Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the พ.ศ. 2255 - วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2255

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปี:
2252 2253 2254 - พ.ศ. 2255 - 2256 2257 2258
พุทธศตวรรษ:
พุทธศตวรรษที่ 22 - พุทธศตวรรษที่ 23 - พุทธศตวรรษที่ 24
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ศตวรรษที่ 17 - คริสต์ศตวรรษที่ 18 - คริสต์ศตวรรษที่ 19
พ.ศ. 2255 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย 2255
 - รัตนโกสินทรศก -69
 - ปีนักษัตร มะโรง
ปฏิทินเกรกอเรียน ค.ศ. 1712 (MDCCXII)
ปฏิทินเกาหลี 4045
ปฏิทินคอปติก 1428 – 1429
จุลศักราช 1074
ปฏิทินจูเลียน 1757
ปฏิทินญี่ปุ่น ปีโชโตะกุที่ 2 (正徳2年)
 - ปีจักรพรรดิ ปีโคกิที่ 2372 (皇紀2372年)
 - ยุคโจมง 11712
ปฏิทินบาฮาอี -132 – -131
มหาศักราช 1634
อับ อูรเบ กอนดิตา 2465
ปฏิทินอาร์เมเนีย 1161 (ԹՎ ՌՃԿԱ)
ปฏิทินเอธิโอเปีย 1704 – 1705
ปฏิทินฮิจญ์เราะหฺ 1123 – 1124
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต 1767 – 1768
 - ศกสมวัต 1634 – 1635
 - กลียุค 4813 – 4814
ปฏิทินฮีบรู 5472 – 5473
    

พุทธศักราช 2255 ใกล้เคียงกับ

[แก้] เหตุการณ์

[แก้] วันเกิด

[แก้] วันถึงแก่กรรม

พ.ศ. 2255 เป็นบทความเกี่ยวกับ ปี เดือน วัน ศตวรรษ หรือช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ศ. 2255 ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ