Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the พ.ศ. 2260 - วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2260

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปี:
2257 2258 2259 - พ.ศ. 2260 - 2261 2262 2263
พุทธศตวรรษ:
พุทธศตวรรษที่ 22 - พุทธศตวรรษที่ 23 - พุทธศตวรรษที่ 24
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ศตวรรษที่ 17 - คริสต์ศตวรรษที่ 18 - คริสต์ศตวรรษที่ 19
พ.ศ. 2260 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย 2260
 - รัตนโกสินทรศก -64
 - ปีนักษัตร ระกา
ปฏิทินเกรกอเรียน ค.ศ. 1717 (MDCCXVII)
ปฏิทินเกาหลี 4050
ปฏิทินคอปติก 1433 – 1434
จุลศักราช 1079
ปฏิทินจูเลียน 1762
ปฏิทินญี่ปุ่น ปีเคียวโฮที่ 2 (享保2年)
 - ปีจักรพรรดิ ปีโคกิที่ 2377 (皇紀2377年)
 - ยุคโจมง 11717
ปฏิทินบาฮาอี -127 – -126
มหาศักราช 1639
อับ อูรเบ กอนดิตา 2470
ปฏิทินอาร์เมเนีย 1166 (ԹՎ ՌՃԿԶ)
ปฏิทินเอธิโอเปีย 1709 – 1710
ปฏิทินฮิจญ์เราะหฺ 1129 – 1130
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต 1772 – 1773
 - ศกสมวัต 1639 – 1640
 - กลียุค 4818 – 4819
ปฏิทินฮีบรู 5477 – 5478
    

พุทธศักราช 2260 ใกล้เคียงกับ

[แก้] เหตุการณ์

[แก้] วันเกิด

[แก้] วันถึงแก่กรรม

พ.ศ. 2260 เป็นบทความเกี่ยวกับ ปี เดือน วัน ศตวรรษ หรือช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ศ. 2260 ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ