Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Azerice - Vikipedi

Azerice

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Vikisözlük'te, Kategori:Azerice sözcükler ile ilgili tanım bulabilirsiniz.
Azerbaycan Türkçesi
Azərbaycan dili
Азәрбајҹан дили
آذربایجان دیلی
Konuşulduğu ülkeler: Azerbaycan, İran, Gürcistan, Rusya, Türkiye, Ukrayna, Irak
Konuşan kişi sayısı: 25 milyon[1]
Sıralama: 31
Dil Grubu Sınıflandırma: Altay Dil Ailesi[2]
Türk lehçeleri
Oğuz Grubu
Azerice
Resmî Durum
Resmî dil olduğu ülkeler: Azerbaycan
Dili düzenleyen kurum: -
Alfabe: Azerbaycanda Latin alfabesi,
Rusyada Kiril alfabesi,
İranda Arap alfabesi
Dil Kodları
ISO 639-1 az
ISO 639-2 aze
SIL AZE
Not: Bu sayfa Unicode ile kodlanmış IPA fonetik sembolleri kullanıyor olabilir.
Ayrıca bakınız: DilDil aileleri

Azerbaycan Türkçesi, Azeri Türkçesi yada Azerice. Türk lehçelerinin Oğuz Grubunda bulunan ve Türkiye Türkçesine çok yakın olan bir lehçe. Azerbaycan'ın resmi dilidir.

Azerice, Azerbaycan'da 8 milyon, İran'da ise 20 milyon kişi tarafından konuşulan Türk dilinin Oğuz (Batı) lehçelerinden biridir. Iraklı Türkmenler'in ve Kars ve çevresinde yaşayan Terekeme ve Karapapak adıyla bilinen grupların lehçesi de Azerbaycan Türkçesine benzer. Azerbaycan Türkçesi 1991 yılından itibariyle Azerbaycan diline uyarlanan Latin alfabesi ile yazılmaktadır.

Konu başlıkları

[değiştir] Sesbilim

[değiştir] Sessizler

Standart Azerbaycan Türkçesi'nde sessizler
Çift dudak Labio-
dental
Diş Diş yuvası Post-
alveolar
Palatal Velar Gırtlak
Patlayıcı ve
yarı kapantılı
p b t d ʧ ʤ c ɟ k ɡ
Geniz m n
Sürtünmeli f v s z ʃ ʒ x ɣ h
Approximants l j
Taps ɾ

[değiştir] Sesliler

Standart Azerbaycan Türkçesi'nde sesliler
Resim:Azeri vowel chart.png

[değiştir] Abece

Aa Аа
Əə Әә
Bb Бб
Cc Ҹҹ
Çç Чч
Dd Дд
Ee Ее
Ff Фф
Gg Ҝҝ
Ğğ Ғғ
Hh Һһ
Xx Хх
Ыы
İi Ии
Jj Жж
Kk Кк
Qq Гг
Ll Лл
Mm Мм
Nn Нн
Oo Оо
Öö Өө
Pp Пп
Rr Рр
Ss Сс
Şş Шш
Tt Тт
Uu Уу
Üü Үү
Vv Вв
Yy Јј
Zz Зз

Azerbaycan Cumhuriyeti resmi olarak Latin abecesi kullanır; ama İran'da yaşayanlar Arap, Rusya'da yaşayanlar Kiril abecesi kullanır. Bu abeceler birbirine birebir uymaz, örneğin; bu lehçenin Kiril abecesi ile yazımında kullanılan ve "C" sesini veren "Ҹ" harfi Kiril abecesinde özgün olarak bulunmaz.


[değiştir] Fonetik

1. Sözcük başındaki kalın k sesleri, Azerbaycan Türkçesi' nde q olur:
qardaş, qadın, qız, qapı


2. Çok heceli bazı sözcüklerin sonundaki kalın k sesleri q olur, fakat x veya ğ gibi okunur.
yazdıq, yazacaq, bayraq


2.1. Aşiq, layiq, natiq gibi sözcüklerin sonundaki q yazıldığı gibi okunur.


3. Ortada kalın k sesleri bazen x, bazen -q ikizleşip- qq olur:
oxumaq; doqquz


İkizleşme ince k seslerinde de olabilir: səkkiz


. Batı dillerinden alınma sözcüklerde k sesi değişime uğramaz:
krem, maska


4. Tek heceli sözcüklerin sonundaki kalın k sesleri bazen x, bazen ğ olur:
yox, çox,


5. Sözcük sonundaki ince k yanına vokalle başlayan bir ek gelirse y olur:
çiçək-çiçəyə


6. Sözcük sonundaki q vokalle başlayan bir ek gelince ğ olur:
torpaq-torpağı


7. Azerbaycan Türkçesi' nde sert ünsüzlerin sertleşmesi yoktur:
gəlmişdim, həyatda


8. Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerde kısa a sesi çoğunlukla ə olur:
qəlb, vətən


9. Arapça ve Farsça kökenli bazı sözcüklerde i sesi e olur:
e'lan, e'tiraf


10. Sözcük başındaki bazı y sesleri Azerbaycan Türkçesi' nde bulunmaz:
ildırım (yıldırım), ulduz (yıldız), ilan (yılan), il (yıl)...vs.


11. Sözcük başlarında ı sesi kullanılmaz:
işıq


Not: Tüm bu farklılıkların istisnaları olabilir.

[değiştir] Ayrıca bakınız

[değiştir] Kaynaklar

[değiştir] Dış bağlantılar

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları :

VikiSözlük'te Azerice ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

VikiKitap'ta Azerice ile ilgili kılavuz veya ders kitapları bulunmaktadır.

[değiştir] Linguistik

[değiştir] Azerbaycan Türkçesi'nde Wikimedia bölükleri