Web Analytics

Static Wikipedia: Italiano - Inglese - Francese - Spagnolo - Tedesco - Portoghese - Olandese - Polacco - Russo - CineseTurco - Svedese - Swahili - Afrikaans - Vietnamita - Ebraico - Greco - Arabo - Coreano - Finlandese - Winaray - Giapponese - Ungherese - Bulgaro - Farsi - Danese - HindiLituano - Lettone - Catalano - Euskera - Esperanto - Estone -Norvegese -Rumeno -
 Static Wikipedia - Other Languages:  aa - aab - als - am - amg - an -  arc- as - ba - bar - bat - bcl -  be - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy- diq - dib - dv - dzee - eml  - ext - fa - ff - fiu - fj - fo - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk . gn - got - gugv - ha - hak  - hif - ho - hr - hsb  - hy - hz -ia- id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - iu - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lomdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus -my - myv - mzn - na - nh - nap - ne - nds - new -ng - nn - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pag - pa - pdc - pih - pi - pms - ps - qu - rm - rmy - rn - rw - sa- sah - sc -scn - sco -sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu -xal - xh - yi - yo - za - zea - zu -  
Other Static Wikipedia: .org - .it - .net - .eu - com - controversi.org - literaturaespanola.es - Quality articles
Wikipedia for Schools: English - French - Spanish - Portuguese
101 free audiobooks - Stampa Alternativa - The Open DVD - Open Bach Project  - Liber Liber - PunchLibretti d'opera - Audioletture - Audible
Appunti di informatica libera - Conferenze - Audiobook PG - Bach Organ WorksEnglish PG - Italiano PG - GNUtemberg - Guide LinuxAnonymous PG -
Holy Bible: King James Version -  OnLine Bible - Spanish Reina Valera - French Segond - World English Bible - KJV Concordances - Concordanza Biblica -
మొదటి పేజీ - వికీపీడియా

మొదటి పేజీ

వికీపీడియా న?ండి

వికీపీడియా ఎవరైనా రాయదగిన ఒక స?వేచ?ఛా విజ?ఞాన సర?వస?వమ?. ఇది మామూల? వెబ? సైట?ల వంటిది కాద?.
ఇక?కడ సమాచారాన?ని చూడటమే కాద?, ఉన?న సమాచారంలో అవసరమైన మార?ప?చేర?ప?ల? చెయ?యవచ?చ?. ఇక?కడ లేని సమాచారాన?ని చేర?చవచ?చ? కూడా.
ప?రస?త?తం తెల?గ? వికీపీడియాలో 40,430 వ?యాసాల?న?నాయి. పూర?తి గణాంకాల? చూడండి.
పరిచయం అన?వేషణ కూర?చడం ప?రశ?నల? సహాయమ?

విహరణ విశేష వ?యాసాల? అ–ఱ సూచీ

స?వాగతం
ఈ వారప? బొమ?మ
జటప?రోల? సంస?థానమ?‌నక? చెందిన రధం.

జటప?రోల? సంస?థానమ?‌నక? చెందిన రధం. జటప?రోల? సంస?థానమ? ఒక చారిత?రక సంస?థానమ?. పిల?లలమర?రి బేతల రెడ?డి / నాయ?డ? జటప?రోల? సంస?థానమ? యొక?క స?థాపక?డ?.

ఫోటో సౌజన?యం: కాస?బాబ?
మార?గదర?శిని
ఆంధ?ర ప?రదేశ?
భాష మరియ? సంస?కృతి
తెల?గ? సినిమా
భారత దేశమ? మరియ? ప?రపంచమ?
విజ?ఞానమ? మరియ? సాంకేతికం
విశేష వ?యాసాల?
సహకారమ?
ఈ వారప? వ?యాసమ?


యల?లాయపాళెం, నెల?లూర? జిల?లా, కొడవలూర? మండలానికి చెందిన గ?రామమ?. ఒకప?ప?డ? ఎల?లయ?య అనే పశ?వ?ల కాపరి అక?కడ పశ?వ?ల? మేయడానికి మంచి గడ?డి దొర?క?త?ందని కన?గొన?నాడ?. అలా అక?కడ జన?ల? స?థిర పడడానికి కారక?డైన 'ఎల?లయ?య' పేర?తో ఆ ప?రాంతం 'ఎల?లయ?య పాలెం' క?రమేణా 'యల?లాయపాళెం' గా ప?రసిద?ధి పొందింది. ఇలా... యల?లాయపాళెం- కాకతీయ రాజ?ల? , తిక?కన కాలంలో 13-14 శతాబ?దంలో ?ర?పడింది అని గ?రామస?థ?ల? చెప?ప?క?ంటార?.

1946 మ?ందే చ?ట?ట?పక?కల చిన?న చిన?న గ?రామాలక? ఈ గ?రామం కేంద?రంగా ఉండేది. అప?పటికే పంచాయతీ బోర?డ? ఉండేది. దీని ఆధ?వర?యంలో కిరోసిన? లైట?ల?, పెట?రో మాక?స? లైట?ల? వీధిలో ?ర?పాట? చేసార?. రేడియో కూడా ఉండేది. ఊళ?ళో ఒక శివాలయం, మహలక?షమ?మ గ?డి ఉన?నాయి. 1946 తర?వాత చాలా మార?ప?ల? చోట? చేస?క?న?నాయి. గ?రామస?త?ల సహకారం తో మంచి పాఠశాలల?, గ?రంథాలయం ?ర?పాటయ?యాయి. ఒకప?ప?డ? వరి, చెరక? ప?రధాన పంటల? గా ఉండేవి. ప?రస?త?తం రొయ?యల సాగ? కూడా ప?రధాన పాత?ర పొషిస?తోంది. అక?కడక?కడా ప?రత?తి కూడా సాగవ?తోంది.

గ?రామమ?లోని వివిద ప?రాంతాల? - చావిడి సెంటర?, మిషన? వీధి, గొల?లపాళెం(యాదవ పాళెం), దేవాంగ పాళెం, బజార?, తూర?ప? వీధి, హరిజన వాడ, అర?ంధతీయ వాడ, పొగతోట, క?మ?మరిపాళెం(రామ మందిరం వీధి), హౌస?, గిరిజన కాలనీ, చావిడి, బొడ?డ? బావి, ప?ట?టా వారి మిట?ట, కమారాయి (కంభం రాతి) సెంటర?,మిట?టతోట, గంగబాయి తోట, మిషన? వీధి, జార?డ? అట?టెడ, మలిదేవి, లోత?కాలవ, మాంజేల?.

1933, డిసెంబర? 30న మహాత?మా గాంధీ, 1935, నవంబర? 12న బాబూ రాజేంద?ర ప?రసాద? ఈ వూరిని సందర?శించార?.. ...పూర?తివ?యాసం: పాతవి

మీక? తెల?సా?

వికీపీడియా లోని కొత?త వ?యాసాలన?ండి

చరిత?రలో ఈ రోజ?

జూన? 24

  • 1963: భారత తంతి తపాళా శాఖవార? టెలెక?స? సేవలన? ప?రారంభించార?.
  • 1980: భారత మాజీ రాష?ట?రపతి వి.వి.గిరి మరణించాడ?.సోదర ప?రాజెక?ట?ల?:
మెటా-వికీ 
ప?రాజెక?ట?ల సమన?వయమ? 
కామన?స? 
ఉమ?మడి వనర?ల? 
విక?షనరీ 
శబ?దకోశమ? 
వికీసోర?స? 
మూలమ?ల? 
వికీబ?క?స? 
పాఠ?యప?స?తకమ?ల? 
వికీకోట? 
వ?యాఖ?యల? 
ఈ విజ?ఞానసర?వస?వం గానీ, దీని సోదర ప?రాజెక?ట?ల? గానీ మీక? ఉపయోగకరమనిపించినట?లయితే, దయచేసి సహాయమ? చెయ?యండి. మీ విరాళాల? ప?రాథమికంగా సర?వర? సామగ?రి కొన?గోల? చేయ?టక? ఉపయోగిస?తార?.