Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the พ.ศ. 2256 - วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2256

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปี:
2253 2254 2255 - พ.ศ. 2256 - 2257 2258 2259
พุทธศตวรรษ:
พุทธศตวรรษที่ 22 - พุทธศตวรรษที่ 23 - พุทธศตวรรษที่ 24
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ศตวรรษที่ 17 - คริสต์ศตวรรษที่ 18 - คริสต์ศตวรรษที่ 19
พ.ศ. 2256 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย 2256
 - รัตนโกสินทรศก -68
 - ปีนักษัตร มะเส็ง
ปฏิทินเกรกอเรียน ค.ศ. 1713 (MDCCXIII)
ปฏิทินเกาหลี 4046
ปฏิทินคอปติก 1429 – 1430
จุลศักราช 1075
ปฏิทินจูเลียน 1758
ปฏิทินญี่ปุ่น ปีโชโตะกุที่ 3 (正徳3年)
 - ปีจักรพรรดิ ปีโคกิที่ 2373 (皇紀2373年)
 - ยุคโจมง 11713
ปฏิทินบาฮาอี -131 – -130
มหาศักราช 1635
อับ อูรเบ กอนดิตา 2466
ปฏิทินอาร์เมเนีย 1162 (ԹՎ ՌՃԿԲ)
ปฏิทินเอธิโอเปีย 1705 – 1706
ปฏิทินฮิจญ์เราะหฺ 1124 – 1125
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต 1768 – 1769
 - ศกสมวัต 1635 – 1636
 - กลียุค 4814 – 4815
ปฏิทินฮีบรู 5473 – 5474
    

พุทธศักราช 2256 ใกล้เคียงกับ

[แก้] เหตุการณ์

[แก้] วันเกิด

[แก้] วันถึงแก่กรรม

พ.ศ. 2256 เป็นบทความเกี่ยวกับ ปี เดือน วัน ศตวรรษ หรือช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ศ. 2256 ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ