Web Analytics
Wikipedia:Robotar - Wikipedia, den fria encyklopedin

Wikipedia:Robotar

Från Wikipedia

Genväg:
WP:BOT

Please add your request for permisson to run a bot on svwiki at the page Wikipedia:Begäran om botstatus. Further instructions can be found there.

Robotar eller botar är verktyg som används för automatisk artikelredigering. Ofta byter en robot ut en textsträng mot en annan i en samling artiklar, som är större än vad en enskild människa oftast har ork eller tålamod till. Robotar används ofta för att byta kategorier eller att fixa interwikilänkar mellan olika wikipedior.

Innehåll

[redigera] Vad är en robot?

En robot är ett eller flera skript som körs från en användares dator och är alltså inte en del av MediaWikis programvara. Att skaffa en egen robot innebär alltså att man själv måste installera programvara på sin egen dator och därifrån köra roboten.

Roboten är ett själlöst ting - en samling skript som används för att göra enahanda ändringar i större skala. Det finns dock alltid en människa bakom roboten, och om man ogillar robotens verksamhet är det med denne man ska diskutera saken. Om en robot gör saker som strider mot konsensus kan och bör administratörer blockera roboten medan den kör. Man bör inte först hota med att blockera den, för medan roboten kör är det långt ifrån säkert att robotägaren märker vad som skrivs på vare sig robotens eller ägarens diskussionsida. Blockera därför först, för att öppna upp för dialog.

Andra saker som kan leda till att administratörer blockerar roboten är om wikigemenskapen inte informerats om botten på Wikipedia:Begäran om botstatus, om roboten gör något annat än vad ägaren berättat att den ska göra, om roboten kör för fort eller om den av misstag förstör något. Se även Wikipedia:Blockeringar och avstängningar.

[redigera] Allmänt bothyfs

För att wikigemenskapen ska kunna förstå vad som sker, bör man skilja ordentligt på sin robot och sin vanliga användare. Att redigera manuellt från ett robotkonto anses allmänt som dålig stil, och likaså bör man inte testköra botten under sitt eget användarnamn. Skapa istället ett nytt användarkonto för roboten. Det rekommenderas att ordet "bot" ingår i namnet så att tydligt framgår att det gäller ett robotkonto. I robotnamnet bör också robotägarens användarnamn ingå, åtminstone en igenkännbar del av namnet. Det är kutym att på robotens användarsida ange vart den som har synpunkter på robotens verksamhet kan vända sig för att få kontakt med ägaren, vanligen robotägarens egen diskussionssida eller ibland robotens. Det är även bra att berätta på sidan vad det är för typ av robot och vad den brukar syssla med.

Robotens mänsklige ägare bör i allmänhet vara vid datorn då roboten körs, så den kan stängas ner om något går fel. Särskilt i början ska man inte lämna sin robot oövervakad mer än korta stunder. Bottar utan botflagga skall vänta minst 30 sekunder mellan redigeringarna. Sedan de fått botflagga av en byråkrat, så de inte syns i Senaste ändringar, bör de vänta cirka 10 sekunder mellan redigeringar. Boten kan köras med tätare intervall mellan redigeringarna (förutom i början då det bör kontrolleras att allt fungerar som det ska), men det ska ske på ett tillförlitligt sätt och för att förhindra risken att sakta ned servrarna bör maxlag [1] aktiveras i scriptet och vara inställd på lägsta möjliga aggressivitet.

Helautomatiska stavningsrobotar är ingen bra idé. Det är omöjligt att köra en stavningsrobot utan att råka ut för misstag. Däremot kan en stavningsrobot gärna köras manuellt, så att ägaren måste klicka okej för varje redigering efter att ha granskat den.

Vitsen med robotstatus eller robotflagga är att redigeringar av en robot med en sådan inte syns i Senaste ändringar. Bland de tillfälliga inställingar man kan göra i sin Senaste ändringar finns dock att visa även robotredigeringar. Vitsen med flaggan är att redigeringar gjorda med robot normalt är små och okontroversiella; man behöver inte fylla Senaste ändringar med sånt. Kontroversiella ändringar bör normalt inte göras med robot.

En byråkrat kan med omedelbar verkan ta bort botstatusen om roboten används för kontroversiella eller ifrågasatta redigeringar.

Ett undantag från regeln att inte göra robotstyrda ändringar från sitt vanliga användarkonto är ändringar som kräver administratörsrättigheter, till exempel raderingar. Sådana ändringar måste dock ha diskuterats i förväg och accepterats av gemenskapen.

[redigera] Att skaffa och köra en bot

  1. Innan man börjar köra en robot ska man skriva ner sin avsikt på Wikipedia:Begäran om botstatus. Där berättar man vad det är för typ av robot (till exempel pywikipedia eller egen konstruktion) och exakt vad roboten ska göra. Roboten kan sedan testköras utan botstatus under några dagar, så att wikigemenskapen kan se och bedöma vad den gör. Robotägaren bör tänka på att göra ändringar mycket långsamt i början och att alltid vara närvarande när den kör, så ägaren kan stoppa roboten och diskutera arbetet om någon har invändningar.
  2. Botstatus är i första hand en angelägenhet för wikigemenskapen så när roboten testkörts ett tag behövs det att någon ur wikigemenskapen säger OK till att den får botstatus, på Wikipedia:Begäran om botstatus.
  3. Botstatus, som innebär att roboten blir osynlig på listan över de senaste ändringarna, kan därefter delas ut av någon av byråkraterna.

[redigera] Vill du ha ett robotarbete utfört?

Om du inte har tillgång till en egen bot men vill ha en botuppgift utförd kan du antingen vända dig direkt till någon av ägarna till det botar som är listade nedan eller notera det arbete du vill ha utfört på sidan Wikipedia:Robothjälp.


[redigera] Registrerade robotar

Listan nedan innehåller robotar som tillhör användare på svenska wikipedia:

Utöver ovanstående finns många användare på andra wikipedior vars robotar arbetar på svwiki för att lägga till interwikilänkar. Nedan finns den kompletta listan:

Se även Kategori:Wikipedia:Botanvändare.

[redigera] Mallar

  • {{bot}} - Obligatorisk på robotens användarsida
  • {{Nödstopp för robot}} - Frivillig på robotens användarsida
  • {{Användare Robot}} - Frivillig på robotens användarsida
  • {{bots}} och {{nobots}} - används för att tillåta eller förbjuda robotar att redigera en viss sida

[redigera] Granskning av robotar

För att roboten ska kunna få sin botflagga måste dess användarbidrag granskas, gärna av fler än en användare. Se Wikipedia:Begäran om botstatus.

[redigera] Några länkar