Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the ASP - Vikipedi

ASP

Vikipedi, özgür ansiklopedi

ASP, ya da Active Server Pages (Etkin Sunucu Sayfaları), Microsoft tarafından geliştirilen internete yönelik sunucu taraflı (serverside) çalışan bir teknolojidir. Sunucunun sadece durağan sayfaları istemciye (ziyaretçi) göndermesi yerine, ziyaretçiden veri kabul edilmesi gerekliliğinin sonucunda ortaya çıkmıştır.

ASP sayfaları çoğunlukla VBScript kullanılarak yazılır, ancak @Language komutuyla JScript, hatta Perl gibi başka bir dil de seçilebilir.

Bir ASP dosyasının içinde, özel nesneler ve VBS, JS, SQL kodları bulunur, bu sayfalar istemci tarafından istendiğinde sunucu öncelikle ASP içindeki kodları icra ederek, istemciye göndereceği bilgiyi oluşturur ve gönderir. Gönderilen bilgi genellikle HTML (ya da SGML) şeklindedir. Fakat sadece bunlarla sınırlı değildir, aynı şekilde bir grafik dosyasıda oluşturulup, istemciye gönderilebilinir.

ASP sayfaları HTML kodlarının içine gömülü şekilde oluşturulduğu halde bir kez server tarafından yorumlandığında saf HTML olarak döner. Kaynak kodlara bakıldığında ASP kodları görülmez. Bu kodlamacıların kaynaklarını saklamalarını kolaylaştırır.

ASP'nin ortaya çıkış nedenlerinden birisi de CGI dillerinin Oturum (Session) ve Uygulamaların (Application) başından sonuna kadar izlenmesinin yetersiz oluşundandır.

[değiştir] ASP'de Kullanılan Nesneler

ASP sayfalarında özel altı adet nesne kullanılır.

 • Application:
 • ObjectContext:
 • Request:
 • Response:
 • Server:
 • Session:

<%
  Response.Write "Merhaba Dünya"
  Response.End
%>

Yazdırma işlemidir. HTML ile daha kolay ve daha hızlı yapıldığı halde daha önceden tanımlanmış değişkenleri çalıştırabilir.

<%
%>

Değişkenler için çift tırnak ("") ifadesi kullanılmaz. Aşağıdaki kod ise sayfayı farklı bir sayfaya yönlendirir.

<%
RESPONSE.REDIRECT "default.asp"
%>
<!--#include file="default.asp" -->

ASP ile oluşturulmuş bir sayfaya başka bir dosyadan içerik çekme işlemine yarar. ABC.asp adında bir dosyamız var bu dosyamızın için kodumuzu yazdığımızda, default.asp dosyası ABC.asp dosyası içinde yazdığınız yerde görülecektir.


 ASP ile genellikle değişken veri isteyen sayfalar yapılır. Örneğin bir sitenin mutlaka haberler,

forum, ziyaretçi defteri gibi modüllere ihtiyacı vardır. Bütün bunları HTML'de ancak Flash, Javascript gibi bir ek bileşenle de gerçekleştirebiliriz ama bunlar sayfanın performansını düşürür ve tasarlanması ve kodlanması zordur. Oysa ASP'de bütün bunlar bir kaç satırlık basit kodlarla yapılabilir.

 ASP ile bazı örnek kodlar:

<% zaman = date if zaman > 20.00 response.Write "İyi geceler" else response.Redirect "http//www.husrevlive.com end if %>

Bu kod ile saat sekizden büyükse "İyi geceler" yazdırdık, küçükse bir sayfaya yönlendirdik.

<%

  Set ODBC = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  ODBC.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="&Server.MapPath("database.mdb")&""

%>

Bu kod ile bir Ms Access veritabanına bağlantıyı sağladık.

 ASP kolay ve geliştirilebilir olmasına rağmen bazı giderilmesi zor açıklarından dolayı günümüzde
yerini ASP.NET, PHP, CGI gibi kodlama dillerine bırakmıştır.

[değiştir] Dış Bağlantılar

MaxiASP - Türkçe ASP Merkezi ASPÖğren - Türkçe ASP Kaynağı ASP İndir- Türkçe ASP ve WEB Programlama Kaynağı

İnternet Portalı – Vikipedi'deki İnternet ile ilgili diğer maddelere ulaşın.