Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์ - วิกิพีเดีย

วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นโยบายในวิกิพีเดีย
ภาพรวม
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
เงื่อนไขการเป็นสารานุกรม
มุมมองที่เป็นกลาง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ลิขสิทธิ์วิกิพีเดีย
การอ้างอิงแหล่งที่มา
กล้าเขียน
นโยบายการใช้ภาพ
มารยาท
แหล่งข้อมูลอื่น
คู่มือในการเขียน
ลบบทความ
อัตชีวประวัติ
ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่

ข้อมูลทั้งหมดในวิกิพีเดียอนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางวิกิพีเดียแต่อย่างใด โดยผู้นำไปใช้สามารถนำไปใช้บนเว็บไซต์ จัดใช้ในสื่อ หรือจัดทำเป็นสิ่งพิมพ์ได้โดยเสรี ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดของ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู (GFDL) กล่าวคือ ผู้นำไปใช้ต้องกำหนดข้อความของตนให้เป็นลักษณะสัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนูเช่นเดียวกันโดยเปิดให้ผู้อื่นสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้โดยเสรี (ดูสัญญาฉบับเต็มในภาษาอังกฤษ)

สัญญาอนุญาตที่วิกิพีเดียใช้นั้น อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาได้อย่างเสรี ในลักษณะเดียวกันกับที่ซอฟต์แวร์เสรีอนุญาตให้ใช้งานได้ หลักการนี้เรียกว่าลิขสิทธิ์เสรี (copyleft) ซึ่งหมายถึง เนื้อหาของวิกิพีเดียสามารถทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือแจกจ่ายตราบเท่าที่เนื้อหานั้นยังคงให้ความเสรีในลักษณะเดิมแก่ผู้อื่น และยังคงรับรู้ถึงความเป็นผู้ประพันธ์ของบทความที่นำไปใช้ (การโยงกลับมาที่บทความของวิกิพีเดียโดยตรง ถือว่าเพียงพอสำหรับการให้เครดิตแก่ผู้ประพันธ์) บทความของวิกิพีเดียจะยังคงความเสรีตลอดไป และไม่ว่าใครก็ตามจะสามารถนำบทความไปใช้ได้ภายใต้ข้อกำหนดบางประการ ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้ส่วนใหญ่มีขึ้นเพื่อรักษาเสรีภาพเช่นนี้ไว้

อย่างไรก็ตามรูปภาพที่ใช้ในวิกิพีเดียอาจไม่เป็นไปตามสัญญาเสรี กรุณาตรวจสอบแต่ละภาพก่อนนำไปใช้

เนื้อหา

[แก้] คำถามที่ถามบ่อย

[แก้] เราเพิ่มเนื้อหาลงในวิกิพีเดียที่มาจากที่อื่นได้หรือไม่

โดยปกติแล้ว ไม่ได้ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ที่อยู่ตามเว็บไซต์ หรือหนังสือต่างๆมักเป็นเนื้อหาที่สงวนลิขสิทธิ์ ซึ่งแม้ว่าไม่มีประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ ไม่ได้หมายความว่าเนื้อหานั้นเป็นสาธารณสมบัติ โดยมีบางกรณีที่สามารถนำมาใช้ได้ หากผู้เขียนอนุญาตให้ใช้เนื้อหาภายใต้สัญญาอนุญาตที่เหมาะสม โดยหากยังต้องการเขียนเนื้อหาที่สงวนลิขสิทธิ์นั้น ให้ศึกษาวิกิพีเดีย:เขียนงานอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

[แก้] ต้องทำอะไรบ้างหากนำเนื้อหาในวิกิพีเดียไปใช้

เนื้อหาในวิกิพีเดีย ยกเว้นข้อความที่อ้างอิงมานั้น อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต GFDL ซึ่งนำไปใช้ได้หากเนื้องานของคุณนั้นอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเดียวกัน ซึ่งรวมทั้งหมายความว่าคุณควรระบุถึงผู้เขียน รวมถึงอนุญาตให้ผู้อื่นนำเนื้อหาของคุณไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าหากงานของคุณนั้นไม่สามารถอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตดังกล่าว การอ้างอิงจากบทความวิกิพีเดียนั้นสามารถทำได้ ภายใต้การใช้งานโดยชอบธรรม อย่างไรก็ตามภาพในวิกิพีเดียนั้น มีลิขสิทธิ์ที่แตกต่างจากเนื้อหาในวิกิพีเดีย โดยคุณสามารถคลิกที่ภาพ และดูคำอธิบายลิขสิทธิ์ของแต่ละภาพได้

[แก้] คัดลอกข้อความไปลงในบล็อกส่วนตัว เว็บบอร์ด หรือเว็บไซต์อื่น

วิกิพีเดียเปิดเสรีให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องทำเรื่องขอ อย่างไรก็ตามตามสัญญาอนุญาต GFDL แล้วหากคุณนำไปใช้ในบล็อกส่วนตัวหรือเว็บบอร์ด คุณต้องเขียนข้อความและทำลิงก์ดังต่อไปนี้

  1. บอกที่มา และทำลิงก์กลับมาที่วิกิพีเดียในหน้าที่มีการนำไปใช้ โดยลิงก์กลับมาที่ตัวบทความที่คุณคัดลอกไป ไม่ใช่ลิงก์กลับมาเฉพาะเว็บ
  2. เขียนอธิบายเพิ่มเติมในลักษณะว่า "ข้อมูลนี้อนุญาตให้ผู้อื่นนำไปคัดลอกต่อโดยเสรีเช่นกันตามสัญญาอนุญาต GFDL ไม่สงวนลิขสิทธิ์"

[แก้] ควรทำอย่างไรหากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ในวิกิพีเดีย

เราเคร่งครัดในเรื่องลิขสิทธิ์ โดยพยายามย้ายเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากวิกิพีเดีย แต่อาจไม่พบเจอทุกครั้ง คุณสามารถช่วยเราได้ และแจ้งได้ที่โต๊ะเลขา พร้อมระบุแหล่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือแจ้งด้วยการใช้ แม่แบบ:ละเมิดลิขสิทธิ์ ที่หน้าบทความ

[แก้] ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานเขียนในวิกิพีเดีย

ทุกคนที่นำงานเขียนมาลงไว้ในวิกิพีเดีย เป็นการตกลงยินยอมที่จะเผยแพร่ผลงานนั้น ภายใต้สัญญาอนุญาต (การให้ใช้สิทธิในผลงานอันมีลิขสิทธิ์) แบบ GFDL ซึ่งหมายความว่าใครสามารถนำไปใช้ก็ได้ แต่มีเงื่อนไขว่า คนที่เอาไปใช้ต้องให้สิทธิภายใต้ GFDL ต่อคนอื่นต่อไป ซึ่งทำให้คนใช้ต่อไป ต้องแบ่งปันให้คนอื่นต่อๆ ไป ซึ่งสัญญาอนุญาตรูปแบบนี้จะทำให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลอย่างสมบูรณ์ โดยอาจกล่าวได้ว่าทุกคนจะได้รับสิทธิภายใต้ GFDL โดยเท่าเทียมกัน.

ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ต่างๆ ของผลงานในวิกิพีเดีย (เฉพาะในส่วนที่ผู้เขียนได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง) ยังคงตกเป็นของผู้สร้างสรรค์งานแต่เพียงผู้เดียว ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์. การประกาศให้ใช้สัญญาอนุญาต GFDL นี้, จะไม่มีผลทำให้ ผู้สร้างสรรค์สูญเสียความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานของตนเองแต่อย่างใด, โดย เจ้าของผลงาน จะยังคงมีสิทธิที่จะนำงานในส่วนของตนไปเผยแพร่ ภายใต้สัญญาอนุญาต แบบอื่นๆ ในรูปแบบใดก็ได้ เท่าที่ กฎหมายรับรอง. การประกาศสัญญาอนุญาต GFDL นี้, เป็นเพียงการที่เจ้าของผลงาน อนุญาต ให้ผู้อื่น ใช้สอย/ดัดแปลงแก้ไข/เผยแพร่ ผลงานนี้ได้ ภายใต้เงื่อนไขของ GFDL เท่านั้น (ทั้งนี้ เจ้าของผลงาน ไม่สามารถที่จะเรียกคืนหรือ ยกเลิก สัญญาอนุญาต GFDL ในผลงานที่ประกาศออกไปแล้วได้).

[แก้] ลิขสิทธิ์ในวิกิพีเดียไทย

ในวิกิพีเดียไทยนั้น เนื้อหาทั้งหมดที่เป็นตัวอักษรในวิกิพีเดียอยู่ในลิขสิทธิ์ GFDL ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องขออนุญาต โดยมีเงื่อนไขเดียวคือผู้นำไปใช้ต้องทำตามที่เขียนไว้ในลิขสิทธิ์แบบ GFDL สำหรับภาพ เพลง หรือผลงานอื่นมีลิขสิทธิ์ดังนี้

ลิขสิทธิ์ การอนุญาตจากเจ้าของผลงาน การนำไปใช้
สาธารณสมบัติ (PD) เสรีอนุญาตให้ทุกคนใช้ได้ เจ้าของผลงานยกผลงานให้เป็นสาธารณสมบัติของทุกคน

หรือ
ผลงานที่ลิขสิทธิ์เกิน 50 ปี และไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งถูกจัดให้เป็นสาธารณสมบัติของทุกคน

ใช้ได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข
GFDL เจ้าของผลงานมอบงานให้เป็นลิขสิทธิ์ตาม GFDL ผู้นำไปใช้สามารถนำไปใช้ได้ทันทีหากเผยแพร่ผลงานของตนเป็นแบบ GFDL เช่นกัน หรือหากไม่สามารถใช้อ้างอิงภายใต้การใช้งานโดยชอบธรรม
ครีเอทีฟคอมมอนส์ (CC) เจ้าของผลงานมอบงานให้เป็นลิขสิทธิ์ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ผู้นำไปใช้สามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยต้องทำตามเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตนั้นๆ เช่น การอ้างถึงเจ้าของเดิม การห้ามปรับปรุงแก้ไข การห้ามใช้เชิงพาณิชย์ เป็นต้น
ลิขสิทธิ์ (C) เจ้าของผลงานถือลิขสิทธิ์ของผลงานนั้น ผู้นำไปใช้ต้องติดต่อกับทางเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนนำไปใช้

[แก้] ปัญหาบทความละเมิดลิขสิทธิ์

[แก้] ดูเพิ่ม