Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Agham - Wikipedia

Agham

Mula sa Tagalog na Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang agham (o syensya) ay kapwa ang proseso sa pagtamo ng kaalaman at ang organisadong bahagi ng kaalaman na natamo sa pamamagitan ng pamamaraang nito. Ang prosesong makaagham (scientific process) ay ang sistematikong pagtamo ng bagong kaalaman tungkol sa isang sistema. Karaniwan, ang pamamaraang makaagham (scientific method) ay ang sistematikong pagtamo, at ang kalikasan at iba't ibang bahagi nito ang siyang sistema. Ang agham ay itinuturing din na ang makaagham na kaalaman na sistemikong natamo ng makaagham na prosesong ito.

[baguhin] Mga sangay ng agham

[baguhin] Likas na agham (Natural sciences)

 • Pisika (Physics)
  • Akustika (Acoustics)
  • Astrodinamika (Astrodynamics)
  • Astronomiya (Astronomy)
  • Astropisika (Astrophysics)
  • Pisika Atomika, Molekular, at Optika (Atomic, Molecular, and Optical physics)
  • Biyopisika (Biophysics)
  • Pisika pangkomputasyonal (Computational physics)
  • Pisika ng kondensadong materya (Condensed matter physics)
  • Kriyonika (Cryogenics)
  • Dinamika (Dynamics)
  • Elektronika (Electronics)
  • Inhenyeriya (Engineering)
  • Daluying dinamika (Fluid dynamics)
  • Pisika ng materyales (Materials physics)
  • Matematikang pisika (Mathematical physics)
  • Mekanika kwantika (Quantum mechanics)
  • Mekanika (Mechanics)
  • Pisika nukleyar (Nuclear physics)
  • Optika (Optics)
  • Pisika ng partikula (o High Energy Physics) (Particle physics)
  • Pisika ng plasma (Plasma physics)
  • Pisika ng polimero (Polymer physics)
  • Dinamika ng Sasakyan (Vehicle dynamics)
 • Kimika (Chemistry)
  • Suriang kimika (Analytical chemistry)
  • Biyokimika (Biochemistry)
  • Kimikang pangkomputasyonal (Computational chemistry)
  • Elektrokimika (Electrochemistry)
  • Inorganikong kimika (Inorganic chemistry)
  • Agham ng materyales (Materials science)
  • Organikong kimika (Organic chemistry)
  • Pisikong kimika (Physical chemistry)
  • Kimika kwantika (Quantum chemistry)
  • Espektroskopiya (Spectroscopy)
  • Estereokimika (Stereochemistry)
  • Termokimika (Thermochemistry)
 • Agham pangmundo (Earth Sciences)
  • Heodesiya (Geodesy)
  • Heograpiya (Geography)
  • Heolohiya (Geology)
  • Meteorolohiya (Meteorology)
  • Oseyanograpiya (Oceanography)
  • Limnolohiya (Limnology)
  • Seismolohiya (Seismology)
 • Biyolohiya (Biology)
  • Agrikultura (Agricultural science)
  • Anatomiya (Anatomy)
  • Antropolohiya (Anthropology)
  • Astrobiyolohiya (Astrobiology)
  • Biyokimika (Biochemistry)
  • Biyoimpormatika (Bioinformatics
  • Biyopisika (Biophysics)
  • Palahalmanan (Botany)
  • Biyolohiya ng Selula (Cell biology)
  • Kladistika (Cladistics)
  • Sitolohiya (Cytology)
  • Biyolohiya sa Pagsulong (Developmental biology)
  • Ekolohiya (Ecology)
  • Entomolohiya (Entomology)
  • Epidemiyolohiya (Epidemiology)
  • Pag-inog (Evolution)
  • Biyolohiya sa pagsulong ng pag-inog (Evolutionary developmental biology)
  • Biyohiya sa tabang na tubig (Freshwater Biology)
  • Genetics (Population genetics, Genomics, Proteomics) (Henetika)
  • Agham pangkalusugan (Health Science)
   • Dentistri (Dentistry)
   • Medisina (Medicine)
   • Parmakolohiya (Pharmacology)
   • Toxikolohiya (Toxicology)
   • Medisina ng Hayupan (Veterinary medicine)
  • Histolohiya (Histology)
  • Imyunolohiya (Immunology)
  • Biyolohiyang pantubig (Marine biology)
  • Mikrobiyohiya (Microbiology)
  • Biyolohiyang pangmolekula (Molecular Biology)
  • Morpolohiya (Morphology)
  • Agham sa nerbiyos (Neuroscience)
  • Onkolohiya (the study of cancer) (Oncology)
  • Ontoheniya (Ontogeny)
  • Paleontolohiya (Paleontology)
  • Patolohiya (Pathology)
  • Fikolohiya (Algology) (Phycology)
  • Filoheniya (Phylogeny)
  • Pisyolohiya (Physiology)
  • Biyolohiyang pang-estruktura (Structural biology)
  • Taxonomiya (Taxonomy)
  • Toxikolohiya (Toxicology)
  • Virolohiya (Virology)
  • Zoolohiya (Zoology)

[baguhin] Agham panlipunan (Social sciences)

 • Antropolohiya (Anthropology)
 • Ekonomiya (Economics)
 • Lingguwistika (Linguistics)
  • Etymology
 • Sikolohiya (Psychology)
  • Behavior analysis
  • Biopsychology
  • Cognitive psychology
  • Clinical psychology
  • Developmental psychology
  • Educational psychology
  • Experimental psychology
  • Forensic psychology
  • Health psychology
  • Humanistic psychology
  • Industrial and organizational psychology
  • Neuropsychology
  • Personality psychology
  • Psychometrics
  • Psychophysics
  • Sensation and perception psychology
  • Social psychology
 • Social Work
 • Sosyolohiya (Sociology)
 • Pilosopiya (Philosophy)