Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Wikipedia:Tulong - Wikipedia

Wikipedia:Tulong

Mula sa Tagalog na Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Isang malayang ensiklopedya ang Wikipedia na tulong-tulong na isinusulat ng iba't ibang mga tao sa buong mundo. Mga tulong at tala ukol sa mga pagbabasa, pagsusulat at pagsali sa lipunan ng Wikipedia ang sumusunod na mga artikulo.

Mga nilalaman

[baguhin] Mga dapat tandaan sa pagsalin

Nilipat sa Mga kombensyon sa pagsusulat ng mga artikulo - Pagsalin mula sa Inggles.

[baguhin] Talasalinan ng mga salita

List of word translations

 • adjective: pang-uri
 • adverb: pang-abay
 • airplane: eroplano
 • airport: paliparan
 • announcement: pahayag
 • approach: lapitan, lumipat (pandiwa), paglapit (pangngalan), dulog
 • archipelago: arkipelago, kapuluan
 • art: sining
 • article: artikulo
 • attach: ikabit, ilakip, isama, iugnay
 • author: autor, awtor, may-akda, may-katha, mangangatha
 • bay: look
 • benefit: benepisyo, kapakinabangan
 • boat: bangka
 • building: gusali
 • calf (hayop): bisiro, bulo
 • care (pangngalan): pag-alaga, pag-aruga, pag-ingatan
 • care (pandiwa): alagaan, arugain, ingatan
 • city: lungsod, siyudad
 • citizen:mamamayan
 • community:pamayanan
 • compare: ipaghambing, ipagkumpara, paghambingin
 • country: bansa
 • craft: mga gawaing-kamay
 • create: gumawa, lumikha
 • customs: mga asal, mga ugali o pag-uugali, mga gawi, mga nakasanayan, mga tradisyon
 • department (as in government): departamento, kagawaran
 • dictionary: diksyunaryo, talatinigan
 • duty: tungkulin
 • feature: kaanyuan
 • flame: alab, ningas
 • foreign: banyaga, panlabas
 • gender: kasarian
 • gerund: pandiwang makangalan
 • goal: hangad, hangarin, layon, layunin
 • government: gobyerno, pamahalaan
 • grammar: balarila
 • gulf: golpo
 • hills: bulubundukin
 • idiom: kawikaan, idyom, idyoma
 • important: mahalaga
 • information: kaalaman, impormasyon
 • instruction: instruksyon, panuto
 • island: isla, pulo
 • lake: lawa
 • level: antas, lebel
 • list (pangngalan): listahan, talaan
 • list (pandiwa): itala, ilista, magtala
 • Metro Cebu: Kalakhang Cebu
 • Metro Manila: Kalakhang Maynila
 • metropolis: kalungsuran, malaking lungsod o siyudad, metropolis
 • mountain: bundok
 • municipality: bayan, munisipyo
 • office: opisina, tanggapan
 • park (pangngalan): liwasan, parke, plasa
 • park (pandiwa): iparada, pumarada
 • peninsula: tangway
 • phrase: parirala, prase
 • prefix: unlapi
 • right (human rights): karapatan
 • refreshment: pamatid-uhaw, pamawing-gutom
 • rhyme: rima, tugma
 • science: agham, siyensya
 • secretary: kalihim, sekretarya
 • sentence (grammar): pangungusap
 • sentence (law): hatol, sentensya
 • society: kapisanan, lipunan, samahan, sosyedad
 • standard: istandard, kalagayan, katayuan
 • tax: buwis
 • technology: teknolohiya
 • town: bayan
 • verb: berbo, pandiwa
 • vocabulary: bokabularyo, talasalitaan
 • world: daigdig, mundo, Sansinukob
 • sewerage: alkantarilya
 • citizen: mamamayan

[baguhin] Nangangailangan ng pagsasalin

sumanguni sa Category:Pahinang nangangailangan ng pagsasalin

magandang araw! ito ang ilan sa mga salitang tagalog na maaring maidagdag sa wikipedia tagalog! civilization-kabihasnan, simple-payak, frequency- malimit, electric current-dagitab,recover-tighaw,one thousand-isang yuta, one million-isang angaw, one hundred-isang gatos, alpabeto-titik, letter-liham, science-agham, want-gusto/ibig, jealous-inggit(negative)hili(positive), publish-lathala, imagination-kathang isip, spirit-diwa, ancestor-ninuno, religion-pinagbatayan ng paniniwala, teacher-guro, reason-katuwiran, spirit-diwa, inscription-limbag, signature-lagda, complicated-masalimuot, pure-dalisay, remote-kubli, duration-lawig, include-kalakip,saklaw,isinama., topic-paksa, age-gulang, level-antas,percent-bahagdan, rainbow-balangaw/bahaghari, lake-lawa, beloved-sinta, wrong-sala/mali, right-wasto, real-tunay, false-huwad,deceit-linlang,truth-katotohanan, number-bilang, to reside-mamalagi,manirahan., invite-naanyayahan, guide-gabay, picture-larawan, always-palagi, it is-siya nga, post-haligi,station-himpilan, absent-liban, unique-naiiba, doubt-alinlangan, sure-tiyak, language-wika, transparency-pagiging timbang sa pananaw, persuation-paghimok, suggestion-panukala, Amen-Siya Nawa, Patience-ipagpaumanhin, onward-pagsulong, backward-pag urong, quality-pagkakauri,direct-hayagan,tapatan, indirect-pahapyaw,padaplis,parinig., celebration-pagdiriwang, loyal-tapat, traitor-taksil,wisdom-karunungan, understanding-pang unawa, erase-pinawi, remove-inalis, added-naidagdag, flourish-yumabong, Spirit of Justice-Diwa ng Katarungan,conjugate-baybay tunug,upward slope-patarik,matarik; downward slope-palusong, shallow-mababaw, deep-malalim, view-tanawin, overlooking-tanawan, cool breeze-malamig na hunab ng hangin, shrub-palumpon, bias-kabilaanin, decision-pasiya, rules-patakaran, trinity-tatlong nasa kaisahan, chant-bulong, threat-banta, avoid-umiwas, province-lalawigan,city-lungsod, believer-mananampalataya, disciple-alagad, legion-pulutong, boundary-hangganan, identity-pagkakilanlan, unity-pagkakaisa, vision-pananaw, mission-hangarin,goal-layunin, prevail-umiral, perennial-naguulit tawid panahon,biennial-dalawahang tawid panahon,annual-isang panahon,national highway-daang pambansa,street-daan(tulad ng daang j.p.rizal),prohibited-pinagbabawal,no jaywalking-bawal tumawid.

[baguhin] Mga pangalang internasyonal ng bansa

Matatagpuan dito ang isang tala ng mga pangalang internasyonal (i.e., yung ginagamit sa UN) ng mga bansa.