Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the ผู้ใช้:PaBot - วิกิพีเดีย

ผู้ใช้:PaBot

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
?
ถาม: ทำไมพาบอตถึงรันบ้างไม่รันบ้าง ไม่สม่ำเสมอ
ตอบ: ขณะนี้ พาบอต ถูกสั่งรันด้วยมือทุกครั้ง ซึ่งหมายความว่า เวลาที่บอตจะรัน จะขึ้นอยู่กับเวลาที่ผู้สั่งรันสั่งรันบอต
ถาม: มีบอตอยู่อีกหลายตัว ทำไมต้องมีพาบอตด้วย
ตอบ: เพราะว่าพาบอตจะได้ช่วยอีกแรงหนึ่ง และผู้รันบอตทุกคนไม่อาจรันทุกอย่างเหมือนกันได้
ถาม: ทำไมพาบอตทำอะไรพื้นฐานจัง ?
ตอบ: แล้วคุณเขียน Python เป็นไหมครับ มาทำให้หน่อย

PaBot เป็น ไพธอนวิกิบอต ที่ ผู้ใช้:Passawuth เริ่มทดลองรันและเลี้ยงไว้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาการทำงาน / PaBot is a Pythonwikibot owned by User: Passawuth. Currently, this bot is improving its working quality and adding more features to do.

[แก้] งานที่ทำอยู่/Current works

 • ทำหน้าเปลี่ยนทางซ้อน/double redirect : redirect.py
 • เก็บกวาดหน้ากระบะทราย/clean sandbox : clean_sandbox.py
 • เก็บกวาดหน้า วิกิพีเดีย:สอนการใช้งาน (แก้ไข)/กระดาษทด (Private programme) : clean_sandbox_2.py - only in wikipedia:th
 • เก็บกวาดหน้า วิกิพีเดีย:สอนการใช้งาน (จัดรูปแบบ)/กระดาษทด (Private programme) : clean_sandbox_3.py - only in wikipedia:th
 • ลิงก์บทความคัดสรร/featured articles : featured.py
 • ลิงก์ข้ามภาษาอื่น/interwiki links : interwiki.py
 • ติดป้ายสถานีย่อยที่บทความที่แก้ไขได้/Adding template for WikiProject in the talk page : pagefromfile.py (list)
 • สร้างหน้าต่าง ๆ แบบ กึ่งอัตโนมัติ/Create pages using semi-bot : pagefromfile.py
 • แก้ลิงก์ที่ถูกเปลี่ยนชื่อในหน้าแก้ความกำกวม/Fixing redirected links in disambiguation page : disambredir.py

[แก้] เป้าหมายในอนาคต/Future plans

 • เก็บกวาดคำที่มักสะกดผิดโดยใช้/Replace misspelled words : replace.py
 • ละเมิดลิขสิทธิ์โดยใช้/Check copyvio : copyvio.py