Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Karadeniz Bölgesi - Vikipedi

Karadeniz Bölgesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Karadeniz Bölgesi'nin Türkiye'deki Konumu
Karadeniz Bölgesi'nin Türkiye'deki Konumu

Karadeniz Bölgesi, ismini Karadeniz'den alan, Sakarya Ovası'nın doğusundan Gürcistan sınırına kadar uzanan Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Türkiye'deki bölgeler arasında büyüklük bakımından üçüncü sırada yer almaktadır, ayrıca doğu-batı genişliği ve bu nedenle yerel saat farkı en fazla olan bölgedir. En büyük ve gelişmiş şehri 1.324.137 toplam nüfusuyla Samsun ilidir.

Konu başlıkları

[değiştir] Akarsu ve gölleri

Akarsu açısından en zengin bölgelerimizden birisi olup, Karadeniz Bölgesi'nden çıkan sular Karadeniz'e dökülmektedir. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, bölgenin Orta Karadeniz bölümü kıyısında denize dökülmektedir. Orta Karadeniz bölümünün bir diğer önemli akarsuyu da Samsun ilinin Çarşamba ilçesinden Karadeniz'e dökülen Yeşilırmak'tırSakarya Nehri de Marmara Bölgesi sınırları içinde denize dökülmektedir.

Karadeniz Bölgesi sınırları içinde birçok dogal ve yapay göl vardır. Başlıca doğal göller Çağa, Melen (Efteni) ve Abant gölleridir.

Başlıca yapay göller hasanpolatkan, çamlıdere ve Gökçekaya baraj gölleri ve Tortum, Sera, Abant, Yedigöller ve Zinav gölleridir, bunun dışında Karadeniz bölgesinde fındık, çay, kivi gibi besinler çok üretilir.bu da ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.fındıklar yol boyunca uzanır.

[değiştir] Konumu,Sınırları Ve Komşuları

Yurdumuzun kuzeyinde, Sakarya’nın doğusundan Gürcistan’a kadar Karadeniz’e paralel olarak bir şerit gibi uzanır. Gürcistan, D. Anadolu, İç Anadolu ve Marmara Bölgeleriyle ve adını aldığı deniz ile komşudur fatmanur özmen.

[değiştir] Alanı Ve Nüfusu

Gerçek alanı olan 1651Km2 ile Türkiye topraklarının %18’ini kaplar. Alan bakımından 3. Büyüklükteki bölgemizdir. Bölge Doğu-Batı doğrultusunda 1400 Km, Kuzey-Güney doğrultusunda 100-200 Km ile bir şeride benzer. Nüfusu 2000 sayımına göre 8.4 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2’ye 59 kişidir. Bu Türkiye ortalamasının altındadır. Nufusu en yüksek olan il 1.324.137 toplam nufusuyla(2007 sayımı) Samsun ilidir.

[değiştir] Kuzey bölümü

Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanır. Bölüm genel olarak dağlıktır. En gelişmiş şehri Kastamonu'dur. Orman ürünleri ve ormancılık önemli gelir kaynağıdır. Bolu ve Düzce çevresinde çok sayıda kereste fabrikası bulunmaktadır. Zonguldak çevresi maden çıkarımı, Ereğli-Karabük çevresi maden işletmeleri ile Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunur. Batı Karadeniz'in en önemli katkısı ise maden çıkarma ve işleme alanındadır. Bölgenin önemli şehirlerinden birisi olan Zonguldak'da giderek gelişimini sürdürmektedir. Bu bölümde yağışlar doğu bölümüne göre daha azdır. Çünkü burada ki dağlar,doğudakiler kadar yüksek değildir. Denize etkisi iç kesimlere kadar sokulabilmektedir.Bu durum,kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim farklılıklarının belirgin olmamasına neden olmuştur.

Doğu Karadeniz ise Karadeniz'in en engebeli bölümüdür. En büyük şehri Trabzon'dur. En bü- yük 2. şehri Ordu, ondan sonra Giresun'dur. En küçük şehirleri Ardahan ve Bayburt'tur. Ayrıca Doğu Karadeniz'de ova ve plato yoktur, ama dağların eteklerinde verimli tarım alanları bulunur. Kıyı kesimlerde Giresun ve Rize dağları uzanır. Dünyada da meşhur bir bölümdür. Vakfıkebir'de ekmek, Trabzon'da hamsi, Akçaabat'ta köfte, Ordu ve Giresun'da fındık, Rize'de çay, Artvin'de bakır, Ardahan'da Atatürk silueti çok meşhurdur. Hatta Maçka'da Sümela Manastırı da meşhurdur. Bu manastırı binlerce turist ziyaret etmektedir.Karadeniz ayrıca çok güzel bir bölgedir...

[değiştir] Bölgedeki millî parklar

Bölge sınırları içinde dört ulusal park alanı yer almaktadır. Bunlar Trabzon ilindeki Maçka Altındere Milli Parkı ile Çankırı ilinin oldugu yörede bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Bolu ilinin Zonguldak iline komşu olduğu kesimde kurulan Yedigöller Milli Parkı'dir. Ayrıca büyük bir bölümü Rize ili Çamlıhemşin ilçesi sınırları içinde, küçük bir bölümü de Artvin ili Yusufeli ilçesi sınırları içinde kalan Kaçkar Dağları Milli Parkı da bölgede bulunmaktadır.(51.500 hektar alanı kaplayan Kaçkar Dağları 1994 yılında milli park ilan edilmiştir.)


[değiştir] Ulaşım

Bölgede kıyıya paralel Karadeniz Sahil yolu Sinop ile Gürcistan sınırında yer alan Sarp sınır kapısı'na dek yeralan kentleri birbirine bağlamaktadır. Samsun, Trabzon ve Tokat'ta havaalanları bulunmaktadır. Zonguldak ve Samsun limanları birer demiryolu hattıyla Anadolu'nun iç kesimlerine bağlanmaktadır [1] Karayoluna ve doğal gaz hattına ek olarak Türkiye'nin Kafkasya ile olan ekonomik ve stratejik ilişkilerini güçlendirmek için Tirebolu Tiflis arasına [2] bir demiryolu hattı yapılması projesi gündemdedir. Zigana ve Kop geçitlerini aşarak Trabzon limanını, Erzurum ve Ağrı'dan geçerek İran'a bağlayan karayolu eski önemini yitirmiştir.

[değiştir] Dış bağlantılar

[değiştir] Notlar

  1. ^ Karadeniz ekonomi
  2. ^ Tirebolu Tiflis demiryolu projesi
Türkiye'nin Bölgeleri Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Türk Bayrağı

Akdeniz Bölgesi | Doğu Anadolu Bölgesi | Ege Bölgesi | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | İç Anadolu Bölgesi | Karadeniz Bölgesi | Marmara Bölgesi