Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the พ.ศ. 2261 - วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2261

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปี:
2258 2259 2260 - พ.ศ. 2261 - 2262 2263 2264
พุทธศตวรรษ:
พุทธศตวรรษที่ 22 - พุทธศตวรรษที่ 23 - พุทธศตวรรษที่ 24
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ศตวรรษที่ 17 - คริสต์ศตวรรษที่ 18 - คริสต์ศตวรรษที่ 19
พ.ศ. 2261 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย 2261
 - รัตนโกสินทรศก -63
 - ปีนักษัตร จอ
ปฏิทินเกรกอเรียน ค.ศ. 1718 (MDCCXVIII)
ปฏิทินเกาหลี 4051
ปฏิทินคอปติก 1434 – 1435
จุลศักราช 1080
ปฏิทินจูเลียน 1763
ปฏิทินญี่ปุ่น ปีเคียวโฮที่ 3 (享保3年)
 - ปีจักรพรรดิ ปีโคกิที่ 2378 (皇紀2378年)
 - ยุคโจมง 11718
ปฏิทินบาฮาอี -126 – -125
มหาศักราช 1640
อับ อูรเบ กอนดิตา 2471
ปฏิทินอาร์เมเนีย 1167 (ԹՎ ՌՃԿԷ)
ปฏิทินเอธิโอเปีย 1710 – 1711
ปฏิทินฮิจญ์เราะหฺ 1130 – 1131
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต 1773 – 1774
 - ศกสมวัต 1640 – 1641
 - กลียุค 4819 – 4820
ปฏิทินฮีบรู 5478 – 5479
    

พุทธศักราช 2261 ใกล้เคียงกับ

[แก้] เหตุการณ์

[แก้] วันเกิด

[แก้] วันถึงแก่กรรม

พ.ศ. 2261 เป็นบทความเกี่ยวกับ ปี เดือน วัน ศตวรรษ หรือช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ศ. 2261 ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ