Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the วิกิพีเดีย:ความช่วยเหลือ - วิกิพีเดีย

วิกิพีเดีย:ความช่วยเหลือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิกิพีเดีย เป็นสารานุกรมเสรี ที่ร่วมกันเขียนและแก้ไขโดยผู้อ่าน หัวข้อด้านล่างนี้เป็นแนวทางและคำแนะนำเกี่ยวกับการอ่าน เขียน และมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์นี้

สำหรับผู้ใช้ใหม่

การแก้ไขบทความ

คู่มือการเขียนบทความ

วิธีติดต่อผู้อื่น

ถามคำถาม

ส่วนประกอบของวิกิพีเดีย

คู่มือในการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
คู่มือพื้นฐาน
หลักการตั้งชื่อบทความ
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
เขียนไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
เขียนให้เป็นกลาง
วิธีใช้
การแก้ไขหน้า
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
การอัปโหลดภาพ
การใส่ภาพ
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การใส่ลิงก์
การลิงก์มาที่วิกิพีเดีย
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในวิกิพีเดีย
อ่าน/เขียน คำทับศัพท์
ถอดเสียงอังกฤษเป็นไทย
ถอดอักษรไทยเป็นโรมัน
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
ศัพท์บัญญัติ
พจนานุกรม
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
บทความเฉพาะทาง
บทความฝรั่งเศส
บทความพฤกษา