Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the พ.ศ. 2253 - วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2253

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปี:
2250 2251 2252 - พ.ศ. 2253 - 2254 2255 2256
พุทธศตวรรษ:
พุทธศตวรรษที่ 22 - พุทธศตวรรษที่ 23 - พุทธศตวรรษที่ 24
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ศตวรรษที่ 17 - คริสต์ศตวรรษที่ 18 - คริสต์ศตวรรษที่ 19
พ.ศ. 2253 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย 2253
 - รัตนโกสินทรศก -71
 - ปีนักษัตร ขาล
ปฏิทินเกรกอเรียน ค.ศ. 1710 (MDCCX)
ปฏิทินเกาหลี 4043
ปฏิทินคอปติก 1426 – 1427
จุลศักราช 1072
ปฏิทินจูเลียน 1755
ปฏิทินญี่ปุ่น ปีโฮเอที่ 7 (宝永7年)
 - ปีจักรพรรดิ ปีโคกิที่ 2370 (皇紀2370年)
 - ยุคโจมง 11710
ปฏิทินบาฮาอี -134 – -133
มหาศักราช 1632
อับ อูรเบ กอนดิตา 2463
ปฏิทินอาร์เมเนีย 1159 (ԹՎ ՌՃԾԹ)
ปฏิทินเอธิโอเปีย 1702 – 1703
ปฏิทินฮิจญ์เราะหฺ 1121 – 1122
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต 1765 – 1766
 - ศกสมวัต 1632 – 1633
 - กลียุค 4811 – 4812
ปฏิทินฮีบรู 5470 – 5471
    

พุทธศักราช 2253 ใกล้เคียงกับ

[แก้] เหตุการณ์

[แก้] วันเกิด

[แก้] วันถึงแก่กรรม

พ.ศ. 2253 เป็นบทความเกี่ยวกับ ปี เดือน วัน ศตวรรษ หรือช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ศ. 2253 ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ