Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Karakalpakça - Vikipedi

Karakalpakça

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Karakalpakça
Қарақалпақ тили veya latin Qaraqalpaq tili
Konuşulduğu ülkeler: Özbekistan
Konuşan kişi sayısı: 412 000
Sıralama: ?
Dil Grubu Sınıflandırma: Altay dil ailesi (tartışmalı)
Türk lehçeleri
Kıpçak grubu
Karakalpakça
Resmî Durum
Resmî dil olduğu ülkeler: Karakalpakistan
Dili düzenleyen kurum: -
Alfabe: {{{alfabe}}}
Dil Kodları
ISO 639-1 -
ISO 639-2 kaa
SIL kaa
Not: Bu sayfa Unicode ile kodlanmış IPA fonetik sembolleri kullanıyor olabilir.
Ayrıca bakınız: DilDil aileleri

Karakalpakça Türk Lehçelerinin Kıpçak grubuna ait bir lehçe. Bazı araştırmacılar tarafından Kazakça'nın bir ağzı olarak görülür. Çünkü Kazakça'ya oldukça benzemektedir. Alfabe, Kazak Kiriline çok benzemektedir. Özbekistan'ın kuzeyinde konuşulur. Karakalpakça'yı bir Kazak ağzı olarak gören Türkologlar Karakalpakça'ya Güney Kazakçası da derler.

Karakalpakça için Özbek-Latin alfabesi de kullanılır.

Konu başlıkları

[değiştir] Alfabe

Kiril Latin IPA     Kiril Latin IPA     Kiril Latin IPA
Аа Aa a     Ққ Qq q     Фф Ff f
Әә A'a' æ     Лл Ll l     Хх Xx x
Бб Bb b     Мм Mm m     Ҳҳ Hh h
Вв Vv v     Нн Nn n     Цц* ts ʦ
Гг Gg g     Ңң N'n' ŋ     Чч* sh ʧ
Ғғ G'g' ɣ     Оо Oo o     Шш SHsh ʃ
Дд Dd d     Өө O'o' œ     Щщ* sh ʃ
Ее Ee e     Пп Pp p     Ъъ*    
Ёё* yo jo     Рр Rr r     Ыы ɯ
Жж Jj ʒ     Сс Ss s     Ьь*    
Зз Zz z     Тт Tt t     Ээ Ee e
Ии İi i     Уу Uu u     Юю* yu ju
Йй Yy j     Үү U'u' y     Яя ya ja
Кк Kk k     Ўў Ww w          

[değiştir] Kazak Alfabesiyle farkları

Kazak alfabesinde bulunan "Ii" harfi Karakalpak Kirilinde görünmemektedir. Ayrıca Karakalpaklar'ın Özbek latinine geçme eğilimleri vardır. Karakalpakça'da "Ii" yerine "Ии" vardır.

[değiştir] Özellikler

  • y>j (c) olayı bu lehçede de görülebilir. жазыўшы (jazıwşı)- yazar, yazıcı
  • Eski Türkçe'deki "ğ"'lerin y'ye dönüştüğü söylenebilir. Mesela eski Türkçe mastar eki olan "-ığ" Karakalpakça'da "-ıw" şeklindedir.
  • Özbekçe'den Arapça-Farsça kelime haznesi bakımından etkilenmiştir.
  • Çoğul eklerinde Kazakça'daki gibi -lar, -ler'in dışında -dar, -der, -tar, -ter şekilleri yoktur. Yani Karakalpakça'da bu ek sadece -lar, -ler şeklindedir. Örneğin Kazakça'da "kendilerinin" anlamındaki "өздерінің (özderiniñ)" Karakalpakça'da "өзлериниң (özleriniñ)" şeklindedir.
  • Bazı değişmeler Kazakça'dan farklı olarak olmamıştır. Mesela Kazakça'da "söylesetin" "konuşan" şeklindeki bir anlamdadır. Bu kelimedeki -tin kısmı Eski Türkçe'deki -tuğın şeklindeki ekten gelir. Karakalpakça'daysa bu ek değişmemiştir ve tek şekillidir: "söylesetuğın"
  • Karakalpakça'da ş>s değişmesi de vardır: söyleş->söyles- gibi...
  • Karakalpakça'da ç>ş değişmesi de görülür: qança>qanşa...

[değiştir] Dış bağlantılar