Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the วิกิพีเดีย:การแก้ความกำกวม - วิกิพีเดีย

วิกิพีเดีย:การแก้ความกำกวม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การแก้ความกำกวม ในวิกิพีเดีย และวิกิมีเดีย คือขั้นตอนสำหรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อบทความสำหรับสองหัวข้อมีชื่อ ที่เป็นธรรมชาติ ซ้ำกัน หรือคำที่มีคำย่อคำเดียวกัน หรือคำที่มักจะเข้าใจผิด

ไม่ควรสับสนการแก้ความกำกวม กับการรวมหัวข้อซ้ำเข้าด้วยกัน

[แก้] วิธีแก้ความกำกวม

ก่อนอื่น สร้างบทความใหม่ขึ้นมา เพื่อ รวมคำกำกวมของหมวดต่างๆ เมื่อแก้ไขเสร็จให้ใส่แม่แบบ {{แก้กำกวม}} ไว้ที่ท้ายบทความเพื่อจัดหมวดคำนั้นๆ เข้าสู่ การแก้ความกำกวม และมีป้ายแสดงต่อผู้อ่านว่าหน้านี้เป็นหน้านี้เป็นหน้าคำกำกวม

เช่น งาน (แก้ความกำกวม) หรือ คาน

นอกจากนี้คำกำกวมยังใช้กับคำภาษาอังกฤษที่มีหลายความหมายในภาษาไทย เช่น derivative หรือ program

[แก้] เมื่อใดที่ควรแก้ความกำกวม

  • ถ้าคำสองคำหรือมากกว่า มีความหมายแตกต่างกัน โดยที่น้ำหนักของสองข้อความเท่ากัน ให้ใช้หน้าหลักเป็นหน้าแก้ความกำกวม โดยเขียนข้อความอธิบาย และแสดงรายชื่อบทความโยงไปหาหัวข้อที่มีความตรงกัน เช่น วอชิงตัน สามารถหมายถึง มลรัฐวอชิงตัน, จอร์จ วอชิงตัน หรือ วอชิงตัน ดี.ซี. ได้
  • ถ้าคำสองคำหรือมากกว่า มีความหมายแตกต่างกัน และน้ำหนักของความหมายเน้นไปทางใดมากกว่า ให้ใช้หน้านั้นเป็นหน้าหลักเหมือนเดิม และใส่ {{ความหมายอื่น}} ที่บนสุดของบทความเพื่อโยงไปยังหน้าแก้ความกำกวม จากนั้นสร้างหน้าแก้ความกำกวม โดยใช้ชื่อหน้าชื่อเดียวกันและเติมคำว่า " (แก้ความกำกวม) " ต่อท้าย เช่น รัฐ (แก้ความกำกวม) โดยหน้าบทความรัฐมีการโยงไปยังหน้าแก้ความกำกวม หรือถ้าคำอื่นมีความหมายอื่นแค่คำเดียว ให้ใช้ {{ความหมายอื่น}} โยงไปถึงหัวข้อนั้นที่บนสุดของบทความ