Web Analytics
Storočie - Wikipédia

Storočie

Z Wikipédie

Storočie je 100 po sebe nasledujúcich rokov. Môže sa deliť na drobnejšie úseky desaťročia, tých je 10 v jednom storočí. 10 storočí tvorí tisícročie. Storočie sa začína 1. januára roku 1 určitého storočia a končí sa 31. decembra roku 100 rovnakého storočia. To znamená, že 20. storočie začalo 1. januára 1901 a skončilo 31. decembra 2000. Niektorí ľudia sa mylne domnievajú, že počiatočné jedno alebo dve čísla letopočtu označujú rovnaké storočie. Napríklad rok 1624 označujú nesprávne ako 16. storočie, pričom ide o 17. storočie. Jedinou výnimkou sú roky končiace dvomi nulami, napr. rok 2000. Vtedy počiatočné dvojčíslie označuje aj storočie, do ktorého daný rok spadá.

[upraviť] Pozri aj

[upraviť] Iné projekty