Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the พ.ศ. 2263 - วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2263

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปี:
2260 2261 2262 - พ.ศ. 2263 - 2264 2265 2266
พุทธศตวรรษ:
พุทธศตวรรษที่ 22 - พุทธศตวรรษที่ 23 - พุทธศตวรรษที่ 24
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ศตวรรษที่ 17 - คริสต์ศตวรรษที่ 18 - คริสต์ศตวรรษที่ 19
พ.ศ. 2263 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย 2263
 - รัตนโกสินทรศก -61
 - ปีนักษัตร ชวด
ปฏิทินเกรกอเรียน ค.ศ. 1720 (MDCCXX)
ปฏิทินเกาหลี 4053
ปฏิทินคอปติก 1436 – 1437
จุลศักราช 1082
ปฏิทินจูเลียน 1765
ปฏิทินญี่ปุ่น ปีเคียวโฮที่ 5 (享保5年)
 - ปีจักรพรรดิ ปีโคกิที่ 2380 (皇紀2380年)
 - ยุคโจมง 11720
ปฏิทินบาฮาอี -124 – -123
มหาศักราช 1642
อับ อูรเบ กอนดิตา 2473
ปฏิทินอาร์เมเนีย 1169 (ԹՎ ՌՃԿԹ)
ปฏิทินเอธิโอเปีย 1712 – 1713
ปฏิทินฮิจญ์เราะหฺ 1132 – 1133
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต 1775 – 1776
 - ศกสมวัต 1642 – 1643
 - กลียุค 4821 – 4822
ปฏิทินฮีบรู 5480 – 5481
    

พุทธศักราช 2263 ใกล้เคียงกับ

[แก้] เหตุการณ์

[แก้] วันเกิด

[แก้] วันถึงแก่กรรม

พ.ศ. 2263 เป็นบทความเกี่ยวกับ ปี เดือน วัน ศตวรรษ หรือช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ศ. 2263 ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ