Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Denizli - Vikipedi

Denizli

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Denizli evi
Denizli evi

Denizli, aynı adı taşıyan ilin (bkz: Denizli (il)) merkezi olan şehir.

İlin 2007 yılı nüfus sayımı sonucuna toplam nüfusu 907.325'dir. Denizli'nin nüfusu 465.000'dir. Köyler nüfusu toplamı 446.578'dir. Nüfus yoğunluğu 76 kişi/km2'dir. Merkez Hariç 18 ilçe, 100 Belediye, 372 köyü vardır.

Sanayisi ve ticareti çok hızlı gelişen, Türkiye'nin en hızlı kalkınan merkezlerinden biridir.Denizli İzmir'den sonra Ege Bölgesinin ikinci büyük kentidir. Anadolu Kaplanları'nın troykasındandır (Diğer illerin başında Kayseri ve Gaziantep gelmekle birlikte çok sayıda sanayi merkezi dahildir.) Kent, havlu,bornoz ve ev tekstilinde ABD ve AB pazarında iyi bir prestije sahiptir. Havası ve doğası Ege Bölgesi'nin ortalamalarını yansıtır. Valisi Yavuz ERKMEN, Belediye Başkanı ise Nihat zeybekçi'dir.

Tozu,Kızı ve Horozuyla ünlüdür; şehrin birkaç noktasında horoz heykeli bulunur. Dünyaca bilinen doğa harikası Pamukkale de şehrin simgelerinden biridir.Karahayıtta uluslararası thermal bir merkezdir. Ayrıca en yüksek dağı Honaz Dağı'dır.

Konu başlıkları

[değiştir] Denizli'de medya ve alışveriş

Kentte üç yerel televizyon kanalı bulunmaktadır. Bunlar DEHA, ART ve DRT'dir. Ayrıca Çivril İlçesi'nde ÇRT (Çivril Radyo Televizyonu) ve AS TV mevcuttur. Kentte çok gelişmiş bir basın dünyası mevcuttur. Günlük yayın yapan 11 gazetenin yanı sıra, çok sayıda haftalık gazeteye sahiptir.

Denizli'de son yıllarda yapılan Egs Park,Teras Park,Pekdemir ve Forum Çamlık adlı alışveriş merkezleri, şehrin tüketici kesimini ve aynı zamanda pek çok saygın markayı buraya çekmiş, bu da şehrin gayet iyi olan iş olanaklarına ek olarak katkı sağlamıştır. Denizli, başta tekstil olmak üzere pek çok alanda iş bulunabilen bir şehirdir. Gelişen sanayi ve hizmet sektörü, buna ortam sağlamaktadır. İşsizlik sorunu neredeyse yoktur. Hatta tam sayı bilinemese de Denizli Organize Sanayi'de yaklaşık 100.000 kişinin çalıştığı tahmin edilmektedir. İşçilerin sadece Denizli'den değil çevre illerden de geldiği bilinmektedir. İlginç bir ayrıntı olarak, geldiği ziyaretlerden birinde Başbakan R. Tayyip Erdoğan, şehrin caddelerinde pek çok yerde iş ilanı görmesini hayret ve mutlulukla karşıladığını belirtmiştir.

[değiştir] Denizli'nin tarihçesi

Denizli şehri, ilk defa bugünkü şehrin 6 km kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur. Bu şehir M.O. (261 - 245) yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulmuş ve karısının adına izafeten LAODICIA denilmiştir. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra, şehrin suyunun bol bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiine naklettirmişlerdir.

Denizli adına, tarihi kaynaklarda başka başka isimler olarak rastlamaktayız. Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi serciye sicilleri (Ladik) ismini vermektedir. Ibni Batuta'nın seyahatnamesi (Tunguzlu) denilmektedir. Mesalikullebsar'da da (Tunguzlu) olarak kaydedilmiştir.

Timurlenk'in zafer namesini yazan, Şerafettin Zemdi (Tenguzlug) ve (Tonguzlug) gibi iki isimden bahsetmektedir. Tensiz kelimesi eski Türkçe'de Deniz demektir. Tunguzlu ise bugünkü imlasıyla Denizli demektir. Netice olarak Denizli adi, Tunguzlu ve Tunguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan ağıza, Denizli kelimesi haline gelmesiyle bugünkü şeklini almıştır.

[değiştir] 18. ve 19. Yüzyıllarda Denizli

Anadolu Eyâleti’nin merkezi Kütahya Sancağı’na 1451’de bağlanan Denizli Kazası, XVI. ve XVII. yüzyıllarda, Nahiye-i Lazıkıyye (Merkez), Nahiye-i İbsili, Nahiye-i Kaş-Yenice ve Nahiye-i Aydos olmak üzere dört nahiyeden oluşmaktaydı.

Lazıkıyye merkez nahiyesi, aşağı yukarı bu günkü Denizli merkez ilçesi sınırlarında, İbsili, Buldan ve Güney’in bulunduğu bölgede, Aydos ise Buldan ve Güney’in kuzeyinde, Uşak iline bağlı Ulubey, Eşme ve Alaşehir’in güneyinde batıda Kiraz yakınlarına kadar uzanan bir sahayı kapsıyordu.

Bu Nahiyeler XVII. yy.’da kaza haline getirilerek, İbsili Nahiyesi: Ezine, Kaş-Yenice Nahiyesi: Çarşamba (Cıharşamba) adını almıştır. Aydos ise daha XVI. y.y.’da Gök-Öyük Kazası adıyla anılmaya başlanmıştır. Adı geçen kazalara Honaz’da katılınca sayıları beşe yükselmiştir.

XVIII. yy'ın sonlarında, Avarız ve Bedel-i Nüzul, İmdâd-ı Seferiye ve Hazeriye vergileri ile ilgili belgelerde zaman zaman Buldan adının geçtiği de görülmektedir. H. 1213 (1798) tarihli bir salyane defterinde Denizli ve bağlı kazalar şöyle sıralanmaktadır: Kazay-ı Denizli, Kazay-ı Ezine, Kazay-ı Buldan, Kazay-ı Honaz, Kazay-ı Gök-Öyük. Defterde Cıharşamba kazasının yer almadığı onun yerine Buldan’ın yazıldığı dikkati çekmektedir.

Denizli Şer’iye Sicillerinde yer alan tevzi defterlerinde, şehrin yıllık masraflarına ve vergilerine katkıda bulunan 26 adet köy kaydedilmiştir. Karcı köyünün birinci sırada yer aldığını gördüğümüz bu tabloda hissesine en az vergi düşen köy de Bekirli’dir. Karcı, günümüzde Başkarcı adını almıştır. Gelir kaynakları arasında ceviz ağacından yapılan dokuma tezgâhları bulunur ki, Denizli el dokumacılığı yüzyıllarca bu tezgâhlarda üretilen kumaşlarıyla ün salmıştır.

Yukarıda adı geçen köylerin yanında 1781’den itibaren şer’iye sicillerindeki bazı kanıtlarda Eldenizli, Şamlı Kebir adlı köylerin adları görülmektedir. Yıllık ortalama 50’şer kuruş vergi ödedikleri anlaşılan bu köylerden Eldenizli günümüzde aynı adla varlığını sürdürmekteyken, Şamlı Kebir ve Şamlı Sagir, Aşağı ve Yukarı Şamlı adlarını almışlardır.

XVIII. yy. boyunca Kütahya Sancağı’na bağlı bir kaza olmaya devam eden Denizli, XIX. yy.’da Anadolu Beylerbeyliği’nin bölünmesi üzerine sancak haline getirilerek, yeni kurulan Aydın Sancağı na bağlanmıştır. 1867 düzenlemesinden sonra Menteşe ile birleştirilen Denizli tekrar kaza olarak, Aydın Sancağı’na katıldıysa da 1883’de Denizli sancağı yeniden kurulunca mutasarrıflık haline getirilmiş ve 1884’te Tavas, 1888’de Garbi Karaağaç’ın katılmasıyla Osmanlı dönemindeki en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Bu dönemde 6 kaza ve 1 nahiyeden oluşan Denizli’nin toplam köy sayısı da 385’e ulaşmıştır.

[değiştir] Nüfus

[değiştir] Kardeş şehirler

Daha çok bilgi için: Kardeş şehir


Burdur Haritası Denizli merkez belde ve köyleri Türk Bayrağı

İl: Denizliİlçe: Denizli
Beldeler:
Köyler:
AkdereAltındereÇeltikçiDeveliEldenizliEskihisarEymirGoncalıGüzelköyGüzelpınarHaytabeyHisarköyKadılarKarakovaKarakurtKarataşKocadereKumkısıkKurtlucaKüçükdereSalihağaSaruhanŞahinlerŞirinköyÜzerlikYeniköyYeşilyayla

Denizli İlçeleri: Merkez ilçeAcıpayam • Akköy • BabadağBaklanBekilliBeyağaçBozkurtBuldanÇalÇameliÇardakÇivrilGüneyHonazKaleSarayköySerinhisarTavas


Denizli Haritası Denizli ilinin ilçeleri Türk Bayrağı

Merkez | Acıpayam | Akköy | Babadağ | Baklan | Bekilli | Beyağaç | Bozkurt | Buldan | Çal | Çameli | Çardak | Çivril | Güney | Honaz | Kale | Sarayköy | Serinhisar | Tavas