Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the พ.ศ. 2259 - วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2259

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปี:
2256 2257 2258 - พ.ศ. 2259 - 2260 2261 2262
พุทธศตวรรษ:
พุทธศตวรรษที่ 22 - พุทธศตวรรษที่ 23 - พุทธศตวรรษที่ 24
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ศตวรรษที่ 17 - คริสต์ศตวรรษที่ 18 - คริสต์ศตวรรษที่ 19
พ.ศ. 2259 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย 2259
 - รัตนโกสินทรศก -65
 - ปีนักษัตร วอก
ปฏิทินเกรกอเรียน ค.ศ. 1716 (MDCCXVI)
ปฏิทินเกาหลี 4049
ปฏิทินคอปติก 1432 – 1433
จุลศักราช 1078
ปฏิทินจูเลียน 1761
ปฏิทินญี่ปุ่น ปีโชโตะกุที่ 6 (正徳6年)
— เข้าสู่ —
ปีเคียวโฮที่ 1 (享保元年)
 - ปีจักรพรรดิ ปีโคกิที่ 2376 (皇紀2376年)
 - ยุคโจมง 11716
ปฏิทินบาฮาอี -128 – -127
มหาศักราช 1638
อับ อูรเบ กอนดิตา 2469
ปฏิทินอาร์เมเนีย 1165 (ԹՎ ՌՃԿԵ)
ปฏิทินเอธิโอเปีย 1708 – 1709
ปฏิทินฮิจญ์เราะหฺ 1128 – 1129
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต 1771 – 1772
 - ศกสมวัต 1638 – 1639
 - กลียุค 4817 – 4818
ปฏิทินฮีบรู 5476 – 5477
    

พุทธศักราช 2259 ใกล้เคียงกับ

[แก้] เหตุการณ์

[แก้] วันเกิด

[แก้] วันถึงแก่กรรม

พ.ศ. 2259 เป็นบทความเกี่ยวกับ ปี เดือน วัน ศตวรรษ หรือช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ศ. 2259 ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ