Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the İşletme - Vikipedi

İşletme

Vikipedi, özgür ansiklopedi

İktisat'da, işletme insanları genelde kar amaçlı herhangi bir ürün ya da hizmet üretmek ve yaratmaya yönlendiren bir sosyal bilimdir. Ayrıca işletme insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan,kuruluşta kişilerin malzeme,araç,gereç,hammadde para,mal gibi faktörleri bir araya getirerek mal veya hizmet üretmek ve ya satmak doğrultusunda kurdukları iktisadi birimler olarak da değerlendirilebilir.

Konu başlıkları

[değiştir] İşletmelerin Çeşitleri

İşletmeler üç ana açıdan çeşitlendirilir:

1-Faaliyet Konularına Göre: Örnek:Üretim işletmeleri,satış işletmeleri,turizm işletmeleri...gibi.

2-Mülkiyet Bakımından İşletmeler:

A-Özel işletmeler (Şahısların kurduğu işletmeler)

B-Kamu işletmelerin (Devletin kurduğu işletmeler)

C-Karma işletmeler (Hem şahıs hem de devletin beraber kurduğu işletme)

3-Büyüklüklerine göre: Büyük, orta küçük,cüce işletmeler olarak ayrılırlar.

[değiştir] İşletmelerin Amaçları

İşletmenin başlıca genel amaçları vardır:

 • Kar etmek : Kar konusunda iki prensip vardır. Prensiplerden biri (Maksimum Prensip) en düşük veya belirli bir maliyetle en yüksek karı hedeflerken, diğer prensip (Minimal Prensip) en yüksek kara veya belirli bir karı en düşük maliyetle ulaşmayı hedeflemektedir.
 • Topluma hizmet: Topluma hizmet etmek yoluyla sosyal sorumluluk işlevini yerine getirmek olarak özetlenebilir.
 • Faaliyetlerini uzun süre devam ettirmek.: Varlığını sürdürme ve büyüme amacı olarak da nitelendirilebilir.

Klasik iktisatçılardan beri geleneksel olarak işletmenin “kâr sağlamak amacıyla” kurulduğu varsayılmıştır. Kâr işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyet sonucu olup, genellikle toplam gelirlerin toplam giderlerden farkı olarak düşünülür. Kısaca söylemek gerekirse, kâr işletme için çok önemli bir kavramdır. İşletmenin başarı derecesini ölçme aracı, denetleme aracı ve hepsinden önemlisi varlığını sürdürme aracıdır. Bazı istisnalar dışında, (kooperatifler, kar amacı olmayan kuruluşlar ve devlet kurumları) kapitalist ekonomilerde işletmeler kar amaçlıdır ve sahiplerine gelir getirirler. Verilen zaman, enerji ve para karşılığında finansal gelir elde edilir.

İşletmelerin genel amaçları dışında, bir de özel amaçları vardır. Bunlar;

 • Müşteri ve tüketicilere daha kaliteli mal ve/veya hizmet sunmak,
 • Çalışanlara iyi ücret verme ve çalıştırma koşullarını geliştirip iyileştirmek,
 • Çalışanlarını eğiterek kendilerini geliştirme ve meslekte ilerleme olarak ve fırsatlarına kavuşmalarını sağlamak,
 • Çalışanlarına istikrar içinde sürekli istihdam sağlamak.

[değiştir] İşletmelerin İşlevleri

 • Pazarlama işlevi
 • Personel işlevi (Personel Yönetimi)
 • Üretim işlevi
 • Finansman işlevi

[değiştir] Alt kolları

İşletme bilim dalı temel olarak aşağıdaki başlıklar altında ele alınır:

 g  d 
Sosyal bilimler dahilindeki alanlar

Antropoloji | Ekonomi | Eğitim bilimleri | Coğrafya | Tarih | Uluslararası ilişkiler | Dil bilimi | Siyaset bilimi | Psikoloji | Toplum bilimi | Arkeoloji | Filoloji | Hukuk | Müzikoloji | İletişim bilimleri | İşletme | Suç bilimi