Web Analytics
Stam (biologi) - Wikipedia, den fria encyklopedin

Stam (biologi)

Från Wikipedia

Stam eller fylum är en klassificeringsgrupp inom djurriket. Begreppet används inom ett hierarkiskt system där arter förs samman i allt högre grupperingar baserat på släktskap, men där antalet tillgängliga grupperingar är begränsat. Stammen är den högsta naturliga grupperingen av djur, och de indelas i klasser. Vissa stammar förs dock samman till överstammar. Arter och artgrupper förs till stammar baserat på morfologiska drag, ej baserat på DNA-analys.

Stam används enbart inom djurriket och motsvaras inom växtriket och svampriket av division.

Begreppet stam är den äldre benämningen, och fylum används allt mer. Ordet fylum kommer från grekiskans phylon som betyder stam, släkt eller familj.

Det finns över 35 stammar, exempelvis blötdjur (Mollusca), svampdjur (Porifera), nässeldjur (Cnidaria), plattmaskar (Platyhelmintes), rundmaskar (Nematoda), ringmaskar (Annelida), leddjur (Arthropoda), tagghudingar (Echinodermata) och ryggsträngsdjur (Chordata).

Linnés systematik av organismer:
Domän / Rike / Stam / Understam / Överklass / Klass / Underklass / Överordning / Ordning / Underordning / Överfamilj / Familj / Underfamilj / Tribus / Släkte / Undersläkte / Art / Underart