Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Kürtçe - Vikipedi

Kürtçe

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Düzenle Bu madde, Vikipedi standartlarına uygun değildir ve bu nedenle düzenlenmesi gerekmektedir.
Maddeyi Vikipedi standartlarına uygun biçimde düzenleyip, geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.
Bu madde Eylül 2007 tarihinden beri, düzenleme isteğiyle etiketlidir.
Bu maddedeki veya maddenin bir bölümündeki bazı bilgilerin kaynağı belirtilmemiştir.
Ayrıntılar için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Maddeye uygun bir biçimde kaynak ekleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.
Kürtçe
كوردی Kurdî
Konuşulduğu ülkeler: İran, Irak, Suriye, Ermenistan,Türkiye ve Avrupadaki Kürt Diasporası tarafından
Konuşan kişi sayısı: 15-25 milyon
Sıralama: 33
Dil Grubu Sınıflandırma: Hint-Avrupa dil ailesi
Hint–İran dilleri
İran dilleri
İran Kuzey-Batı
Kürtçe
Resmî Durum
Resmî dil olduğu ülkeler: Irak
Dili düzenleyen kurum: -e
Alfabe: Arap alfabesi
Latin alfabesi
Dil Kodları
ISO 639-1 Ku
ISO 639-2 Kur
SIL ISO 639 Code: ku
Not: Bu sayfa Unicode ile kodlanmış IPA fonetik sembolleri kullanıyor olabilir.
Ayrıca bakınız: DilDil aileleri
Kürtçe konuşulan bölgeler
Kürtçe konuşulan bölgeler

Kürtçe, Orta Doğu'nun Arapça, Türkçe ve Farsçadan sonra en çok konuşulan dördüncü dilidir. Geniş Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İrani kolunun kuzey-batı İrani grubuna girer. Ancak bazı şüpheler de barındırmaktadır.

Kürtçe'nin bir dil olduğunu gösterebilmek için, onun dünya üzerindeki dört büyük dil ailesinden birine bağlı olduğunu kanıtlamak gerekmektedir. Genel olarak Kürtçe'nin “Hint - Avrupa Dil Ailesi” içerisinde yer aldığı söylense de, Prof. Dr. Vladimir Minorsky Kürtçe'nin bu dil ailesi içerisinde kabul edilmemesi için; “telaffuz farklılıkları, şekil farklılıkları, cümle yapısı farklılıkları, sözcük farklılıkları ve ses değişimi farklılıkları” gibi maddeler sıralamıştır. Zaten tümce kuruluşu açısından da, normalde Hint - Avrupa dillerinde söz dizimi “Özne + Yüklem + Tümleç“ biçiminde olmasına rağmen, Kürtçe'de “Özne + Tümleç + Yüklem” biçimindedir. Bu da, bu dilin Hint - Avrupa dilleri arasında olmadığını göstermeye yeterlidir. Eğer Kürtçe, Hint - Avrupa Dil Ailesi içerisinde değilse, “Sâmi” ailesinin içine konulabilir ki bu da imkânsızdır, çünkü bazı benzer özelliklerine karşın farkları da çoktur. Kürtçe, cümle kuruluşları açısından da Türkçe ile yakınlık göstermektedir.

Dünyada tahminen 15-25 milyon insan tarafından konuşulur. Kürtçenin önemli özelliklerinden biri, hemen her cümlede "gerçek özne"nin yer almasıdır.

Konu başlıkları

Sınıflandırma

İrani Diller Haritası (Kaynak:Frankfurt Üniversitesi)[1]
İrani Diller Haritası (Kaynak:Frankfurt Üniversitesi)[1]

Coğrafi dağılımı

Kürtçe; İran, Irak, Suriye, Ermenistan,Türkiye ,Gürcistan, Türkmenistan, Lübnan, Afganistan, Rusya gibi ülkelerde ve Avrupa'nın birçok ülkesinde konuşulmaktadır. Kürtçe, dünyada tahminen 15-25 milyon[kaynak belirtilmeli] insan tarafından konuşulmaktadır. Ancak bu kişilerin birbirleriyle anlaşmasında güçlükler bulunmaktadır.

Lehçeler

Kürtçenin "lehçeleri" dilbilimciler arasında tartışmalı bir konudur. Mesela Philip Kreyenbroek (1992) Kurmanci ve Sorani'yi "lehçe" olarak tanımlamayı reddetmiştir, zira bu ikisi bazı hususlarda birbirlerinden Almanca ile İngilizce kadar farklıdır. Kürtler de genellikle konuştukları dile "Kürtçe" demez, daha çok Kurmanci, Sorani, dillerinde konuştuklarını söylerler. Bazı tarihçiler, Sorani konuşanların sadece küçük bir azınlığının, o da yakın bir tarihte Kurdi konuştuğunu söylemeye başladığını belirtir.[1]

Kürtlerin konuştukları lehçeler söyle sıralanabilir: Kurmanci, Kelhuri, Sorani. Soranî lehçesi, daha çok Irak ve İran'da konuşulur. Kelhuri lehçesi İranının batısında yaygındır. Kurmancî lehçesi ise dünyanın birçok ülkesinde konuşulur.

Kurmanci (Kuzey Kürtçe)

Kurmanci (Merkez Kürtçe, Kurdmanci) en yaygın Kürt lehçesidir. 8-10 Milyon kişiden tarafından Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Ermenistan'da konuşulmaktadır. 1930'lu yıllardan itibaren Kurmanci Kürt-Latin alfabesi ile yazılıyor ve şu anda dil genişletme sürecini yaşıyor.

Cizredeki Botani şivesini standard lehçe etmeye çabalar vardır. Bu şive Kamuran Bedirxan tarafından 1920'lerde Kürt grameri üzeri kitabı için temel olarak alınmışdı. Arapça kökenli sözcükleri obür şivelerin ve lehçelerin öz Kürtçe varyanteleriyle değiştirmeye de gayret ediliyor.

Kurmancinin şiveleri: Sanjari, Judikani; Urfi, Botani, Bayazidi, Hakkari, Koceri, Jezire; Aqrah, Dahuk, Amadiyah, Zakhu, Surchi; Qochani, Erzurumi, Birjandi, Alburzi; Herki, Shikaki

Sorani (Orta Kürtçe)

Soraninin yazımı için çoğunlukla Arap-Fars alfabesi kulanılır, son zamanlarda Kürtçe Latin alfabesine geçme teşebbüsleri de olmuştur. Bu lehçede yazılı kaynak nispeten çoktur.

Soraninin dağılımı Süleymaniye'ye kadar uzanan Kürt Baban hanedanlığınla bağlıdır. Bu şehirin ticari gücü Soraninin yaygınlaşmasını sağlamışdır, böylece Kelhuri ve Havrami konuşanların sayısı azalmışdır.

Bugün Sorani, Kurmanci için saf sözcük türetme kökeni olarak görülüyor.

Şiveler: Erbili, Pişdari, Kerküki, Hanakini, Kuşnavi, Mukri, Süleymani, Bingirdi, Garrusi, Ardalani, Sanandaji, Varmava, Garmiyani, Cafi, Yahudi Kürtçesi.

Kelhuri (Guney Kürtçe)

Kurmanci ve Sorani ile birlikte Kelhuri jenetik kürt dil grubunu oluşturuyor. Kelhuri İranının batısında konuşulur. Kelhuriyi konuşanlar genelde Şia Kürtlerdir.

Şiveler: Kermanshahi, Feyli, Luri

Alfabeler

Mevcut yazılı kanıtlar, Kürtlerin geçmiş tarihlerinde birçok alfabe kullandıklarına tanıklık etmektedir. Buna rağmen Kürtlerin ilkin hangi alfabeyi kullandıkları henüz kanıtlanabilmiş değildir. Bunlar:

1) Masi Sorati alfabesi: Arap tarihçi İbn Vehşiye, 855 yıllarında bitirdiği kitabında Kürtlerin Maso Sorati alfabesini kullandıklarını ve bu alfabeyle yazılmış üç kitabı gördüğünü söyler. Bu alfabenin 36 harften oluştuğunu ve Kürtlerce bu alfabeye altı harf daha eklendiğini söyler.

2) Yezidi Kürtlerinin kullandıkları alfabe: Bu alfabe yüzyıllarca Kürtler tarafından kullanılmıştır. 31 harften oluşan ve sağdan sola doğru yazılan bu alfabeye “Gizemli alfabe” ya da “Hurujul sır” da denmiştir. Yezidilerin kutsal dini kitabı Mushaf-ur Reş ve Kitab el Celve bu alfabeyle yazılmıştır.

3) Arap harflerinden oluşan Kürtçe alfabesi

4) Latin-Kürtçe Alfabesi

Latin harflerini temel alan Kürtçe alfabe 31 harften oluşur.

 • A B C Ç D E Ê F G H I Î J K L M N O P Q R S Ş T U Û V W X Y Z
 • a b c ç d e ê f g h i î j k l m n o p q r s ş t u û v w x y z

Bu alfabece karşılanan 31 sesten 8'i ünlü, 23'ü de ünsüzdür. Ünlüler a, e, ê, i, î, o, u, û'dir.

Karşılaştırma

Kurmanci-Latin Kiril Sorani Arap-Fars-Alfabesi
A a A a ئا ـا ا
B b Б б ب ـبـ ـب بـ
C c Щ щ ج ـج ـجـ جـ
Ç ç Ч ч چ ـچ ـچـ چـ
D d Д д د ــد
E e Ә ә ە ـه ئە
Ê ê E e ێ ـێ ـێـ ێـ ئێـ
F f Ф ф ف ـف ـفـ فـ
G g Г г گ ـگ ـگـ گــ
H h h h هـ ـهـ
I i Ъ ъ Yok
Î î И и ى ئى ـيـ يـ
J j Ж ж ژ ـژ
K k К к ک ـک ـکـ کــ
L l Л л ل ـل ـلـ لــ
Yok Yok ڵ ـڵ ـڵـ ڵــ
M m M м م ـم ـمـ مــ
N n H н ن ـن ـنـ نــ
O o O o ۆ ـۆ ئۆ
P p П п پ ـپ ـپـ پــ
Q q Q q ق ـق ـقـ قــ
R r P p ر ـر
S s C c س ـس ـسـ ســ
Ş ş Ш ш ش ـش ـشـ شــ
T t T т ت ـت ـتـ تــ
U u Ö ö و ـو ئو
Û û Y y وو ـوو
V v B в ڤ ـڤ ـڤـ ڤـ
W w W w و ـو
X x X x خ ـخ ـخـ خـ
Y y Й й ى ئى ـيـ يـ
Z z З з ز ـز

Fonetik

Kürtçenin seslendirmesi yazılımla çoğu zaman aynı olan 31 harfinden, sekiz tane ünlü vardır (a e ê i î o u û) ve 23 ünsüz (b c ç d f g h j k l m n p q r s ş t v w x y z).

Küçük harfler: a b c ç d e ê f g h i î j k l m n o p q r s ş t u û v w x y z
Büyük harfler: A B C Ç D E Ê F G H I Î J K L M N O P Q R S Ş T U Û V W X Y Z    Bunun yanında "Xw" digrafı da vardır.

Ünsüzler

Bilabial Labiodental Alveolar Postalveolar Palatal Velar Uvular Glottal
Stops p b t d k g q
Frikative f v s z ʃ ʒ ç h
Affrikate ʧ ʤ
Nasale m n ŋ
Laterale l ɫ
Flaps ɾ
Vibrant r
Approximante ʋ j

Ünlüler

ön orta arka
kısa uzun kısa uzun kısa uzun
kapalı ı ʉ u
orta e ə o
açık a

Dilbilgisi

Hint-Avrupa Dil Ailesinin İrani grubunda Kürtçe, Farsça ve Paştu gibi diller bulunur. Bu diller genel olarak aynı kökten doğmuştur ve zamanla ayrı gramer kurallarına sahip birer dil olmuşlardır. Örneğin Kürtçede bulununan "erillik-dişillik" Farsçada yoktur. Örnek olarak "Ap (Amca)" ve "met (hala)" kelimelerini ele alalım. Bu isimler akraba ismi olduğu için ve isimleri alan kişilerin de cinsiyeti belli olduğu için, cinsiyet belirten ek, rahat ve kolay bir şekilde gelir. Dişillik eki "a"dır, erillik eki de "ê"dir.

 • Apê min - Benim amcam
 • Meta min - Benim halam

Akraba isimlerinin dışında, varlık ve kavram isimlerine de gelen ekler bu kurala uyar. Varlık ve kavramlar, Kürtlerin yaşayışına, edindikleri deneyimlere bağlantılı olarak varlıklara bakış açısına göre şekillenir. Buna bağlı olarak bazı varlık ve kavramlar, birtakım özelliklerine göre eril yani erkek olur, bazıları da dişil yani kadın olur. 2 örnek verelim. Poz (burun) ve mal (ev) isimlerini ele alırsak, burun Kürtçe'de erildir yani erkektir, buna bağlı olarak gelen ek "ê" olur. Ev kelimesi de dişildir yani kadındır, buna bağlı olarak gelen ek "a" olur.

 • Pozê min - Benim burnum
 • Mala min - Benim evim

Bir kişi Kürtçede “arkadaşım” dediği zaman; dişil veya eril olduğu hemen belli olur. Arkadaş kelimesi "heval"dır.

Hevalê min (benim erkek arkadaşım)
Hevala min (benim bayan arkadaşım)

Kürt dilinin bazı kelimelerde mantığı

1) "xwêdan" (ter) : "xwê" , Kürtçede "tuz" demektir. "dan" ise "vermek, çıkarmak" anlamına gelir. Yani "tuz" ismi ve "vermek, çıkarmak" fiili yan yana gelerek xwêdan (ter) kelimesini oluşturur. Kişi terlerken vücuttan dışarıya tuz çıkar.

2) "kerguh" (tavşan) : "ker", Kürtçede "eşek" demektir. "guh" ise "kulak" anlamına gelir. Burada kelime oluşurken verilen anlam, kulağın eşeğe benzediğine göredir. Tavşanın kulakları eşeğin gibi sivrice ve uzun. Tavşanın kulağının eşeğe benzediği olma özelliğine bakılır ve isim ona göre şekillenir. Bu keleme Farsçada "xarguş" olarak geçer, "xar" Farsçada "eşek" ve "guş" "kulak" anlamındadır. Bu sözcük ta bin yıllar önce Kürtlerin Farslardan kopmadığı zamanda oluşmuş olmalı, Farsçada da aynı sisteme sahipse ve Kürtçede tipik Kürt laflarınla telaffuz ediliyorsa.

3) "xalxalok" (uğur böceği) : "xal", Kürtçede "nokta, ben" demektir. "ok" ise "cik" gibi bir ektir. Bu ekler, geldikleri kelimelere "sevecenlik ve küçültme" anlamı yüklerler.Uğur böceğinin sırtında noktalar vardır. Yani birden fazla nokta vardır.Bu kelimede de, gördüğümüz gibi, "xal" kelimesi iki defa tekrar edilmiştir. Sona gelen "ok" eki de, kelimeye sevecenlik ve küçültme katmıştır. Farsçada buna "xanwade" söylenir, Farsçada da "xal" nokta anlamındadır. İnglizcede "uğur böceği" için "lady bird" adı kullanılınr, bu laf olarak "hanım kuşu" demekdir.

Gramer

Kişi zamirleri

İrani dillerde kişi zamirlerinin bazı zamanlarda sözcük olarak birbirine benzemelerine rağmen gramer yardımınla ne kastedildiği anlaşılır.

Türkçe Kurmanci Sorani Kelhuri Farsça Zazaca Talişçe*
Casus rectus
ben ez min min min man ez ez
sen tu tu tu to te
o ew ew ewe u o, a av
biz em me ême îme ma ama
siz hûn we êwe îwe şoma şıma şema
onlar ewan ewan ewan îşān / înhā i avon
Casus obliquus
benim, bana, beni min min min man mı(n) me(n)
senin, sana, seni te tu tu to to te
onun, ona, onu (eril) ew ewe u ey ay
onun, ona, onu (dişil) ew ewe u ae ay
bizim, bize, bizi me ême îme ma ama
sizin, size, sizi we êwe îwe şoma şıma şema
onların, onlara, onları wan ewan ewan îşān / înhā inu avon
 • Talişçe Azerbaycan'da konuşulan bir İran dilidir.

Açık zamirler

Türkçe Kurmanci Sorani Kelhuri Farsça Zazaca
Nominativ
bu, bunlar ev em ev in, işān / inhā no, na, ni
Obliquus
buna, bunu (eril) (e)vî em ev in ney
buna, bunu (dişil) (e)vê em ev in nae
bunlara, bunları (e)van em ev işān / inhā nayno

İzafe

Çoğu irani dillerdeki gibi kürtçede sahiplik şekli bi izafe ek sistemi yardımınla kuruluyur. Örnek:

Türkçe Kurmanci Sorani Kelhuri
Ev Mal Mal Mal
Benim evim Mala min Malî min Malini mi

Izafe şekilleri:

Kurmanci tekil (eril/dişil) Sorani tekil Kelhuri tekil Kurmanci çoğul Sorani çoğul Kelhuri çoğul
ê/a î ini ên an (i)yl

Casus rectusdaki izafe şekilleri:

Türkçe Kurmanci Sorani Kelhuri
Oğlun Kurrê te Kurrî to Kurrini ti
Halkınız Gelê we Gelî ewe Gelini ewe
Kardeşlerim Birayên min Birayl mi Birayan min

Casus obliquusdaki şekiller:

Kurmanci tekil (eril/dişil) Sorani tekil Kelhuri tekil Kurmanci çoğul Sorani çoğul Kelhuri çoğul
î/ê e e an ekan ekan

Örnekler:

Türkçe Kurmanci Sorani Kelhuri
Annenin evi Mala dayikê Malî dayike Malî dayike
Kadının elbisesi Kirasê jinê Kirasî jine Kirasî jine
Kürtlerin memleketi Welatê Kurdan Welatî Kurdekan Welatî Kurdekan

Şimdiki zaman

Şimdiki zaman kürtçede "di / de" öneğinle (Türkçedeki "iyor" gibi) ve sonunda "im / em" soneğinle kuruluyor. Güney kürtçede ağız dilinde bu önek kaybolmuşdur, bu merkez ve kuzey kürtçenin bazi şivelerinde de mevcutdur.

"Gitmek" örneği, burda fiil kökü -ç- dir:

Türkçe Kurmanci Sorani Kelhuri
Gidiyorum Ez diçim Min deçem Min (di)çim
Gidiyorsun Tu diçî Tu deçî Ti (di)çîd
Gidiyor Ew diçe Ew deçe Ew (di)çûd
Gidiyoruz Em diçin Eme deçin Eme (di)çîm
Gidiyorsunuz Hûn diçin Êwe diçin Êwe (di)çin
Gidiyorlar Ewan diçin Ewan deçin Ewan (di)çin

Birinci tekil şahısda örnekler. Fiil kökleri çizgilidir:

Türkçe Kurmanci Sorani Kelhuri
Yapıyor Ew dike Ew deke Ew (di)kûd
Yiyor Ew dixwe Ew dexwe Ew (di)xwûd
Alıyor Ew digire Ew degire Ew (di)girûd
Geliyor Ew tê Ew tê Ewe tê
Yaşıyor Ew di Ew de Ew (di)
Ağliyor Ew digrî Ew degrî Ew (di)grî

"Gelmek" fiilinin yapısı bir istisnadır, aslında "di-ê"dir, ama bu kelime konuşurken zorluk getirdiği için "tê"ye dönüşmüştür. Aynı durum "bê" fiilinde de vardır, bu kuraldışı fiil ise "biêe"den gelir.

Buyrum zamanı

Kürtçede buyrum zamanı yalnızca "bi-" örneğinde bulunur. En başta bi- öneki gelir, sonra fiil kökü ve bir "e" soneki gelir.

Türkçe Kurmanci Sorani Kelhuri
Yap! Bike! Bike! Bike!
Ye! Bixwe! Bixwe! Bixwe!
Al! Bigire! Bigire! Bigire!
Git! Biçe! Biçe! Biçe!
Gel! Bê! Bê! Bê!
Yaşa! Bi! Bi! Bi!
Ağla! Bigrî! Bigrî! Bigrî!

Burda "herin" ("gitmek", başka zamanlarda kulanıliyor) ve "werin" ("gelmek") istisnalardır.

 • Here! - Git!
 • Were! - Gel!

Gelecek zaman

Gelecek zamanda di-nin yerine bir bi- geliyor. Zamirden sonrada bir "-ê" yada "dê" ekleniyor.

Örnek:

 • Gideceğim - Ezê biçim
 • Gidecek - Ew dê biçe

Erjatif

Kuzey Kürtçe erjatif sistemine sayip olan az sayıda dilden biridir. Bu da şu anlamına gelir: Geçmiş zamanda bir fiile "bir şey" lafı koyulabiliyorsa, o fiildeki zamirler ters olur. Örnek:

Türkçe Kürtçe
Ben seni gördüm MinCasus obliquus tuCasus rectus dîtim
Ben açtım MinCasus obliquus vekir

Ama:

Türkçe Kürtçe
Ben gittim EzCasus rectus çûm
 • "Görmek" fiilinde zamirler ters haline dönüştü, yani "ben" anlamı için "bana, beni" denilmeli, "seni" anlamı için ise "sen".
 • "Açmak" fiilinde de aynı durum söz konusudur. Yani geçişlidir, nesne alabilir.
 • "Gitmek" fiilinde ise her şey normal kuruldu. Çünkü "bir şey gidemiyorsun", ama "bir şeyi görebiliyor" ya da "bir şeyi açabiliyor"sun.

Kelime Dağarcığı

 • Kürtçe'de var olduğu söylenen 8308 sözcükten; 3080 tanesi Türkçe, 2000 tanesi Arapça, 1200 tanesi Zent Lehçesi, 1030 tanesi Farsça kökenlidir. Geri kalan yaklaşık 1000 sözcüğün ise yaklaşık 700 tanesi Ermenice, Çerkezce, Gürcüce, Pehlevice gibi dillerden geldiği bilinmektedir. Bu sözcükler de çıkarıldıktan sonra, geriye yalnızca 300 tane sözcük kalmaktadır. Yani Kürtçe'de var olduğu söylenen 8308 sözcükten, yalnızca 300 tanesinin kökeni Kürtçe'ye aittir. Bunun anlamı, Kürtçe'deki sözcükleri %97'sinin kökeni diğer dillerden gelmektedir.
 • Kürtçede hayvanın yaşına göre farklı adlar verilebilir:

Erkek kuzuların isimleri Kürtçe'de 4 yaşına kadar 4 kez değişiyor. Birinci yıl "berx", ikinci yıl "kavir", üçüncü yıl "hogeç", dördüncü yıl "maz" olur. Koç ismi "Maz" ve "Mazman" şeklinde değişir. Hatta Kürtçede süpürgenin yirminin üzerinde adı vardır. Bazi örnekler; gêzik, gêzî, havlêk, kinoşe, melkes, sivnik, sizik.

 • Bazı dillerde "sürü" (çoğul anlamda) herhangi bir ismin önünde kullanılabilirken Kürtçe her cümleye değişik kelimeler kullanılıyor.

“Bir sürü kuş uçtu, bir sürü koyun otluyor, bir sürü kurt gördüm, bir sürü at geçti, bir sürü adam geçti.” Kürtçe'de bunların hepsi farklı ifade edilir: “Refê teyran, keriye pez, garrana dewar, exiriyê hespan, peranî yan jî zurbê guran, qeflê meriyan."

'Min kerî merî dît' ya da 'Min naxire merî dît” denilmez.

 • Kürtçe'de bir şeye küçüklük anlamı yüklenmek istendiği zaman kelimelerin sonuna –ik eki getirilir.

Örnekler: Şiv “Sopa”, Şivik “Küçük sopa” demek. Law “Oğul”, Lawik “Küçük oğlan” demek. Bu kelime Türkçeye hakaret unsuru olarak geçmiştir.

 • Kürtçede bir şeye “dahalık” anlamı yüklenmek istendiği zaman kelimelerin sonuna –tir eki getirilir. Örnek: Mezin “Büyük”, Mezintir “Daha büyük” demek.

Kurmanci, Sorani, Zazaca, Farsça ve Türkçe arasında karşılaştırma

Türkçe Kurmanci Sorani Zazaca Farsça Türkçe Kurmanci Sorani Zazaca Farsça
Ev Mal Mal Çê Khāne Açlık Birçî Birsî Veyşan Gorosnegi
Susuzluk Töşon Teşnegi Yaşam Jîyan Jîyan Cewiyaene Zisten
Gönül Dil Dil Zerre Del Anne Dayik Dayik Mae Madar
Baba Baw Baw Pi Peder Ağız Dev Dem Fek Dahan
Oğul Kurr Kurr Lac Pesar Gelmek Hatin Hatin Ameyene Amadan
Kadın Jin Jin Cêniye Zen Ağlamak Girîn Girîn Bermaene Geristan
Gitmek Çûn Çûn Şiyaene Raftan De (örn.: evde) Li Le De Dar, tu
a (örn.:eve) Bo Bo Beh Nasıl Çawan Çowon Çıto Çetowr
Kim Kam Akşam Êvar Êware Şan Begah
At hesp Esp Estor Asb Ot Giya Giya Vaş Sabzeh
Dün Duh Duhêke Vizêri Diruz Küçük Piçûk Piçûk Qıc Kuçek
Tilki Rovî Rowî Lüye Rubah Yıl Sal Sal Serre Sal
Fare Mişk Mişk Mêre Muş Getirmek Hanîn Hênan Ardene Avardan
Kan Xwîn Xwîn Gonî Xun Kız Keç Keç Çêna Doxtar
Kapı Derî Dergî Çeber Dar Sevgili Dezgir Dezgîran Waşte Namzad
Evet / Hayır Erê / Na Erê / Na Yah / Nê Arî / Na Domuz Beraz Beraz Xoz Xuk
Bu Ev Ev no, na In Kaşınmak Xurîn Xurîn Hurîaene Xarîdan
Diğer Din Din Bîn Digar Var Heye Heye Esto Hast
Kar Berf Berfir Vore Barf Yanmak Şewitîn Şûwitan Veşayiş Suxtan
Koşmak Bazdan Bezin Voştene Gurizan Ön Ber Ber Ver Bar
Koç Beran Beran Vosn Goşn Muhallefe Bije Biwejen Viae Biva
Çiçek Gul Gul Vil Gol Böbrek Gurçik Gurçile Velik Gorda
Değişmek Guherîn Guherîn Vurrayene Gerawidan Uyku Xew Xew Höyn Xab
Yüksek Bilind Bilind Berz Bulend Bahar Bihar Bihar Usar Bahar
Rüzgar Ba Ba Va Bad Yapraklar Belk Belik Velg Barg
Kuzu Berx Berx Vorrek Barra Kurt Gur Gur Verg Gorg
Yağmur Baran Baran Varan Baran Çeşme Kanî Kanî İni Xanî
Gülmek Kenin Kenin Huyaene Xanidan Hatırlama Bîr Bîr Virra Vir
Söylemek Gotin Gutin Vatene Goftan Dağ Çiya Çiya Ko Kuh

hava

Hint-Avrupa dil ailesinin sayıları

Hint-Avrupa ailesindeki bütün sayılar aynı kökenden gelmektedir.Kürtçe ve Farsça'nın aynı dil grubunda yer almalarından dolayı sayıları benzerlik göstermektedir.Aynı kökten gelen Kürtçe ile Farsça arasındaki benzerlik ve farklılıklar ise Latinceden türeyen Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca arasındaki ayrılıklarla karşılaştırılabilir. Bir kısım sözcükler aynı eski İranca kökenden gelip, zamanla değişik bir evrim sonucu bugün iki dilde tamamen farklı telaffuz edilmektedir.

Türkçe Kürtçe Zazaca Pehlevice Farsça Sanskritçe Yunanca İtalyanca İspanyolca Almanca Fransızca İngilizce
bir (1) yek ju êw yek eka ena uno uno eins un one
iki (2) du du du do dva tio due dos zwei deux two
üç (3) hirê si seh tri tria tre tres drei trois three
dört (4) çar çhor çahar çehâr catur tesera quattro cuatro vier quatre four
beş (5) pênç ponc penc penc panca pende cinque cinco fünf cinq five
altı (6) şeş şeş şeş şaş sas eksi sei seis sechs six six
yedi (7) heft holt haft haft sapta epta sette siete sieben sept seven
sekiz (8) heşt heşt haşt haşt asta oxto otto ocho acht huit eight
dokuz (9) neh nêw noh noh neva ennia nove nuevo neun neuf nine
on (10) deh des dah dah daça dheka dieci diez zehn dix ten

Edebiyat

Kürt edebiyatı, halk edebiyatı ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılır. Sözlü edebiyat, yani halk edebiyatı, yaklaşık bin yıl öncesine kadar dayanan yazılı edebiyata göre çok daha eskidir. Hemadani Baba Tahir (935-1010), Kürt edebiyatının ilk yazılı örneğini, bin yıl önce İran'da Arap alfabesiyle yazmıştır.

Kürtçe'nin edebi ürünlere sahip önemli bir lehçesi Kurmanci'dir. Kurmanci lehçesinin 15. yüzyılda yazılmış olan bazı edebi eserler günümüze kadar ulaşmıştır. Bu lehçeyle yazan Kürt şairleri arasında ilk akla gelenler Elîyê Herîrî (1425-1495), Feqîyê Teyran (1590-1660), Melayê Cizîrî (1570-1640) ve Hanili Ahmet (1650-1707)'tir. Hanili Ahmet'in Mem û Zîn adlı ünlü eseri birçok kez yayımlandı. Türkçe'ye ilk kez 1930'da çevrilen Mem û Zîn, daha sonra M. Emin Bozarslan tarafından tekrar çevrilmiştir.

Bunlara Kürtçe şiir yazdığı belirtilen Abdussamed Babek (ölüm tarihi: 1019 veya 1020) ile Diyarbakırlı kadın şair Sırrı Hanım (1814-1877) eklenebilir. Kimi yazarlar Osmanlı edebiyatının ünlü isimlerinden Nef'i (1572-1655) ve Nabi (1642-1712)'nin de Kürtçe şiirlerinin bulunduğunu belirtmektedir.[kaynak belirtilmeli]

Prof. Qenatê Kurdo'nun belirttiğine göre 1911'de Viyana'da yayınlanan Yezidilerin kutsal kitabı Kitab el Celve, Kürtçenin Güney lehçesiyledir. Ona göre bu kitap 11-12. yüzyıllarda, O. L. Vilçevski'ye göre ise 17. yüzyılda yazılmıştır.

İlk Kürtçe Gazete

22 Nisan 1898‘de Mısır’ın başkenti Kahire'de sürgünde yayımlanan “Kurdistan” araştırmacılar tarafından ilk Kürtçe gazete olarak kabul edilir. Gazete, 1898-1902 yılları arasında Mikdad Midhat ve Abdurrahman Bedirhan kardeşler tarafından toplam 31 sayı olarak çıktı. Yayın 32 basım sonra 1902'de son buldu. Kurdistan gazetesinin hala 10., 12. ve 19. sayıları bulunamamıştır. Bütün sayıların İstanbul'daki Osmanlı ve Yıldız Sarayı arşivinde bulunma ihtimali çok yüksektir.[kaynak belirtilmeli]

Kürtçeyi Farsça ve Zazacadan ayıran bazı sözcükler

Kürtçe, Farsça ve Zazaca ile aynı dil grubundadır ve bu dillerle çeşitli benzerlikler sergiler. Buna karşılık Kürtçe her iki dilden de ayrı, kendi başına bir dildir. Bunun bir göstergesi olarak bazı önemli basit ifadeler kürt lehçelerinde birbirine benziyorken Farsça ve Zazaca'da tamamen farklıdır:

Türkçe Kurmanci Sorani Zazaca Farsça
Birçî Birsî Veyşan Gorosne
Akşam Êvar Êware Şan Begâh
Armut Hirmî Hermê Muriye Golabi
Biz Em Ême Ma
Dağ Çiya Çiya Ko Kuh
De (örnek: Berlin'de) Li Le De(r) Der, tu
Domuz Beraz Beraz Xoz Xûk
Ediyor Dike Deke Keno Mikonad
Ev Mal Mal Keye (Çeye) Xâneh
Gelin Bûk Bûk Veyve Arus
Gelmek Hatin Hatin Amaene Amadan
Getirmek Hanîn Hênan Ardene Âvardan
Gibi Wek Wek Zey ?
Gitmek Çûn Çûn Şiyene Raftan
Gülmek Kênîn Kenîn Huyaene Xandidan
Gümüş Zîv Zîw Sêm Sim
Halk Gel Gel Şar Mardom
İç Nav Naw Zerre ?
Türkçe Kurmanci Sorani Zazaca Farsça
İlk Yekem Yekem Verên ?
Kara Reş Reş Siya Siya
Karın Zîk Zîk Pize ?
Koç Beran Beran Veşn Goşn
Köy Gund Gund Dewe Deh
Mavi Şîn Şîn Kewe Abi
Nişanlı Destgirtî Dezgîran Waşte Nâmzad
Oğul Kur Kur Lac Pesar
Öğle Nîvro Nîwero Peroc ?
Satınalmak Kirîn Kirîn Herinaene Xaridan
Seçmek Hilbijartin Helbijardin Weçinaene ?
Sizi We êwe Şıma Şoma
Tok Têr Têr Mırd ?
Tuz Xwê Xwê Sole Namak
Üzüm Tirî Tirê Engure Angur
Yapmak Çêkirin Çêkirdin Vıraştene Saxtan
Yaz Havîn Hawîn Amnan Tabestan
Yiyor Dixwe Dexo Weno Mixorad
 • Türkçedeki siyah, armut ve hane sözüğü irani dillerdendir (TDK)

Dış bağlantılar

Kaynakça

 1. ^ http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurdish_language&oldid=163913927