Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Kırgızca - Vikipedi

Kırgızca

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kırgızca
Kırgız tili, Kırgızça
Кыргыз тили, Кыргызчa
Konuşulduğu ülkeler: Kırgızistan,
Afganistan,
Tacikistan,
Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Çin Halk Cumhuriyeti
Konuşan kişi sayısı: 6,136,733
Sıralama:
Dil Grubu Sınıflandırma: Altay Dil Ailesi[1]
Türk dilleri
Kıpçak grubu
Kırgızca
Resmî Durum
Resmî dil olduğu ülkeler: Kırgızistan[2]
Dili düzenleyen kurum: -
Alfabe: Kiril Abecesi
Dil Kodları
ISO 639-1 ky
ISO 639-2 kir
SIL
Not: Bu sayfa Unicode ile kodlanmış IPA fonetik sembolleri kullanıyor olabilir.
Ayrıca bakınız: DilDil aileleri

Kırgızca (Kırgızca: Кыргыз тили / Kyrgyz tili), Altay dilleri'nin Türk Lehçeleri'ne bağlı Kıpçak grubuna ait bir lehçedir. Kazak Türkçesi ile yakın özellikler gösteren dil yaklaşık 4 milyon kişi tarafından konuşulmakta olup, Kırgızistan'ın resmi dilidir.


Özellikleri: sözcük başı y'ler c'ye dönüşmüştür; yol>col yıldız>cıldız..., Eklerde de değişme olur, yuvarlak ünlüler kendinden sonraki ünlüleri etkiler: bölmö:bölme, köpölöklördön (kelebeklerden), bazı b ile başlayan kelimeler m olabilir:boyun>moyun, bun (sıkıntı)>muŋ (ŋ:nazal n, ng sesi verir.)

Kırgızca'nın eski şekilleri 24 harfli Orhun yazısı ile yazılmıştır. Günümüzde ise Kırgızca bazı ilave harfler kullanılarak Türkiye'deLatin alfabesi, Kırgızistan'da Kiril alfabesi ve Doğu Türkistan'da Arap alfabesi ile yazılabilmektedir.

Kırgızca'da şimdi zaman çeşitliliği de görülür. -a / -e, -y ekiyle kurulan şimdiki zamandır. (Cönököy uçur çak \ Basit şimdiki zaman)

kaç-a-mın "kaçıyorum"

kaç-a-sın "kaçıyorsun"

kaç-a-sız "kaçıyursın"

al kaç-a-t "kaçıyor"

kaç-a-bız "kaçıyoruz"

kaç-a-sınar "kaçıyorsunuz"

kaç-a-sızdır "kaçıyorsunuz"

alar kaç-a-t "kaçıyorlar"

Tataal uçar çak (Birleşik şimdiki zaman) Yat-, yür-, tur-, otur- fiilleriyle kurulan şimdiki zamana Kırgız Türkçesi'nde birleşik şimdiki zaman denir.

Men işte-p cür-ö-m "Ben çalışıyorum"

Konu başlıkları

[değiştir] Dilbilgisi

[değiştir] Zamirler

Şahıs Zamirleri
Teklik Çokluk
Kırgızca
Türkçe Kırgızca Türkçe
Мен (Men) Ben Биз (Biz) Biz
Сен (Sen) Sen (teklik samimî) Сендер (Sender) Siz (çokluk samimî)
Сиз (Siz) Siz (teklik resmî) Сіздер (Sizder) Sizler (çokluk resmî)
Ал (al) O Алар (alar) Onlar


TÜRKİYE KIRGIZİSTAN SAHA(YAKUTİSTAN) →


yıl Cıl Sıl→ yağmur camğır Samıır→ Yaka caka Sağa→ yalamak caloo Salaa→ Yaş caş Saas→ yaşdaş castaş Saastıı kihi→ Yat cat Sıt-→ yedi ceti Sette→ Yel cel Siel→ yeni cañı Saña→ Yeniden cañıdan Sañattan→ yer cer Sir→ Yumak(yıkamak) Cuu- Suuy-→ yıldız cıldız Sulus→ Yirmi cıyırma Süürbe→ yok cok suoh→ Yol col Suol→ yumurta cumurtka Sımııt→ Yumşak cumşak SımnağasV yüz cüz Süüs→

[değiştir] Bakınız

[değiştir] Kaynakça

[değiştir] Dış bağlantılar