Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the พ.ศ. 2570 - วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2570

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมด เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีกำหนดการล่วงหน้า
หรือเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ที่มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร

รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ คุณสามารถเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของบทความนี้
ปี:
2567 2568 2569 - พ.ศ. 2570 - 2571 2572 2573
พุทธศตวรรษ:
พุทธศตวรรษที่ 25 - พุทธศตวรรษที่ 26 - พุทธศตวรรษที่ 27
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ศตวรรษที่ 20 - คริสต์ศตวรรษที่ 21 - คริสต์ศตวรรษที่ 22
พ.ศ. 2570 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย 2570
 - รัตนโกสินทรศก 246
 - ปีนักษัตร มะแม
ปฏิทินเกรกอเรียน ค.ศ. 2027 (MMXXVII)
ปฏิทินเกาหลี 4360
ปฏิทินคอปติก 1743 – 1744
จุลศักราช 1389
ปฏิทินจูเลียน 2072
ปฏิทินญี่ปุ่น ปีเฮเซที่ 39 (平成39年)
 - ปีจักรพรรดิ ปีโคกิที่ 2687 (皇紀2687年)
 - ยุคโจมง 12027
ปฏิทินบาฮาอี 183 – 184
มหาศักราช 1949
อับ อูรเบ กอนดิตา 2780
ปฏิทินอาร์เมเนีย 1476 (ԹՎ ՌՆՀԶ)
ปฏิทินเอธิโอเปีย 2019 – 2020
ปฏิทินฮิจญ์เราะหฺ 1448 – 1449
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต 2082 – 2083
 - ศกสมวัต 1949 – 1950
 - กลียุค 5128 – 5129
ปฏิทินฮีบรู 5787 – 5788
    

พุทธศักราช 2570 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2027 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันศุกร์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

[แก้] เหตุการณ์

[แก้] วันสำคัญทางศาสนาและพิธีกรรม

พ.ศ. 2570 เป็นบทความเกี่ยวกับ ปี เดือน วัน ศตวรรษ หรือช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ศ. 2570 ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ