Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Latin alfabesi - Vikipedi

Latin alfabesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Latin alfabesi kullanan ülkeler
Latin alfabesi kullanan ülkeler

Latin alfabesi veya Latin abecesi,Roman alfabesi de denir, Latin kültürünün temelini oluşturur. Latin Alfabesi'nde 23 harf bulunur. Alfabeyi oluşturan büyük ve küçük harfler, sırasıyla aşağıdaki biçimde yazılır. Latin alfabesi şu anda dünyada en yaygın kullanılan alfabedir.

Konu başlıkları

[değiştir] Latin alfabesinin tarihi

Latin alfabesinin tarihi M.Ö 7.Yüzyılda Yunan Alfabesini örnek almalarıyla başlar.


[değiştir] 20 harfli arkaik Latin alfabe tablosu,harflerin farklı yazılışlarıyla

Resim:Alphabet latin archaïque.PNG

[değiştir] M.Ö. 5. yüzyılda Latin Harfleri

Batı Yunan alfabesinden 4 harfi çıkararak Etrüsk alfabesinden F ile S almıştı.

A, B, C, D, E, F, Γ, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X
(O tarihte Yunanca’daki G harfi ile Etrüskçe’deki K’i yazmak için Γ (gamma) kullanılıyordu.)
a, b, c, d, e, f, γ, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, v, x
(O tarihte Yunanca’daki g ile Etrüskçe’deki k’i yazmak için γ (gamma) kullanılıyordu.

[değiştir] M.Ö. 3. yüzyılda Latin Harfleri

Doğu Yunan alfabesinden Z ile Y almıştı ve G harfi icat edildi.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, v, x, y, z

[değiştir] Latin alfabesi temel grafemleri

Latin Alfabesi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Eski yazı stili Şimdiki yazı stili
AVREAPRIMASATAESTAETASQVAEVINDICENVLLO

SPONTESVASINELEGEFIDEMRECTVMQVECOLEBAT POENAMETVSQVEABEBRUERANTNECVERBAMINANTIAFIXO AERELEGEBANTVRNECSVPPLEXTVRBATIMEBAT IVDICISORASVISEDERANTSINEVINDICETVTI NONDVMCAESASVISPEREGRINVMVTVISERETORBEM MONTIBVSMERVEINLIQVIDASPINVSDESCENDERATVNDAS NVLLAQVEMORTALESPRASERAYETERSVALITORANORANT NONDVMPRAECIPITESCINGEBANTOPPIDAFOSSAE NONTVBADIRECTINONAERISCORNVAFLEXI NONGALEAENONENSISERANTILITISVSV MOLLIASECVRAEPERAGEBEBRUANTOTIAGENTES

Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo,

sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat. poena metusque aberant nec verba minantia fixo aere legebantur, nec supplex turba timebat iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti. nondum caesa suis, peregrinum ut viseret orbem, montibus in liquidas pinus descenderat undas, nullaque mortales praeter sua litora norant. nondum praecipites cingebant oppida fossae, non tuba directi, non aeris cornua flexi, non galeae, non ensis erant: sine militis usu mollia securae peragebant otia gentes.

[değiştir] Dış bağlantılar

The Phoenician Alphabet (İngilizce)