Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Bilgisayar mühendisliği - Vikipedi

Bilgisayar mühendisliği

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bilgisayar Mühendisliği bilgisayar üzerine birçok konu ile ilgilenir. Programlama dillerinden, yazılımlara, ve donanımlara kadar birçok konuyu inceler. Ayrıca matematik ile ilgili birçok konuyu kapsar.

Bilgisayar mühendisleri, programların neyi yapabileceği neyi yapamayacağı (bk. Hesaplanabilirlik), programların belirli bir görev üzerinde nasıl etkili bir performans gösterebilecekleri (bk. algoritma ve karmaşıklık), programların saklanmış bir veriyi nasıl yazıp okuyabilecekleri (bk. veri yapıları ve veritabanları), programların nasıl daha akıllı çalışabilecekleri (bk. Yapay zeka),insan ve programların birbirleriyle nasıl bir iletişim içerisinde olacakları (bk. insan bilgisayar etkileşimi ve kullanıcı arayüzleri) konuları üzerinde çalışırlar.

Ayrıca bilgisayar mühendisi adayların yılda bir kez toplandığı Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi oluşumu meslektaşlar arasındaki dayanışmayı arttırmaktadır.

Konu başlıkları

[değiştir] Geçmiş

[değiştir] Dünya'da Bilgisayar Mühendisliğinin Geçmişi

Bilgisayar mühendisliğinin tarihi, modern bilgisayarların icadının daha öncesinden başlar. Abaküs antik çağlardan beri vardır. Wilhelm Shickard 1623'te ilk mekanik hesap makinesini icat etti. Charles Babbage ise ilk sayısal mekanik hesap makinesini icat etti ve 1900'lerde IBM şirketi delikli kartlı makinelerden satmaya başladı. Ancak yine de tüm bu makineler sadece bir görevi, biraz iyimser düşünürsek birkaç alt görevi de birlikte yerine getirebilen makinelerdi.

1940'larda daha yeni ve etkili hesaplayıcı makineler geliştirildi ve bilgisayar terimi bu makineler için kullanılmaya başlandı. Bilgisayarların matematiksel hesaplamalardan daha fazlasını yapabileceği anlaşılınca bilgisayar mühendisliğinin alanları da genişledi. 1960'larda ilk bilgisayar mühendisliği bölümlerinin ve programlarının oluşturulmasıyla ayrı olarak bilgisayar mühendisliği eğitimi verilmeye başlandı. Bilgisayarların gelişmeysiyle, bilgisayar mühendisliği de kendi içinde özel alanlara ayrıldı.

[değiştir] Türkiye'de Bilgisayar Mühendisliğinin Geçmişi

Türkiye'de bilgisayar mühendisliği eğitiminde Elektronik Hesap Merkezleri yatmaktadır. ODTÜ'de 1967'de kurulan Elektronik Hesap Bilimleri bölümü 1977-1978'de bilgisayar mühendisliği bölümü adını almıştır. Hacettepe Üniversitesi Enformatik Enstitüsü de Hacettepe 1977'de kurulan bilgisayar mühendisliği bölümünün temelini oluşturmuştur. Ege Üniversitesi'nde 1970'de kurulan elektronik hesap merkezi 1982'de bilgisayar mühendisliği bölümüne dönüşmüştür. İTÜ'de ise elektrik-elektronik fakültesi bünyesinde 1980'de kontrol ve bilgisayar mühendisliği ana bilim dalı olarak eğitime başlamıştır.Marmara Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümü ise 1990 yılında eğitime başlamıştır.Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ki Elektronik Hesap Bilimleri Kürsüsü 1982 yılında Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü adını almıştır.[1]

[değiştir] Bilgisayar Mühendisliğinin Alanları

IEEE ve ACM birlikte Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering[2]'de bilgisayar mühendisliğinin çekirdek bilgi alanlarını şöyle tanımlar:

Algoritmalar

Algoritma, matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan, sonlu işlemler (adımlar) kümesidir.

Bilgisayar mimarisi ve organizasyonu
Bilgisayar dizgesi (sistem) mühendisliği
Veritabanı dizgeleri
Sayısal mantık
Sayısal işaret işleme
Elektronik

Elektronik, elektrik akımını geçiren, iletken, yarı iletken, üstün iletken, direnç, kondansatör, indüktans, vakum tüpleri ve nano ölçekli yapılarla imal edilen elemanların ve bu elemanların montajıyla meydana gelen cihazların geliştirilmesiyle ilgilenen mühendislik dalıdır.

Gömülü dizgeler

Gömülü dizge, bilgisayarın kendisini denetleyen cihaz tarafından içerildiği özel amaçlı bir sistemdir. Genel maksatlı, örneğin kişisel bilgisayar gibi bir bilgisayardan farklı olarak, gömülü bir dizge kendisi için önceden özel olarak tanımlanmış görevleri yerine getirir.

İnsan bilgisayar etkileşimi

Bilgisayar insan etkileşimi, insanların bilgisayarlar ile etkileşimini inceler. Disiplinlerarası bir alandır. Bilgisayar bilimlerinin yanında, daha pek çok alan ile ilintilidir. İnsanın ve bilgisayarın etkileşimi, arayüzler aracılığı ile gerçekleşir. Bu arayüzler, yazılımın bir işlevi olabileceği gibi, çeşitli donanım bileşenleri (çevresel bileşenler) ile de etkileşim sağlanabilir.

Toplumsal ve profesyonel konular
Yazılım mühendisliği

Bilgisayar programlarının tasarımı, geliştirilmesi, sınaması ve bakımı konularını ele alan mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dallarıyla karşılaştırıldığında çok yeni olan bu alanda sürekli yeni yöntemler geliştirilmekte ve konu yavaş yavaş belli bir olgunluğa ulaşmaktadır. Temel mühendislik prensiplerinin bu dalda da uygulanması, önceden tahmin edilebilir ve tekrarlanabilir sonuçların daha çok elde edilmesiyle yazılım mühendisliği gerçek bir mühendislik dalı olma yolunda ilerlemektedir.

VLSI tasarımı ve üretimi
Bilgisayar ağları

Bilgisayar ağları, bilgisayarların bilgi ve kaynaklarını paylaşabilmeleri için oluşturulan yapıdır.

[değiştir] Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi

Türkiye'de 29 devlet üniversitesi ve 21 vakıf üniversitesi 2007 yılında bilgisayar mühendisliği eğitimine toplam 2671 kontenjan ayırdı.

[değiştir] Ayrıca bakınız


[değiştir] Kaynaklar

[değiştir] Dış bağlantılar

Teknolojinin önemli alanları •
Uygulamalı bilimler Bilişim bilimiElektronikEnerjiEnerji depolamaMekanikMalzeme bilimiNanoteknolojiNükleer enerjiOptikRobotikTermodinamikSibernetik
Atletizm ve Eğlence Kamp eşyaları • Spor • Spor eşyaları
Bilgi ve iletişim Telekomünikasyonİnternet teknolojileriMedyaTelevizyon
Sanayi ve endüstri İmalatMakinaElektrikKimyaOtomotivGemiİnşaatGıdaUçakMadencilik
Askeri teknolojiler BombaSilah • Askeri malzemeler
Ev teknolojileri Elektronik eşya • Beyaz eşyaEğitim teknolojisi
Mühendislik Ağaç işleri endüstrisiBiyomedikalBiyomühendislikBilgisayarCevher hazırlamaÇevreDeniz teknolojisiElektrikElektronikEndüstriFizikGemi inşaatıGemi makinalarıGıdaHavacılıkHidrojeolojiİnşaatİşletmeJeodezi ve fotogrametriJeofizikJeolojiKimyaMadenMekatronikMakinaMetalurji ve malzeme • Matematik • MeteorolojiNükleer enerjiOrmanOrman endüstrisiPetrol ve doğalgazSistemTelekominikasyonTekstilUçakUzayYazılımZiraat
Sağlık ve Güvenlik BiyomedikalBiyoenformatikBiyoteknoloji • Kemoinformatik • Yangın koruma teknolojileri • SağlıkFarmakolojiGüvenlik
Ulaşım UlaşımHavacılıkMotorlu taşıtlar • Uzay teknolojisi