Web Analytics
Vlažnost - Wikipedija, prosta enciklopedija

Vlažnost

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Vlážnost podaja količino vodnih hlapov v zraku ali kakem drugem plinu. Vlažnost merimo z vlagomerom (higrometrom). Razlikujemo med absolutno in relativno vlažnostjo.

[uredi] Absolutna vlažnost

Graf, ki ponazarja absolutno in relativno zračno vlažnost
Graf, ki ponazarja absolutno in relativno zračno vlažnost

Absolutna vlažnost je izražena kot masa vodne pare na kubični meter zraka, torej kot delna gostota vodne pare v vlažnem zraku. Absolutno vlažnost izmerimo tako, da spustimo znano prostornino vlažnega zraka skozi higroskopno snov, ki močno veže vodo, s tehtanjem ugotovimo povečanje mase te snovi, in to povečanje preračunamo na kubični meter zraka. Največja mogoča absolutna vlažnost pri dani temperaturi je tista, kjer je parni tlak vodne pare enak nasičenemu parnemu tlaku.

[uredi] Relativna vlažnost

Relativna vlažnost je določena kot razmerje med absolutno vlažnostjo in nasičeno vlažnostjo (največjo mogočo absolutno vlažnostjo) pri določeni temperaturi. Če temperaturo počasi znižujemo, pride pri neki točki do kondenzacije – iz vlažnega zraka se začnejo izločati kapljice vode. Tej temperaturi pravimo rosišče.

Pri normalnih pogojih imamo navadno opravka z neravnovesnim stanjem, ko je delni tlak vode v zraku manjši od nasičenega, zato voda izhlapeva.

Higrometer za merjenje vlage v zaprtih prostorih
Higrometer za merjenje vlage v zaprtih prostorih

[uredi] Literatura

  • Janez Strnad, Fizika, 1. del. Mehanika, toplota. Državna založba Slovenije, Ljubljana 1977, str. 198. (COBISS)