Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Batı Trakya Türkleri - Vikipedi

Batı Trakya Türkleri

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Batı Trakya Türkleri'ni temsil eden bayrak
Batı Trakya Türkleri'ni temsil eden bayrak

Batı Trakya Türkleri, günümüzde, Yunanistan sınırları içindeki Batı Trakya bölgesinde yaşayan ve Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi çerçevesinin dışında tutulmuş Türk Müslüman toplumu için ve bu toplum ile doğrudan bağları mevcut Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının memleketlerini ve/veya kökenlerini ifade etmek için kullanılan tanımdır. Resmi istatistiklerce verilen rakamlar yapılan tanımlamalara göre değişmekte ise de, Batı Trakya Türklerinin nüfus yapısı üzerinde büyük darbe oluşturmuş özel bir etken Yunanistan hükümetinin bu ülkenin vatandaşlık yasası metninde 1955-1998 yılları arasında muhafaza ettiği ve insan haklarına temelden aykırılık oluşturan "Madde 19" olmuştur. Bu madde kapsamında Yunan hükümetinin "etnik açıdan" Yunan olmayan Yunanistan vatandaşlarının vatandaşlığını feshetme hakkı baki kalmış ve resmi belirlemelere göre toplam 46,638 Batı Trakyalı veya Oniki Adalı Türk, ata topraklarına bağ oluşturan vatandaşlık haklarını bu madde kapsamında kaybetmiştir. Bu yasa 1998'de geriye doğru telafi imkanı sağlanmaksızın yürürlükten kaldırılmıştır [1].

Batı Trakya Türkleri'nin nüfusu 150.000 olarak tahmin edilmektedir.

[değiştir] Kaynakça

[değiştir] Ayrıca Bakınız