Web Analytics
Rike (biologi) - Wikipedia, den fria encyklopedin

Rike (biologi)

Från Wikipedia

För andra betydelser, se Rike (olika betydelser).

Inom biologin används riken (engelska: kingdom) som näst högsta, tidigare högsta, nivån för systematisk indelning av organismer. Riken indelas i antingen stammar (djur) eller divisioner (svampar och växter). Stammar och divisioner indelas i sin tur i klasser och vidare i bland annat ordningar, familjer och arter.

Tidigare hade man bara två riken för biologiska organismer: djurriket och växtriket. För att indelningen bättre ska spegla organismernas utveckling har man föreslagit tre, fyra, fem och slutligen till och med sex riken. Vid indelning i sex riken har rikena varit eubakterier, arkebakterier, protister, svampar, växter och djur.

Numera använder man en indelning i tre domäner: eubakterier, arkéer och eukaryoter. Eukaryoterna indelas i sin tur i rikena djur, växter, svampar och varierande indelningar av främst de tidigare protisterna.


Linnés systematik av organismer:
Domän / Rike / Stam / Understam / Överklass / Klass / Underklass / Överordning / Ordning / Underordning / Överfamilj / Familj / Underfamilj / Tribus / Släkte / Undersläkte / Art / Underart