Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Fakafaʻafaʻahinga fakasaienisi - Wikipedia

Fakafaʻafaʻahinga fakasaienisi

Mei he Wikipedia

Ko e saienisi ʻo e fakafaʻafaʻahinga, ʻa ia ko e fakafaʻafaʻahinga ʻi he saienisi ʻo e meʻamoʻui, ko e ako ia ʻo e vahevahe pe fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi meʻamoʻui. ʻOku ui foki ko e tasonomia (taxonomy).

Naʻe kamata mo e Carolus Linnaeus (1707–1778) ʻi he teautaʻu hono 18.

ʻOku lahi ʻa e ngaahi angafai ngāueʻaki ʻe he kau saienisi ʻe niʻihi, kā ʻoku faʻa sīpingaʻaki koʻeni:

lea fakatonga lea fakalatina lea fakapilitānia tokangaʻi
ʻemipaea superregnum domain
puleʻanga regnum kingdom
vahe divisio pe phylum division or phylum divisio maʻa e ngaahi ʻakau, phylum maʻa e fanga monumanu.
haʻa classis class
holongā ordo order
kāinga familia family
matakali tribus tribe
kāinga ofi genus genus
kupu sectio section
fokotuʻunga series series
faʻahinga species species
fakakeheʻi varietas variety ʻoku tohi: var.
fuo forma form

Ko e ngaahi hingoa mataʻitohi matatoʻa ʻoku ngāueʻaki taimi kotoa pē, ko e toenga ʻoku sai ke toʻo.

Ko hoʻo faʻiteliha pē ke ngāueʻaki ko e ʻemipaea:

  • kapau te ke ngāueʻaki ai, ʻoku ʻi ai ʻe ua: ko e meʻamoʻui fakalokiʻimoʻui mo e meʻamoʻui taʻefakalokiʻimoʻui. ʻI he ʻuluaki (meʻamoʻui fakalokiʻimoʻui) ʻoku ʻi ai ʻa e ngaahi puleʻanga ʻe fā: ʻakau (plantae), monumanu (animalia), talingelinga (fungi), mo e meʻamoʻuimuʻa (protista). ʻI he fakaʻosi (meʻamoʻui taʻefakalokiʻimoʻui) ʻoku ʻi ai ha ngaahi siemu, vailasi, mo e hā fua.
  • kapau ʻe ʻikai te ke ngāueʻaki ai, ʻoku ʻi ai ha ngaahi puleʻanga ʻe ono pe lahi ange: ʻakau, monumanu, talingelinga, meʻamoʻuimuʻa, siemu, vailasi.

ʻOku lava ke te tānaki ʻa e ngaahi tuʻunga fakalahi ʻo fai ha fakafaʻafaʻahinga mata iiki ange. Ko e super ʻi muʻa, mo e sub pea mo e infra ʻi mui. Fakatātā ʻi he haʻa:

haʻa lahi superclassis
haʻa classis
haʻa siʻi subclassis
haʻa siʻi ange infraclassis

Ko e kāinga ofi mo e faʻahinga ʻoku tupu ki he hingoa kakato lōua ʻo e meʻamoʻui. ʻOku tohi ia mataʻitohi mahei mo e mataʻitohi lahi ʻi he mataʻitohi ʻuluaki pē. Fakatātā: Homo sapiens.

[fatuʻi vahe] Tohi hokohoko

Vakai ki he Category:Tohi hokohoko ʻo e fanga meʻamoʻui ko honau hingoa fakalatina