Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Litvanca - Vikipedi

Litvanca

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Litvanca
Lietuvių kalba
Konuşulduğu ülkeler: Litvanya ve komşu ülkeleri
Konuşan kişi sayısı: 4 milyon
Sıralama: ilk 100 de değil
Dil Grubu Sınıflandırma: Hint-Avrupa dil ailesi
Baltık Dilleri
Doğu Baltık Dilleri
Litvanca
Resmî Durum
Resmî dil olduğu ülkeler: Litvanya
Avrupa Birliği
Dili düzenleyen kurum: *
Alfabe: *
Dil Kodları
ISO 639-1 lt
ISO 639-2 lit
SIL lit
Not: Bu sayfa Unicode ile kodlanmış IPA fonetik sembolleri kullanıyor olabilir.
Ayrıca bakınız: DilDil aileleri

Litvanca (Litvanca'da Lietuvių) Litvanya'nın resmî dili. 1918'de Litvanya'nın resmî dili olarak kabul edilen Litvanyaca, Hint-Avrupa dillerine özgü ortak biçimlerden hareketle direkt olarak açıklanabilecek tek yaşayan dildir. Günümüzde yaklaşık 4 milyon kişi Litvanyacayı ana dili olarak konuşmaktadır.

Konu başlıkları

[değiştir] Tarihi

İlk Litvanyaca kitap, Martynas Mažvydas tarafından 1547 yılında yazılmıştır
İlk Litvanyaca kitap, Martynas Mažvydas tarafından 1547 yılında yazılmıştır

Edebî Litvanyaca 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu dille yazılmış ilk metinler, 1525'ten kalma Rabbin Duası adlı amentü ile Ave Maria'nın Litvanyaca çevirileridir. Yalnızca dinsel metinlerde kullanılan Edebî Litvanyaca, pek çok özelliğiyle Litvanyaca'dan ayrılır. Örneğin sözcük sonlarına getirilen ekler modern edebî Litvanyaca'dakilerden daha uzundur. Sözcük dağarcığı diğer Slav dillerinden daha fazla etkilenmiştir. iki fazla duruma yer verir ve vurgulaması çağdaş dilden daha farklıdır. Tüm bu özelliklerin birçoğu 1650'li yıllara dek sürmüştür.

1800'lü yıllarda Litvanyaca'nın üç lehçesi kullanımdaydı. Baltık Denizi kıyısında Aşağı Litvanyaca lehçesi, şiir dilinde Yüksek Doğu Litvanyaca lehçesi, Doğu Prusya sınırındaki bölgede ise Yüksek Batı Litvanyaca lehçesini kullanılıyordu. 32 harflik bir Latin alfabesiyle yazılan çağdaş edebî dil, Jonas Jablonskis'in geliştirmiş olduğu Yüksek Batı Litvanyaca lehçesine dayanır.

Tüm Baltık dillerinde olduğu gibi, Litvanyaca da kaynağını aldığı ilk Hint-Avrupa dilindeki çoğu özelliği koruyup barındırmaya devam etmiştir. Bu özellikler arasında isim ve fiillerde ikil sayı belirten biçimler ve Eski Litvanyaca'da çoğul kalma hâlinde kullanılan -su eki sayılabilir.

Ayrıca bakınız Litvanyaca dil bilgisi

[değiştir] Coğrafî dağılım

Litvanca, başta Litvanya olmak üzere Belarus, Letonya, Polonya ve Rusya'da yaşayan çok sayıda etnik grup tarafından da konuşulur. Ayrıca Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Estonya, İzlanda, İrlanda, İsveç, İngiltere, Norveç, Finlandiya, Uruguay ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan göçmen insanlar tarafından da anadil olarak konuşulur. 3.000.000'u Litvanya'da olmak üzere toplam 4.000.000 kişinin anadilidir.

[değiştir] Sınıflandırma

Litvanca, Letonca ile birlikte yaşayan iki Baltık Dili'nden biridir. Eski Prusya dili 19. yüzyılda öldüğünde, Letonca ile birlikte yaşayan tek Baltık dili olarak kaldı. Hint-Avrupa Dil Ailesi'nin, Baltık Dil grubuna girer. Baltık dillerinin doğu ağzıdır.

[değiştir] Resmî durumu

Litvanca, Litvanya'nın resmî dilidir, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin resmî dillerinden biridir.

[değiştir] Şiveleri

Litvanyacanın iki lehçesi (tarmės) vardır: Aukštaičių (Yukarı Litvanya'da konuşulur) ve Žemaičių (ya da Žemaitiu) (Aşağı Litvanya'da konuşulur). Standart Litvanyaca ile Žemaičių lehçesi arasında büyük farklılıklar mevcuttur. Litvanyacanın lehçeleri, Litvanya'nın etnografik bölgelerinin dağılımıyla derinden ilgilidir.

Her iki lehçenin de üç şivesi vardır. Žemaičių'nun şiveleri Batı, Kuzey ve Güney, Aukštaičių'nun şiveleri Batı (Suvalkiečiai), Güney (Dzūkai) ve Doğu şiveleridir.

Standart Litvanyaca, Batı Aukštaičių şivesi temeline dayanır.

[değiştir] Alfabe (Abėcėlė)

A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
a ą b c č d e ę ė f g h i į y j k l m n o p r s š t u ų ū v z ž

[değiştir] Harfler

[değiştir] Sesli harfler

Litvanyacada 12 sesli harf vardır. Standart Latin harflerinin diyakritik işaretler almasıyla harf çeşidi genişletilmiştir.

Büyük harf A Ą E Ę Ė I Į Y O U Ų Ū
Küçük harf a ą e ę ė i į y o u ų ū
IPA ɐ
ɐˑ
ɐˑ æ
æˑ
æˑ i
o
u

[değiştir] Sessiz harfler

Litvanyacada 20 sessiz harf vardır.

Büyük harf B C Č D F G H J K L M N P R S Š T V Z Ž
Küçük harf b c č d f g h j k l m n p r s š t v z ž
IPA b ts ʧ d f ɡ ɣ j k l m n p r s ʃ t ʋ z ʒ

[değiştir] Gramer

Ana madde: Litvanyaca dil bilgisi.

Litvanyaca dil bilgisi, Litvanyaca'yı konuşabilmeyi sağlayan kurallar bütünüdür. Litvanca dil bilgisi aşırı derecede karmaşık ve eskidir. Sözcükler kullanımda çok fazla farklı biçimlere bürünürler ve çoğu zaman bu farklılık çok büyük olur.

Litvanyaca'da 11 çeşit sözcük vardır:

 1. İsim (Daiktavardis)
 2. Sıfat (Būdvardis)
 3. Eylem (Veiksmažodis)
 4. Sayısal (Skaitvardis)
 5. Zamir (Įvardis)
 6. Zarf (Prieveiksmis)
 7. Nesne (Dalelytė)
 8. Edat (Prielinksnis)
 9. Birleşme (Jungtukas)
 10. Ünlem (Jaustukas)
 11. Yansıma sözcükler (Ištiktukas)

[değiştir] İsimler

Litvan grameri özel ve cins isimler arasında bazı değişiklikler yapmayı öngörür. Sadece özel isimler aktifleştirilmiştir. Bazı isimlerse, örneğin Güneş ve Ay hem özel hem de cins isim olabilirler.

Litvanca'da sözcükler eril ve dişil olarak iki cinsiyettedirler. Genel bir kural, eril sözcüklerin yalın durumda -s ile, dişil sözcüklerinse -(i)a veya -ė ile bitmesidir. Cinsiyet konusunda kesin kurallar yoktur. Örneğin upė (nehir) dişildir ama upelis (dere) erildir. Almanca ve Fransızca'daki gibi nötr cinsiyet de yoktur. Ama birkaç sözcük eşit olarak iki cinsiyetli olabilirler. Bunlar genellikle insanları tarif eden, yan anlamlı ve -a ile biten sözcüklerdir. Örneğin; vėpla - sahte (insan), elgeta - dilenen, naktibalda - uyumayan (insan), mėmė - aptalca bakan (insan).

[değiştir] Sayı

Çoğu sözcük tekil veya çoğul türdedir. Aynı zamanda Litvanyaca'da çift sözcükler de vardır fakat bunlar sadece bazı Litvanyaca şivelerinde kullanılır.

Bazı sözcükler sadece tekil, (örneğin; pienas - süt, auksas - altın, gripas - grip, laimė - mutluluk.) bazıları ise sadece çoğuldur. (örneğin; lubos - tavan, miltai - un, kelnės - pantolon.) Böyle sözcüklerin çoğu soyut (dokunulamaz sözcükler, yani, şans, aşk gibi ya da ev, masa gibi bazı istisnai sözcükler), bir eşyayı tarif eden sözcükler ya da hastalıklardır. Buna rağmen, örneğin şiir dilinde, tekil sözcüklerin çoğul biçimlerde kullanıldığı da görülür.

[değiştir] Yaygın Fiiller (Veiksmažodis)

Bitirmek : Baigti

 • baigiu rašyti tekstą : Metni yazmayı bitiriyorum.
 • Ar jau baigei žaidimą : Oyunu bitirmedin mi?
 • Kada mes baigsime skaityti šitą pasaką? : Bu hikâyeyi okumayı ne zaman bitireceğiz?


Oy vermek : Balsuoti

 • Ar jūs balsuojate per rinkimus? : Seçimler sırasında oy veriyor musun?
 • Jie balsavo už Adamkų. : Adamkus'a oy verdiler.
 • Ar žinai, už ką jos balsuos? : Kime oy vereceklerini biliyor musun?


Koşmak : Bėgti

 • Kur bėgi? : Nereye koşuyorsun?
 • Mačiau, kaip vakar bėgai. : Dün nasıl koştuğunu gördüm
 • Bėgsi greitai ar lėtai? : Hızlı mı, yavaş mı koşacaksın?


İletişim kurmak, aramak : Bendrauti

 • Kodėl jis nebendrauja su manimi? : Neden beni aramıyor? (O-dişil)
 • Aš bendravau su ja. : Onu aradım. (O-dişil)
 • Mes gražiai bendrausime su jumis. : Seninle kolayca iletişim kuracağız.


Korkmak : Bijoti

 • Kodėl jo bijai? Neden ondan korkuyorsun? (O-eril)
 • Vaikystėje aš bijojau kaimyno. : Çocukken komşumdan korkardım.
 • Tikiuosi, manęs niekas nebijos. : Umarım kimse benden korkmayacaktır.


Kötüleşmek : Blogėti

 • Viskas tik blogėja! : Her şey sadece daha kötü oluyor!
 • Atsimeni, kaip blogėjo verslas? : İşin nasıl kötüleştiğini hatırlıyor musun?
 • Tikiuosi, kad mano sveikata neblogės. : Umarım sağlığım kötüye gitmeyecektir.


Öpmek : Bučiuoti

 • Ate! Bučiuoju tave! : Hoşça kal! Seni öpüyorum!
 • Mantas vakar mane bučiavo. : Mantas, dün beni öptü.
 • Pabučiuosi mane? : Beni öpecek misin?


Olmak : Būti

 • Jis yra mokytojas. : O bir öğretmen (Erkek)
 • Mes jau buvome filme. : Zaten o filme gittik. (Zaten o filmde olduk, bulunduk)
 • Kaip čia bus? : Nasıl burada olacak?


Şüphe etmek : Abejoti

 • Tėvas manimi abejoja. : Babam benden şüphe ediyor.
 • Jūs abejojote, ar aš teisus. : Doğru yaptığım konusunda şüpheliydin.
 • Mes abejosime viskuo. : Herşeyden şüpheleneceğiz.


Üzgün olmak, üzülmek : Apgailestauti

 • Aš vis dar apgailestauju dėl avarijos. : Kaza için hâlâ üzgünüm.
 • Tada aš apgailestavau, kad nėjau į parduotuvę. : Sonra, markete gitmediğim için üzüldüm.
 • Visi vyrai apgailestaus dėl to. : Tüm erkekler buna üzülecek.


Aldatmak, kandırmak : Apgauti

 • Jis visuomet tave apgauna. : O (erkek) seni hep kandırıyor.
 • Kodėl apgavai tą berniuką? : Şu çocuğu (erkek) neden kandırdın?
 • Rytoj ji manęs neapgaus.  : Yarın beni kandırmayacak. (O-dişil)


Yaklaşmak : Artėti

 • Artėja Kalėdos. : Noel yaklaşıyor.
 • Kodėl jie artėjo prie namo? : Neden eve doğru yaklaşıyorlardı?
 • Mes artėsime lėtai. : Yavaşça yaklaşıyoruz


Hatırlamak : Atsiminti

 • atsimenu savo vaikystę. : Çocukluğumu hatırlıyorum.
 • Tu atsiminei, kad reikia eiti namo. : Eve gitmen gerektiğini hatırladın.
 • Rytoj jis tai atsimins. : Yarın hatırlayacak. (O-erkek)


Temsil etmek : Atstovauti

 • atstovauju savo mokyklai. : Okulumu temsil ediyorum.
 • Anglijoje jis atstovavo Lietuvai. : Litvanya'yı İngiltere'de temsil etti.
 • Manau, kad mes sėkmingai atstovausime Afrikai. : Bence Afrika'yı başarıyla temsil edeceğiz.


Yetiştirmek, eğitmek : Auklėti

 • Aš griežtai auklėju savo vaikus! : Kesinlikle çocuklarımı yetiştiriyorum!
 • Mes auklėjome kaimynų vaiką. : Komşumuzun çocuğunu eğitiyorduk.
 • Kaip auklėsime šitą berniuką? : Bu erkek çocuğunu nasıl yetiştireceğiz?


Gitmek, ders görmek : Eiti

 • Kur eini, Vytautai? : Nereye gidiyorsun, Vytautas?
 • Kodėl mes ėjome taip lėtai? : Neden yavaş gittik?
 • Kitą semestrą studentai eis naują kursą. : Sonraki sömestrda öğrenciler yeni bir ders görecekler.


Endişeli, kızgın olmak : Jaudintis

 • Mes jaudinamės dėl egzaminų. : Sınavlar yüzünden sinirliyiz.
 • Tu jaudinaisi, vos tik pamatei tą moterį. : Şu kadını görene kadar sinirliydin.
 • Ateityje dar dažnai jaudinsitės dėl vaikų. : Gelecekte çocukların için endişeleniyor olacaksın.


Sürmek (araba), Binmek (at) : Joti

 • Štai jis grakščiai joja ant asilo. : Eşeğe harika biniyor.
 • Mes dar nejojome ant arklio! : Henüz ata binmedik!
 • Įsivaizduok! Mano tėvas jos kupranugariu! : Düşünsene! Babam bir deveye binecek!


Gülmek : Juoktis

 • Mama, kodėl iš manęs juokiesi? : Anne, neden bana gülüyorsun?
 • Kvailiai, ar iš manęs juokėtės vakar? : Dün bana mı gülüyordunuz, şapşallar?
 • Pažiūrėsime, ar juoksitės rytoj! : Yarın gülecek misin, göreceğiz!


Şarkı söylemek : Dainuoti

 • Tu labai gražiai dainuoji, Vytautai. : Çok güzel şarkı söylüyorsun, Vytautas.
 • Tau dainavo tik trys dainininkai? : Sadece üç şarkıcı mı sana şarkı söyledi?
 • Visada tau dainuosiu. : Sana hep şarkı söyleyeceğim.


Çalışmak : Darbuotis

 • Dabar negaliu kalbėti - aš darbuojuosi. : Şimdi konuşamam - Yoğun olarak çalışıyorum.
 • Jis čia sunkiai darbavosi. : Burada çok çalıştı (erkek).
 • Šiandien darbuosiuosi namuose. : Bugün evde çalışacağım.


Yapmak : Daryti

 • darai? : Ne yapıyorsun?
 • Vakar jie darė skrybėles. : Dün şapka yapıyorlardı.
 • Ar jūs darysite man valgyti? : Bana yiyecek birşeyler yapacak mısın?


Boyamak : Dažyti

 • Agne, kodėl dažai sienas? : Agnė, neden duvarları boyuyorsun?
 • Praeitą savaitę Agnė dažė savo kambario sieną? : Geçen hafa Agnė odasının duvarlarını boyuyordu.
 • Kas Agnei dažys plaukus? Who will dye hair for Agnė?


Tehdit etmek, korkutmak : Gąsdinti

 • Amerika gąsdina karu. : Amerika savaşla tehdit ediyor.
 • Visos šalys gąsdino Iraką. : Tüm ülkeler Irak'ı tehdit ediyordu.
 • Vėl mane gąsdinsi. : Beni yine korkutacaksın.


İçmek : Gerti

 • Deja, jis daug geria. : Maalesef çok içiyor. (O-erkek)
 • Ir vėl gėrei degtinę? : Yine mi votka içiyordun?
 • gersite? : Ne içeceksin?


Düşmek, çökmek : Griūti

 • Kai jis girtas, jis visąlaik griūna ant grindų. : Sarhoşken hep yere düşer.
 • Deja, pastatas sugriuvo. : Maalesef bina çöktü.
 • Negi griūsi? : Gerçekten düşecek misin?


İkna Etmek : Įtikinti

 • Kaip tu taip lengvai įtikini savo žmoną? : Karını nasıl bu kadar kolay ikna ediyorsun?
 • Galų gale jis mane įtikino. : Sonunda beni ikna etti. (O-erkek)
 • Na, ar įtikinsi mus savo nekaltumu? : Eee, bizi suçsuz olduğuna ikna edecek misin?


Aramak, bulmaya çalışmak : Ieškoti

 • Ko ieškai, berniuk? : Ne arıyorsun oğlum?
 • Tie vyrai čia kažko ieškojo. : Şu adamlar burada bir şey arıyorlardı.
 • Aš paslėpsiu piniginę, o tu jos ieškosi. : Ben cüzdanı saklayacağım, sen de arayacaksın.


Dinlenmek : Ilsėtis

 • Ša! Tėvas ilsisi! : Şşt! Babam uyuyor!
 • Kol tu ramiai ilsėjaisi, kažkas apvogė mūsų butą. : Sen sessizce dinleniyorken biri dairemizi soydu..
 • Tu tiek daug dirbi! Kada ilsėsiesi? : Çok çalışıyorsun! Ne zaman dinleneceksin?


(Hayvanlar için) Yemek : Ėsti

 • Ką tas gyvulys ėda? : Şu hayvan ne yiyor?
 • Ėdei kaip kiaulė! : Bir domuz gibi yiyordun!
 • Mes alkani - ėsime kaip kiaulės! : Açız - domuzlar gibi yiyeceğiz!


Katılmak : Dalyvauti

 • Vyrai dalyvauja rinkimuose. : Erkekler seçime katılıyorlar.
 • Ar jūs dalyvavote vakarėlyje? : Partiye katıldın mı?
 • Ar jūs dalyvausite mūsų pietuose? : Akşam yemeğimize katılacak mısın?


Emmek, çiğnemek : Čiulpti

 • Vaikas čiulpia saldainį. : Çocuk bir şeker çiğniyor..
 • Vampyras čiulpė kraują. : Dün, vampir kan emiyordu.
 • Ar vampyrai mums čiulps kraują? : Vampirler kanımızı emecek mi?


Ötmek, cıvıldamak : Čiulbėti

 • Čiulba paukščiai. : Kuşlar ötüyor.
 • Ką jūs mums čiulbėjote, paukščiai? : (Öterek) Bize ne anlatıyorsunuz kuşlar?
 • Žiemą paukščiai nečiulbės. : Kışın kuşlar ötmeyecek.


Denemek : Pabandyti

Devam etmek : Tęsti

Yemek : Valgyti

İçmek : Gerti

Uyumak : Miegoti, Užmigti

İzlemek : Sekti, Stebėti, Žiūrėti, Budėti, Tykoti, Laukti

Yıkamak : Nusiprausti

Yürümek : Eiti pasivaikščioti (Yürüyüşe çıkmak)

Pişirmek : Virti, Kepti

Görmek : Matyti, Žiūrėti, Stebėti

Dinlemek : Klausyti

[değiştir] Temel söz kalıpları

20 ciltlik bir Litvanca sözlük seti
20 ciltlik bir Litvanca sözlük seti

Sveikas! : Selam! (m)

Sveika! : Selam! (f)

Sveiki! : Selam (m, çoğul)

Sveikos! : Selam! (f, çoğul)

Labas! : Merhaba!

Labas rytas! Labą rytą! : Günaydın!

Labas vakaras! Labą vakarą! : İyi Akşamlar!

Laba diena! Labą dieną! : İyi Öğlenler!

Malonu jus matyti. : Seni görmek güzel.

Sveiki atvykę! : Hoşgeldin(iz)!

Kaip kelionė? Kaip sekėsi kelionėje? : Yolculuğunuz/seyahatiniz nasıl geçti?

Kaip sekasi? : Nasıl gidiyor?

Kaip jaučiatės? : Nasılsın?

Ačiū, gerai. : Teşekkürler, iyiyim.

Prašau, Prašom, Nėra už ką. : Bir şey değil

O jums (kaip)? (answering to 'Kaip sekasi?') : Ya sen?

O jūs (kaip)? (answering to 'Kaip jaučiatės?') : Ya sen?

Puikiai. : Çok iyi.

Kaip gyvuojate? : How are you getting on?

Kaip gyvuoja/gyvena jūsų .. : ...'n(ız) nasıl?

... šeima? : ... ailen?

... žmona? : ... karın?

... vyras? : ... kocan?

Ačiū, jis/ji gerai gyvuoja/gyvena. : Teşekkürler, iyi.

Viso! Ate! Iki (pasimatymo)! : Sonra görüşürüz!

Viso gero! Viso labo! : Hoşça kal!

Iki malonaus susitikimo! : Görüşmek üzere!

Iki ryt(ojaus)! : Yarına dek!

Labos nakties! Labąnakt! : İyi geceler!

Perduokite saviškiams linkėjimų. : Ailene en iyi dileklerimi ilet.

Laimingo kelio! : İyi yolculuklar!

Laimingai! : Görüşürüz, Elveda

Atleisk, Atsiprašau, Dovanok : Özür Dilerim, Üzgünüm

Prašau, Prašom, Prašyčiau : Lütfen

[değiştir] Söz dağarcığı

[değiştir] Meslekler (Profesijos)

Litvanyaca Meslekler (Profesijos)
Litvanyaca Meslekler (Profesijos)
Studentas Öğrenci
Žudikė Avcı
Sekretorė Sekreter
Padavėjas Garson
Inžinierius, Mechanikas, Mašinistas Mühendis
Aktorius Aktör
Artistė, Aktorė Aktris
Daktarė Doktor
Žurnalistė Gazeteci
Daininikė Şarkıcı
Mokytojas Öğretmen
Dailininkė Ressam
Sportininkas Sporcu
Lakūnas Pilot
Auklė, Slaugytoja Hemşire
Advokatas, Teisininkas Avukat
Valdininkas, Klerkas Memur
Mokslininkas Bilim adamı
Policininkas Erkek polis
Policininkė Bayan polis
Namų šeimininkė, Neseseras Ev hanımı

[değiştir] Eşyalar (Kambarys)

Litvanyaca eşyalar (Kambarys)
Litvanyaca eşyalar (Kambarys)
Vaza Vazo
Kilima Halı, kilim
Radijas Radyo
Televizorius Televizyon
Kompiuteris Bilgisayar
Žurnalas Gazete
Pagalvėlė Yastık, minder
Sofa Kanepe

[değiştir] Diğer sözcükler (Kitas)

Kedi : Katė

Ev : Namas

Fiyat : Kaina

Meşe Ağacı : Ąžuolas

Kaz : Žąsis

Adam : Vyras

Kadın : Moteris

Erkek Çocuğu : Berniukas

Kız Çocuğu : Mergaitė

Ama : Bet

Şeker : Cukrus

Burada : Čia

Gelenek : Tradicija

Kullanıcı : Naudotojas

Kapı : Durys

İki kapı : Dvejos Durys

Şimdi : Dabar

Çünkü : Nes

Buz : Ledas

Göl : Ežeras

Kayıp : Pasimetęs

Güneş : Saulę , Saulė

Oyuncak Bebek : Lėlė

Olgu : Faktas

Fotoğrafçılık : Fotografija

Uyku : Miegas

Bolluk, refah : Gerovė

Hobi : Hobis

Kader : Likimas

Örümcek : Voras

Peynir : Sūris

Bayrak : Vėliava

Yeşil : Žalias

Sıcak : Karštas

Soğuk : Šaltas

Bu : Šitas

Böcek : Vabzdys

Noel : Kalėdos (Genellikle "yılbaşı") , Noelas

Noel ağacı : Kalėdų eglutė

Noel çorabı : Kalėdų savaitė

Noel hediyesi : Kalėdų dovanos

[değiştir] Sayılar (Skaičius, Kiekis)

0 : Nulis

1 : Vienas

2 : Du

3 : Trys

4 : Keturi

5 : Penki

6 : Šeši

7 : Septyni

8 : Aštuoni

9 : Devyni

10 : Dešimt

11 : Vienuolika

12 : Dvylika

13 : Trylika

14 : Keturiolika

15 : Penkiolika

16 : Šešiolika

17 : Septyniolika

18 : Aštuoniolika

19 : Devyniolika

20 : Dvidešimt

21 : Dvidešimt vienas (dvidešimt vieneri)

30 : Trisdešimt

40 : Keturiasdešimt

50 : Penkiasdešimt

60 : Šešiasdešimt

70 : Septyniasdešimt

80 : Aštuoniasdešimt

90 : Devyniasdešimt

100 : šimtas

200 : Du šimtai

1000 : Tūkstantis

2006 : Du Tūkstančiai Šeši.

10000 : Dešimt tūkstančių

100000 : Šimtas tūkstančių

1000000 : Milijonas

[değiştir] Günler (Diena)

Pirmadienis Pazartesi
Antradienis Salı
Trečiadienis Çarşamba
Ketvirtadienis Perşembe
Penktadienis Cuma
Šeštadienis Cumartesi
Sekmadienis Pazar

[değiştir] Kişi zamirleri (Priklausomas įvardis)

Ben : Aš

Sen : Tu

O (Eril) : Jis

O (Dişil) : Ji

Biz : Mes

Siz : Jūs.

Onlar (Eril) : Jie

Onlar (Dişil) : Jos

[değiştir] Hava durumu (Oras, Oro stovis)

Audra : Fırtına

Dangus : Gökyüzü

Debesis : Bulut

Debesuota : Bulutlu

Drėgmė : Nem, rutubet

Drėgnas : Nemli

Dulksna : Çisenti

Griaustinis : Gök gürültüsü

Karštas : Sıcak

Karštis : Isı

Ledas : Buz

Lietus : Yağmur

Oras : Hava

Orų prognozė, orai : Hava tahmini

Perkūnija : Gök gürültülü sağanak

Rūkas : Sis

Saulė : Güneş

Sniegas : Kar

Šaltis : Kırağı

Šiluma : Warmth

Šlapdriba : Sleet

Temperatūra : Sıcaklık

Vėjas : Rüzgar

Žaibas : Şimşek

[değiştir] Zaman (Laikas)

Valanda : Bir saat

Minutė : Bir dakika

Sekundė : Bir saniye

Diena : Gün

Šiandien : Bugün

Vakar : Dün

Ryt(oj) : Yarın

Užvakar : Önceki gün (Dünden önceki gün)

Poryt : Öbür gün (Yarından sonraki gün)

Šį vakarą : Bu gece

Savaitė : Hafta

Šią savaitę : Bu hafta

Mėnuo : Ay (30 günlük süre)

[değiştir] Aylar (Mėnuo)

Ocak : Sausis

Şubat : Vasaris

Mart : Kovas

Nisan :Balandis

Mayıs : Gegužė

Haziran : Birželis

Temmuz : Liepa

Ağustos : Rugpjūtis

Eylül : Rugsėjis

Ekim : Spalis

Kasım : Lapkritis

Aralık : Gruodis

[değiştir] Mevsimler (Metų laikai)

Mevsim: Metų laikas

İlkbahar :Pavasaris

Yaz : Vasara

Sonbahar : Ruduo

Kış : Žiema

[değiştir] Okul (Mokykla)

İlköğretim okulu : Pradinė mokykla

Lise : Vidurinė mokykla

Yüksek okul : Aukštoji mokykla

Okul çocuğu (erkek) : Mokinys

Okul çocuğu (kız) : Mokinė

Kara tahta : Klasės lenta

Sınıf : Klasė

Ders : Pamoka

Matematik : Matematika

Uygulamalı matematik : Taikomoji matematika

Fizik : Fizika

Kimya : Chemija

Biyoloji : Biologija

Edebiyat : Literatūra

Sanat : Dailė, Menas

Bilgi teknolojisi : Pranešimas technologija, Informacija technologija

Müzik : Muzika

Tarih : Istorija

Coğrafya : Geografija

Geometri : Geometrija

Drama : Drama

Beden eğitimi : Fiziškas švietimas

Tebeşir : Kreida

[değiştir] Ülke (Šalis)

Lietuva Litvanya
Vokietija Almanya
Anglija İngiltere
Turkija Türkiye
Ispanija İspanya
Italija İtalya
Latvija Letonya
Portugalija Portekiz
Saudo Arabija Suudi Arabistan
Kinija Çin
Japonija Japonya
Prancūzija Fransa
Islandija İzlanda
Graikija Yunanistan
Bulgarija Bulgaristan
Indija Hindistan
Rusija Rusya
Švedija İsveç

[değiştir] Dil (Kalba)

Lietuvių kalba Litvanyaca
Vokiečių kalba Almanca
Anglų kalba İngilizce
Turkų kalba Türkçe
Ispanų kalba İspanyolca
Italų kalba İtalyanca
Latvių kalba Letonca
Portugalų kalba Portekizce
Arabų kalba Arapça
Kinų kalba Çince
Japonų kalba Japonca
Prancūzų kalba Fransızca
Islandų kalba İzlandaca
Graikų kalba Yunanca
Bulgarų kalba Bulgarca
Hindi Hintçe
Rusų kalba Rusça
Švedų kalba İsveççe
Avrupa Birliği'nin resmî dilleri
Almanca | Bulgarca | Çekçe | Danca | Estonca | Fince | Hollandaca | Fransızca | İngilizce
İspanyolca | İsveççe | İrlandaca | İtalyanca | Lehçe | Letonca | Litvanca
Macarca | Maltaca | Portekizce | Rumence | Slovakça | Slovence | Yunanca
Kaynak: AB'nin resmî sitesi