Web Analytics
Användare:Micke - Wikipedia, den fria encyklopedin

Användare:Micke

Från Wikipedia

   
Användare:Micke
   
Användare:Micke/sandlåda
Användare
Diskussion
Bidrag
E-post
Loggar Statistik
Sandlåda
Välkommen till min användarsida!


Fri användning
Jag går med på att släppa mina bidrag till artiklarna på svenskspråkiga Wikipedia helt fritt om inte annat anges. Detta innebär att jag efterger min ideella rätt enligt 3 § tredje stycket i upphovsrättslagen som innebär att jag inte vill ha ett formellt erkännande av mina bidrag och att de är helt fria att använda. Var medveten om att andra bidragsgivare kanske inte gör likadant, så om andra har bidragit gäller troligen GFDL för artikeln. Mina enskilda bidrag är dock alltid helt fria.


Wikimedia Foundation
Detta är en Wikipediaanvändares sida.

Om du finner denna sida någon annanstans än på Wikipedia, så läser du en spegelsida. Tänk på att sådana inte nödvändigtvis är uppdaterade, och att den användare som denna sida tillhör inte nödvändigtvis har någon personlig koppling till någon annan sida än själva Wikipedia. Den ursprungliga versionen av denna sida finns på http://sv.wikipedia.org/wiki/Användare:Micke.

Meddelande till FRA: قنبلة أسامة بن لادن إرهاب