Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Avrupa - Vikipedi

Avrupa

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Avrupa'nın uydudan çekilen görüntüsü
Avrupa'nın uydudan çekilen görüntüsü
Dünya üzerinde Avrupa'nın yeri
Dünya üzerinde Avrupa'nın yeri

Avrupa, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın batısında ve Atlas Okyanusu'nun doğusunda bulunan yarımada. Üzerinde birçok ülke mevcuttur.

Avrupa, Sami dillerde Erep (yahut Irib), güneşin battığı taraf anlamına gelir. Fenikelilerden Yunanlılara geçen bu ad, Yunanca'da Europa olmuş ve Ege Denizi'ne göre batıda bulunan ülkelere bu ad verilmiştir.

Ayrıca Mitolojide Finike kralı Agenar ile Telepassa'nın kızının adıdır. Boğa şekline giren Zeus tarafından İda'ya kaçırılmıştır Zeus'tan Minos, Sarppedon ve Rhadamnthys isminde üç çocugu olmuştur; Adı bir yarımadaya verilmiştir.

Konu başlıkları

[değiştir] Tarihi

Ana madde: Avrupa tarihi
En geniş döneminde Roma İmparatorluğu (M.S. 100)
En geniş döneminde Roma İmparatorluğu (M.S. 100)

Öteden beri büyük krallık ve imparatorluklara beşiklik yapmış bu yarımada, endüstri devriminden sonra da, gelişmişliğini korumuş ve diğer tüm kıtalara göre endüstrileşmesini kısa sürede tamamlamıştır.

Avrupa'nın önemi, konumu, yüz ölçümü, doğal kaynakları, nüfusu ve fiziki özelliklerinden değil, sahip olduğu insan kaynağı ve onun niteliklerinden ileri gelmektedir. İyi eğitilmiş insanlardan oluşan nüfus, bilim ve teknolojide göstermiş olduğu ilerlemeler sayesinde, ekonomik yönden de gelişmiş ve yüksek bir hayat standardına ulaşmıştır. Doğal kaynakları az olan Avrupa, bu gelişmesini tamamen insan kaynağının yüksek niteliklerine ve sömürgecilik sisteminin nimetlerine borçludur. Günümüzde dünyanın en büyük güç odağı olan ABD'nin halkı da çok büyük oranda Avrupa kökenlidir. Ayrıca bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kilometre taşları olan önemli buluşların çoğu da Avrupalılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Avrupa ülkelerinin her yönden birleşmesini amaçlayan ve bu yolda önemli aşamalar gerçekleştiren Avrupa Birliği, Avrupa'nın yeryüzündeki gücünü ve önemini daha da artırmaktadır.

Avrupa Bayrağı, Avrupa Birliği Tarafından da kullanılıyor
Avrupa Bayrağı, Avrupa Birliği Tarafından da kullanılıyor

1990 yılına kadar (Soğuk Savaş'ın bitimi) Avrupa'da birbirinden farklı siyasal ve ekonomik sistemler ve bunların temsilcilerinden oluşan bloklar mevcuttu. Bunlardan biri, şimdi de mevcut olan çok partili demokratik sistemi ve serbest piyasa ekonomisini uygulayan Batı Bloku diğeri ise tek partili sosyalist siyasal sistemle sıkı bir devletçi ekonomiyi uygulayan Doğu Bloku'ydu. Ancak Doğu Bloku'nun lideri olan SSCB'nin ekonomik ve siyasal sisteminin iflas etmesiyle doğu bloğu da çökmüştür. Eski Doğu Bloku ülkeleri, ekonomik ve siyasal sistem olarak Batı Blokuna yakınlaşma yolunda önemli adımlar atmışlardır. Çok partili demokratik sisteme ve serbest pazar ekonomisine geçiş yapmanın sancıları atlatılmak üzeredir. Avrupa Birliği'ne yapılan başvurular olumlu karşılanmış ve başvuran ülkeler ile AB arasında uyum çalışmaları sürdürülmektedir. Doğu Bloku'nun askeri örgütü olan Comecon da dağıtılmış ve eski Doğu Bloku ülkeleri, Batı Avrupa'nın askeri örgütü olan NATO'ya girmek için başvuruda bulunmuşlar ve bu konuda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Böylece Avrupa'da 1990 öncesinin askeri, ekonomik ve siyasi kutuplaşması önemli ölçüde ortadan kalkmıştır.

[değiştir] Kültürü

Aslında Avrupa'da Asya'nın içinde değilmidir?Onu Asya'dan ayıran tek neden kültürüdür.Çünkü Avrupa diğer kıt'alar gibi Asya'dan ayrık değildir.Ayrıca Avrupa'nın coğrafi sınırları içerisindeki insanlarda bilgilidir.Zaten Dünya'daki bilimadamlarının büyük çounluğu Avrupa'dan çıkmaktadır. Örnek:Einstein,Newton,Galileo,Pastör adlı bilimadamları bunları bunların çok küçük bir bölümüdür.

[değiştir] Coğrafyası

Ana madde: Avrupa coğrafyası
Avrupa kıtası
Avrupa kıtası

Avrupa geleneksel olarak Dünya'daki 7 kıtadan biri olarak düşünülmektekle birlikte aslında Asya ile coğrafi açıdan bağlantılı bir kıtadır ve bazan Avrasya adı altında anılır. Avrupa'nın geleneksel tanımına göre Ural Dağları Avrupa'nın doğudaki sınırını oluştururlar. Güneydoğu'daki sınırını Ural Nehri oluşturur. Sınır Hazar denizi, Kafkas Dağlarının zirveleri boyunca devam eder, Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'yla belirlenir. Akdeniz Avrupa'nın güney sınırını, Kuzey Buz denizi kuzey sınırını, Atlas Okyanusu ise kuzey ve batı sınırını belirler. İzlanda Avrupa'dan çok Kuzey Amerika'ya yakın olmakla birlikte Avrupa'nın bir parçası olarak sayılmaktadır. Avrupa yarımadası güneyde Afrika kıtasına oldukça yaklaşır (Cebelitarık Boğazı 14 km). Güneydoğuda ise Asya ile hemen hemen bitişir (İstanbul Boğazı 0,7 km., Çanakkale Boğazı 1,3 km.).

Avrupa'nın yüzölçümü 10.523.000 km2 dir. Bu ise yeryüzünün %5'i, karaların % 15'i Avrasya'nın 1/5'i demektir. Avrupa, yaklaşık olarak harita üzerinde 35 ile 70 kuzey paralel daireleri ile 10 ile 60 doğu meridyenlerinin çerçevelediği bir üçgene benzer. Yarımadada 0-4 saat dilimleri yer alır.

Avrupa'nın uç noktaları ise; kuzeyde Kuzey burnu (71° 10' kuzey enlemi), güneyde Mora'nın Matapan burnu (36° 23' kuzey enlemi), Batıda Rocca (Portekiz) burnu (9° 29' batı boylamı), doğuda Ural dağları (60° doğu boylama)'dır. Rocca burnu ile Ural Dağları arasındaki uzunluk 5500 km, Kuzey burnu ile Matapan burnu arasındaki genişlik 3800 km'dir.

Avrupa ülkeleri coğrafi konumları, yani bulundukları yer ve ekonomik gelişmişlik açıdan; Batı Avrupa ülkeleri, Kuzey Avrupa Ülkeleri (İskandinavya ve Baltık ülkeleri), Akdeniz ülkeleri, Orta Avrupa ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri ve Balkan Ülkeleri gibi guruplara ayrılmaktadır.

Avrupa'nın genel coğrafî özelliklen maddeler halinde şöyledir;

 • Avrupa bir devrimler yarımadasıdır. Özellikle demokrasi, endüstriyel ve bilimsel açıdan dünyayı etkileyen devrimleri gerçekleştirmiştir.
 • Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir yarımadadır. Hayat seviyesi yüksektir. Nüfus artışı çok azdır. Hatta bazı ülkelerde nüfus azalması vardır.
 • Avrupa, dünyada ihracat ve ithalatta önde gelen yarımadadır. Dünyada üretilen endüstri ürünlerinin üçte biri bu yarımadaya aittir.
 • Endüstrileşmiş ülkelerin toplandığı bir yarımadadır. Birleşik Krallık (İngiltere), Fransa, İtalya ve Almanya endüstrileşme açısından çok ileri durumdadır.
 • Çeşitli uluslara mensup insanların yaşadığı Avrupa'da 50 civarında devlet vardır. Komşu ülkeler arasında dil, ekonomik ve kültürel açıdan önemli farklar bulunur.

[değiştir] Avrupa'ya ait nüfus ölçümleri

Yüzölçümleri:10.600.000

Nüfusu:636.360.000 kişi

Nüfus yoğunluğu:ortalama 61 kişi/km2

En yüksek ve en alçak noktası:mont blanch-4810km(fransa alpleri)-Hazar denizinin kuzeyi 28m.

En büyük gölü:Ladoga gölü-18.400

En büyük adası:Büyük Britanya(İngiltere)

[değiştir] Ekonomisi

Ana madde: Avrupa ekonomisi
Kişi başı GSYİH siyah:$27.000;Koyu yeşil:$17.000-$26.999 arası;Yeşil:$9.000-$16.999 arası;açık yeşil:$8.999 ve aşağısı
Kişi başı GSYİH
siyah:$27.000;Koyu yeşil:$17.000-$26.999 arası;Yeşil:$9.000-$16.999 arası;açık yeşil:$8.999 ve aşağısı

Avrupa ekonomisi, 50 farklı devlet içinde 710 milyondan fazla kişiyi kapsar. Benzer diğer kıtalar, Avrupa devletlerinin farklı zenginlikleri, en fakirlerinin diğer kıtalardaki en fakir devletlerin yaşam standartlarından ve GSYİH koşullarından çok üstünde olmasına rağmen. Zenginlikler farkı en kabaca Avrupa boyunca batı-doğu bölümünde görülebilir. Batı Avrupa ülkelerinin hepsi yüksek GSYİH ve yaşam standartlarına sahipken Avrupa ekonomilerinin pek çoğu hala eski Yugoslavya ve çöken Sovyetler Birliği'inden hasıl olmaktadır. Buradaki Avrupa sözcüğü Avrupa ekonomisi sınırlarını Asya'da Azerbaycan ve Kıbrıs sınırı olarak içerir.

Kıta olarak Avrupa dünyada en büyük ekonomiye sahiptir. Avrupa'nın en geniş ulusal ekonomisi Almanya olup,nominal GSYİH de global olarak 3.ncü sıradadır.Ve satın alma gücü paritesi'nde (SAGP) beşinci sıradadır. ve onun ikincisi Birleşik Krallık olup, nominal GSYİH'de dünya üçüncüsü ve SAGP'de altıncıdır. Avrupa Birliği dünyanın en geniş (IMF ve Dünya Bankası'na göre 2005) veya ikinci en geniş ekonomisidir(CIA world Factbook-2006)

[değiştir] Ülkeler

Ana madde: Avrupa ülkeleri listesi
Avrupa
Avrupa
Avrupa'nın Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulmuş bölgeleri: ██ Kuzey Avrupa ██ Batı Avrupa ██ Doğu Avrupa ██ Güney Avrupa
Avrupa'nın Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulmuş bölgeleri: ██ Kuzey Avrupa ██ Batı Avrupa ██ Doğu Avrupa ██ Güney Avrupa


Ülke ve Bayrağı Yüzölçümü
(km²)
Nüfus
(2002)
Nüfus Yoğunluğu
(km²)
Başkent
Doğu Avrupa:
Belarus 207,600 10,335,382 49.8 Minsk
Bulgaristan 110,910 7,621,337 68.7 Sofya
Çek Cumhuriyeti 78,866 10,256,760 130.1 Prag
Macaristan 93,030 10,075,034 108.3 Budapeşte
Moldova[1] 33,843 4,434,547 131.0 Kişinev
Polonya 312,685 38,625,478 123.5 Varşova
Romanya 238,391 21,698,181 91.0 Bükreş
Rusya[2] 3,960,000 106,037,143 26.8 Moskova
Slovakya 48,845 5,422,366 111.0 Bratislava
Ukrayna 603,700 48,396,470 80.2 Kiev
Kuzey Avrupa:
Birleşik Krallık Birleşik Krallık 244,820 60,201,000 244.2 Londra
Danimarka 43,094 5,368,854 124.6 Kopenhag
Estonya 45,226 1,415,681 31.3 Tallinn
Finlandiya 336,593 5,157,537 15.3 Helsinki
İzlanda 103,000 307,261 2.7 Reykjavík
İrlanda İrlanda 70,280 4,234,925 60.3 Dublin
Letonya 64,589 2,366,515 36.6 Riga
Litvanya 65,200 3,601,138 55.2 Vilnius
Norveç 386,269 4,527,984 11.8 Oslo
İsveç 449,964 9,090,113 19.7 Stokholm
Güney Avrupa:
Arnavutluk 28,748 3,544,841 123.3 Tiran
Andorra 468 68,403 146.2 Andorra la Vella
Bosna-Hersek 51,129 3,964,388 77.5 Sarayova
Hırvatistan 56,542 4,390,751 77.7 Zagreb
Yunanistan 131,940 10,645,343 80.7 Atina
İtalya İtalya 301,230 58,751,711 191.6 Roma
Makedonya 25,333 2,054,800 81.1 Üsküp
Malta 316 397,499 1,257.9 Valletta
Karadağ[3] 13,812 616,258 44.6 Podgorica
Kosova[4] 10,887 2,200,000 220 Priştine
Portekiz[5] 91,568 10,084,245 110.1 Lizbon
San Marino 61 27,730 454.6 San Marino
Sırbistan[6] 77,474 9,663,742 109.4 Belgrad
Slovenya 20,273 1,932,917 95.3 Ljubljana
İspanya İspanya[7] 498,506 40,077,100 80.4 Madrid
Vatikan 15.44 1905 22,945.5 Vatikan
Batı Avrupa:
Avusturya 83,858 8,169,929 97.4 Viyana
Belçika 30,510 10,274,595 336.8 Brüksel
Fransa Fransa[8] 547,030 59,765,983 109.3 Paris
Almanya Almanya 357,021 83,251,851 233.2 Berlin
Lihtenştayn 160 32,842 205.3 Vaduz
Lüksemburg 2,586 448,569 173.5 Lüksemburg (şehir)
Monako 1.95 31,987 16,403.6 Monako
Hollanda[9] 41,526 16,318,199 393.0 Amsterdam
İsviçre İsviçre 41,290 7,301,994 176.8 Bern
Orta Asya:
Kazakistan Kazakistan[10] 2,717,300 15,815,144 5.0 Astana
Kafkasya:[11]
Azerbaycan[12] 86,600 8,870,000 105.7 Bakü
Gürcistan[13] 49,240 2,447,176 49.7 Tiflis
Ermenistan[14] 29.800 3,002,594 112.0 Erivan
Anadolu ve Balkanlar:
Türkiye[15] 814.576 70,044,932 85.9 Ankara
Toplam 10,396,619 [16] 694,270,001[17] 66.8


[değiştir] Notlar

 1. ^ Includes Transnistria, a region that has declared, and de facto achieved, independence; however, it is not recognised de jure by sovereign states.
 2. ^ Russia is generally considered a transcontinental country in Eastern Europe (UN region) and Asia, with European territory west of the Ural Mountains and both the Ural and Emba rivers; population and area figures are for European portion only.
 3. ^ Sırbistan Karadağ'dan 3 Haziran 2006'da bağımsızlığını elde etti.
 4. ^ Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'da bağımsızlığını elde etti.
 5. ^ Figures for Portugal include the Azores west of Portugal but exclude the Madeira Islands, west of Morocco in Africa.
 6. ^ Figures for Serbia include Kosovo and Metohia, a province administrated by the UN (UNMIK) as per Security Council resolution 1244.
 7. ^ Figures for Spain exclude the Canary Islands, west of Morocco in Africa, and the exclaves of Ceuta and Melilla, which are on the northwest of the African continent.
 8. ^ Figures for France include only metropolitan France: some politically integral parts of France are geographically located outside Europe.
 9. ^ Netherlands population for July 2004. Population and area details include European portion only: Netherlands and two entities outside Europe (Aruba and the Netherlands Antilles, in the Caribbean) constitute the Kingdom of the Netherlands. Amsterdam is the official capital, while The Hague is the administrative seat.
 10. ^ Kazakhstan is sometimes considered a transcontinental country in Central Asia (UN region) and Eastern Europe, with European territory west of the Ural Mountains and both the Ural and Emba rivers; area figures are for European portion out of total.
 11. ^ Armenia and Cyprus are sometimes considered transcontinental countries: both are physiographically in Western Asia but have historical and sociopolitical connections with Europe.
 12. ^ Azerbaijan is often considered a transcontinental country in Western Asia (UN region) and Eastern Europe; population and area figures are for European portion (north of the crest of the Caucasus and the Kura River) out of total. This excludes the exclave of Nakhichevan and Nagorno-Karabakh (a region that has declared, and de facto achieved, independence; however, it is not recognised de jure by sovereign states).
 13. ^ Georgia is often considered a transcontinental country in Western Asia (UN region) and Eastern Europe; population and area figures are for European portion (north of the crest of the Caucasus and the Kura River) out of total. Also includes Abkhazia and South Ossetia, two regions that have declared, and de facto achieved, independence; however, they are not recognised de jure by sovereign states.
 14. ^ Armenia is often considered a transcontinental country in Western Asia (UN region) and Eastern Europe; population and area figures are for European portion (north of the crest of the Caucasus and the Kura River) out of total. Also includes Abkhazia and South Ossetia, two regions that have declared, and de facto achieved, independence; however, they are not recognised de jure by sovereign states.
 15. ^ Turkey is generally considered a transcontinental country in Western Asia (UN region) and Southern Europe: the region of Rumelia (Trakya) – which includes the provinces of Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, and the western parts of the Çanakkale and Istanbul Provinces – is west and north of the Bosporus and the Dardanelles; population and area figures are for European portion (including all of Istanbul) out of total population.
 16. ^ The total area figure includes only European portions of transcontinental countries.
 17. ^ The total population figure includes only European portions of transcontinental countries.


Diğer diller