Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Lehçe (dil) - Vikipedi

Lehçe (dil)

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Lehçe
język polski
Konuşulduğu ülkeler: Polonya
Konuşan kişi sayısı: 50 milyon
Sıralama: 25
Dil Grubu Sınıflandırma: Hint-Avrupa Dil Ailesi
Baltık - Slav Dilleri
Batı Slav Dilleri
Lehçe
Resmî Durum
Resmî dil olduğu ülkeler: Polonya
Avrupa BirliğiAvrupa Birliği
Dili düzenleyen kurum: Polonya Dil Konseyi
Alfabe: Leh alfabesi
Dil Kodları
ISO 639-1 pl
ISO 639-2 pol
SIL *
Not: Bu sayfa Unicode ile kodlanmış IPA fonetik sembolleri kullanıyor olabilir.
Ayrıca bakınız: DilDil aileleri


Lehçe (Lehçe: Język polski), Polonyalıların konuştuğu dil. Polonya'nın resmi dilidir ve 38 milyonu Polonya'da olmak üzere dünyada toplam 50 milyon kişi tarafından konuşulduğu tahmin edilir. Hint-Avrupa dilleri ailesinin Slav dilleri öbeğine bağlı bir dildir.

Konu başlıkları

[değiştir] Leh alfabesi

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż
a ą c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż


Polonyaca metin örneği:

Język polski należy wraz z językiem czeskim, słowackim, pomorskim (którego dialekt kaszubski przez część polskich uczonych jest jeszcze często traktowany jako dialekt języka polskiego), dolnołużyckim, górnołużyckim oraz wymarłym połabskim do grupy języków zachodniosłowiańskich, stanowiących część rodziny języków indoeuropejskich. Ocenia się, że jest on językiem ojczystym około 46 milionów ludzi na świecie, w tym głównie w Polsce oraz wśród Polaków za granicą

Harflerin okunuşu:

 • Ą - Fransızca "on" gibi (nazal A)
 • C - TS
 • Ć - Ç
 • Ę - Fransızca "un" gibi (nazal E)
 • J - Y
 • Ł - İngilizce "water"ın w harfi gibi, ue (sessiz L); takribî W Tatarçada
 • Ń - NY
 • Ó - U
 • Ś - Ş
 • W - V veya kapanış F
 • Y - I
 • Ź - J
 • Ż - J
 • NI - NY(İ)
 • ÓW - UF
 • SI - Ş(İ)
 • SZ - Ş
 • CI - Ç(İ)
 • CZ - Ç
 • CH - H (Boğazda sürten H); X Azericede
 • DŹ - C
 • DŻ - C
 • DZI - C(İ)
 • ZI - J(İ)

[değiştir] Sözcük dağarcığı

[değiştir] Kişi zamirleri

Tekil Çoğul
ja [ya] - Ben my [mı] - Biz
ty [tı] - Sen wy [vı] - Siz
on [~] - O (eril)
ona [~] - O (dişil)
ono [~] - O (nötr)
oni [onyi] - Onlar (en az bir erkek içeren topluluk)
one - Onlar (group of female persons or group not involving persons)

[değiştir] Olmak Fiili

ja jestem [ya yestem] - Ben ...im my jesteśmy [mı yesteşmı] - Biz ...iz
ty jesteś [tı yesteş] - Sen ...in wy jesteście [vı yesteşçe] - Siz ...iniz
on jest [on yest] - O ...dir (eril)
ona jest [ona yest] - O ...dir (dişil)
ono jest [ono yest] - O ...dir (nötr)
oni są [onyi saŋ] - Onlar ..dirler (en az bir erkek içeren topluluk)
one są [one saŋ] - Onlar ...dirler (group of female persons or group not involving persons)

[değiştir] Sayılar

jeden [yeden] - bir dwa [dva] - iki
trzy [çı] - üç cztery [çterı] - dört
pięć [pyeŋç] - beş sześć [şeşç] - altı
siedem [şedem] - yedi osiem [oşem] - sekiz
dziewięć [cevyeŋç] - dokuz dziesięć [ceşeŋç] - on
jedenaście [yedenaşçe] - on bir dwanaście [dvanaşçe] - on iki
trzynaście [çınaşçe] - on üç czternaście [çternaşçe] - on dört
piętnaście [pyeŋtnaşçe] - on beş szesnaście [şesnaşçe] - on altı
siedemnaście [şedemnaşçe] - on yedi osiemnaście [oşemnaşçe] - on sekiz
dziewiętnaście [cevyeŋtnaşçe] - on dokuz dwadzieścia [dvaceşça] - yirmi
trzydzieści [çıceşçi] - otuz czterdzieści [çterceşçi] - kırk
pięćdziesiąt [pyeŋçceşaŋt] - elli sześćdziesiąt [şeşçceşaŋt] - altmış
siedemdziesiąt [şedemceşaŋt] - yetmiş osiemdziesiąt [oşemceşaŋt] - seksen
dziewięćdziesiąt [cevyeŋçceşaŋt] - doksan sto [~] - yüz
pięćset [pyeŋçset] - beş yüz tysiąc [tışaŋts] - bin
milion [milyon] - bir milyon miliard [milyart] - bir milyar

[değiştir] Aylar

styczeń [stıçeny] Ocak
luty [lutı] Şubat
marzec [majets] Mart
kwiecień [kvyeçeny] Nisan
maj [may] Mayıs
czerwiec [çervyets] Haziran
lipiec [lipyets] Temmuz
sierpień [şerpyeny] Ağustos
wrzesień [vjeşeny] Eylül
październik [pajcernyik] Ekim
listopad [listopat] Kasım
grudzień [gruceny] Aralık

Media:Örnek.ogg

[değiştir] Hayvanlar

słoń [swony] fil
koń [kony] at
kot [~] kedi
pies [pyes] köpek
krowa [krova] inek
wilk [vilk] kurt
świnia [şvinya] domuz
mucha [muxa] sinek
osa [~] eşekarısı
pszczoła [pşçowa] arı
niedźwiedź [nyecvyec] ayı
ślimak [şlimak] salyangoz
jeż [yeş] kirpi

[değiştir] Sık Kullanılan Fiilerin Çekimi

ja mam [ya mam] - benim ... var. my mamy [mı mamı] - bizim ... var.
ty masz [tı maş] - senim ... var. wy macie [vı maçe] - sizin ... var.
on ma [~] - onun ... var. (eril)
ona ma [~] - onun ... var. (dişil)
ono ma [~] - onun ... var. (nötr)
oni mają [onyi mayaŋ] - onların ... var. (en az bir erkek içeren topluluk)
one mają [one mayaŋ] - onların ... var. (Sadece kadınları içeren veya insanları içermeyen topluluk)

[değiştir] Diğer

drzewo [cevo] ağaç
kwiat [gvyat] çiçek
dzień [ceny] gün
miesiąc [myeşaŋts] ay
rok [~] yıl
Anglia [anglya] İngiltere
Szkocja [şkotsya] İskoçya
Walia [valya] Wales
Irlandia [irlandya] İrlanda
Wielka Brytania [vyelka brıtanya] Büyük Britanya
Zjednoczone Królestwo [zyednoçone krulestvo] Birleşik Krallık
Niemcy [nyemtsı] Almanya
Słowacja [swovatsya] Slovakya
Norwegia [norvegya] Norveç
Rosja [rosya] Rusya
Dania [danya] Danimarka
Wyspy Owcze [vıspı ofçe] Faroe Adaları
Belgia [belgya] Belçika
Japonia [yaponya] Japonya
Stany Zjednoczone Ameryki [stanı zyednoçone amerıki] Amerika Birleşik Devletleri
Francja [frantsya] Fransa
Hiszpania [hişpanya] İspanya
Portugalia [portugalya] Portekiz
Monako [~] Monako
Włochy [vwoxı] Italya
Słowenia [swovenya] Slovenya
Europa [ewropa] Avrupa
Wenezuela [venezwela] Venezüella
Polska [~] Polonya
Polak (m) [~] / Polka (f) [~] Polonyalı
polski [~] Lehçe
Cześć [çeşç] Selam
Hejka [heyka] Merhaba
Dzień dobry [ceny dobrı] İyi günler
Hiç bedel
Dzień dobry [ceny dobrı] yerinde
Günaydın
Hiç bedel
Dzień dobry [ceny dobrı] yerinde
Tünaydın
Do widzenia [do vicenya] Güle güle
Do zobaczenia [do zobaçenya] Görüşürüz
Do usłyszenia [do uswışenya] Hear you
Dobry wieczór [dobrı vyeçur] İyi akşamlar
Dobranoc [dobranots] İyi geceler
Na razie [na raje] Görüşürüz

[değiştir] Yönler

Lewo [levo] Sol
Prawo [pravo] Sağ
Prosto [~] Düz
Na dół [na duw] Aşağı
Do góry [do gurı] Yukarı
Daleko [~] Uzak
Długo [dwugo] Uzun
Blisko [~] Yakın
Krótko [krutko] Kısa
Mapa [~] Harita
Informacja Turystyczna [informatsya turıstıçna] Turizm Danışma Bürosu

[değiştir] Temel söz dağarcığı

Tak [~] Evet
Nie [nye] Hayır
Dziękuję [ceŋkuye] Teşekkürler
Nie ma za co, Proszę [nye ma za tso, proşe] Önemli değil
Proszę [proşe] Lütfen
Przepraszam [pşepraşam] Pardon, Özür dilerim
Matka [~] Anne
Ojciec [oyçets] Baba
Żona [jona] Eş, karı
Mąż [maŋş] Eş, koca
Syn [sın] Erkek Çocuk
Córka [tsurka] Kız Çocuk
Przyjaciel [pşıyaçel] (e), Przyjaciółka [pşıyaçuwka] (k) Arkadaş
Język niemiecki [yeŋzık nyemyetsi] Almanca
Język turecki [yeŋzık turetski] Türkçe
po hiszpańsku [po hişpanysku] İspanyolca
po francusku [po frantsusku] Fransızca
po chińsku [po xinysku] Çince
Dobrze [dobje] İyi
Źle [jle] Kötü
Jako tako [yako tako] Şöyle böyle
Serdecznie dziękuję [serdeçnye ceŋkuye] Çok teşekkürler
Jak masz na imię? [yak maş na imye] Adınız nedir?
Miło mi [miwo mi] Tanıştığımıza memnun oldum
Jak się masz? [yak şe maş] Nasılsınız?
Nie rozumiem [nye rozumyem] Anlamıyorum
Gdzie jest toaleta? [gce yest tovaleta] Tuvalet nerede?
Jak to się mówi po polsku? [yak to şe muvi po polsku] Bu Polonca nasıl söylenir?

[değiştir] Bazı sözcük ve cümleler

• Kapalı - Zamknięte [zamknyeŋte]

• Açık - Otwarte [otvarte]

• Posta Kartı - Kartka pocztowa [kartka poçtova]

• Pul - Znaczki pocztowe [znaçki poçtove]

• Biraz - Trochę [troxe]

• Kahvaltı - Śniadanie [şnyadanye]

• Öğle yemeği - Drugie śniadanie, Obiad [drugye şnyadanye, obyat]

• Akşam yemeği - Kolacja [kolatsya]

• Vejeteryen - Wegetarianin [vegeteryanyin]

• Ekmek - Chleb [xlep]

• İçecek - Napój [napuy]

• Kahve - Kawa [kava]

• Çay - Herbata [~]

• Meyve suyu - Sok [~]

• Bira - Piwo [pivo]

• Su - Woda [voda]

• Şarap - Wino [vino]

• Tuz - Sól [sul]

• Biber - Pieprz [pyepş]

• Et - Mięso [myeŋso]

• Dana eti - Wołowina [vowovina]

• Domuz eti - Wieprzowina [vyepşovina]

• Balık - Ryby [rıbı]

• Kümes hayvanı - Drób [drup]

• Sebze - Warzywa [vajıva]

• Meyve - Owoc [ovots]

• Patates - Ziemniak [jemnyak]

• Salata - Surówka [surufka]

• Tatlı - Deser [~]

• Dondurma - Lody [lodı]

• Bu ne kadar? - Ile to kosztuje? [ile to koştuye]

• Bu ne? - Co to jest? [tso to yest]

• Alıyorum. - Kupię to. [kupye to]

• Almak istiyorum ... - Ja bym poprosił [e]/poprosiła [k]... [ya bım poproşiw/poproşiwa]

• ... var mı? - Czy jest... ? [çı yest]

• Şerefe! - Na zdrowie! [na zdrovye]

• Kredi kartı kabul ediyormusunuz? - Czy uznaje pan karty kredytowe? [e] [çı uznaye pan kartı kredıtove]; Czy uznaje pani karty kredytowe? [k] [çı uznaye panyi kartı kredıtove]

• Lütfen hesabı getirin. - Rachunek poproszę. [raxunek poproşe]

• Tren - Pociąg [poçaŋk]

• Otobüs - Autobus [awtobus]

• Metro - Metro [~]

• Hava limanı - Lotnisko [lotnyisko]

• Tren istasyonu - Dworzec [dvojets]

• Otogar - Dworzec autobusowy [dvojets awtobusovı]

• Metro istasyonu - Stacja metra [statsya metra]

• Kalkış - Odjazd [odyast]

• Varış - Przyjazd [pşıyast]

• Kiralık araba şirketi - Wypożyczalnia samochodów [vıpojıçalnya samoxoduf]

• Otopark - Parking [parkiŋ]

• Hotel - Hotel [~]

• Oda - Pokój [pokuy]

• Rezervasyon - Rezerwacja [rezervatsya]

• Pasaport - Paszport [paşport]

• Kule - Wieża [vyeja]

• Köprü - Most [~]

• Tuvalet - Toalety [tovaletı]

• Banka - Bank [~]

• Postane - Poczta [poçta]

• Müze - Muzeum [muzeğum]

• Polis karakolu - Posterunek policji [posterunek politsyi]

• Hastane - Szpital [şpital]

• Eczane - Apteka [~]

• Dükkan - Sklep ~[]

• Lokanta - Restauracja [restawratsya]

• Okul - Szkoła [şkowa]

• Kilise - Kościół [koşçuw]

• Cadde - Ulica [ulitsa]

• Meydan - Plac [plats]

• Dağ - Góra [gura]

• Tepe - Wzgórze [vzguje]

• Göl - Jezioro [yejoro]

• Okyanus - Ocean [otseğan]

• Nehir - Rzeka [jeka]

• Yüzme Havuzu - Basen [~]

• ... nerede? - Gdzie jest...? [gce yest]

• Bilet ne kadar? - Ile kosztuje przejazd? [ile koştuye pşeyast]

• ... e bir bilet, lütfen. - Jeden bilet do..., poproszę. [yeden bilet do…, poproşe]

• Nereye gidiyorsun(uz)? - Dokąd pan (e)/pani (k) jedzie? [dokaŋt pan/panyi yece] Gdzie pan/pani idzie? [gce pan/panyi ice]

• Nerede oturuyorsun(uz)? - Gdzie pan (e)/pani (k) mieszka? [gce pan/panyi myeşka]

• Bu akşam için boş odanız var mı? - Czy są wolne pokoje na dzisiejszą noc? [çı saŋ volne pokoye na cişeyşaŋ nots]

• Boş yer yok. - Nie ma wolnych pokoi. [nye ma volnıx pokoy]


• Gün - Dzień [ceny]

• Hafta - Tydzień [tıceny]

• Ay - Miesiąc [myeşaŋts]

• Yıl - Rok [~]

• Pazartesi - Poniedziałek [ponyecawek]

• Salı - Wtorek [ftorek]

• Çarşamba - Środa [şroda]

• Perşembe - Czwartek [çvartek]

• Cuma - Piątek [pyaŋtek]

• Cumartesi - Sobota [~]

• Pazar - Niedziela [nyecela]

• İlkbahar - Wiosna [vyosna]

• Yaz - Lato [~]

• Sonbahar - Jesień [yeşeny]

• Kış - Zima [jima]

• Ocak - styczeń [stıçeny]

• Şubat - luty [lutı]

• Mart - marzec [majets]

• Nisan - kwiecień [kvyeçeny]

• Mayıs - maj [may]

• Haziran - czerwiec [çervyets]

• Temmuz - lipiec [lipyets]

• Ağustos - sierpień [şerpyeny]

• Eylül - wrzesień [vjeşeny]

• Ekim - październik [pajcernyik]

• Kasım - listopad [listopat]

• Aralık - grudzień [gruceny]

• Bugün - Dziś; Dzisiaj [ciş; cişay]

• Dün - Wczoraj [fçoray]

• Yarın - Jutro [yutro]


• Saat kaç? - Która godzina? [ktura gocina]

• 7:13, Yedi on üç - 7:13, Siódma trzynaście [şudma çınaşçe]

• 3:15, Üç on beş - 3:15, Trzecia piętnaście [çeça pyeŋtnaşçe]

• 3:15, Üçü çeyrek geçiyor - 3:15, Kwadrans po trzeciej [kvadrans po çeçey]

• 11:30, On bir otuz - 11:30, Jedenasta trzydzieści [yedenasta çıceşçi]

• 11:30, On bir buçuk - 11:30, Wpół do dwunastej (12) [fpuw do dvunastey]

• 1:45, Bir kırk beş - 1:45, Pierwsza czterdzieści pięć [pyerfşa çterceşçi]

• 1:45, İkiye çeyrek var - 1:45, Za kwadrans druga [za kvadrans druga]


Avrupa Birliği'nin resmî dilleri
Almanca | Bulgarca | Çekçe | Danca | Estonca | Fince | Hollandaca | Fransızca | İngilizce
İspanyolca | İsveççe | İrlandaca | İtalyanca | Lehçe | Letonca | Litvanca
Macarca | Maltaca | Portekizce | Rumence | Slovakça | Slovence | Yunanca
Kaynak: AB'nin resmî sitesi