.

V prípade, že by ste názov ponechali, pôvodný obrázok by sa nahradil Vaším. Aj ak sa to stane, je možné vrátiť ktorúkoľvek staršiu verziu kliknutím na "obnov" na popisnej stránke obrázka v histórii nahrávaní.

[upraviť] Pozri aj