Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Vikipedi:Oligopedia - Vikipedi

Vikipedi:Oligopedia

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bu Vikipedi hakkında bir deneme yazısıdır. Bir politika veya yönerge değildir. Gerekirse bu sayfayı güncellemekten veya temel değişiklikler için tartışma sayfasında fikir belirtmekten çekinmeyin.

Oligopedi ya da Oligopedia, sadece belirli bir zümrenin yönetimini ifade eden Oligarşi terimi ile ansiklopedi sözcüğünün birleşimiyle oluşan bir Vikipedi kavramıdır. Bu görüşün özgür ansiklopedi Vikipedi'de var olduğunu savunan kullanıcılar, bazı Hizmetlilerin Vikipedi'de kendi azınlık egemenliklerini kurma ve sürdürme amaçlı uygulamalara imza attıklarını iddia ederler.

Konu başlıkları

[değiştir] Etimoloji

Oligopedi; Yunanca 'az', 'yönetim' ve 'ansiklopedi' kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Vikipedi Özgür Ansiklopedi ilke ve kuralları bazı yöneticiler tarafından, bunların ruhuna uygun olmayan anlamlar yüklenilirken, diğer kullanıcılar üzerinde tahakküm kurma noktasına gelmeleri, bu ilke ve kuralları kendi hayat görüşleri doğrultusunda yorumlayarak, ilke ve kuralların öngördüğü davranışları uygulamadıklarına kanaat getirdikleri kullanıcıları tartışma konusu dahi yaptırmadan suç ve ceza arasındaki denge unsurunu hiçe sayarak, Ceza yasalarında idam cezasına denk gelen süresiz engelleme vermeleri gibi davranışlar bütünü olup, Vikipedi'nin bu sayede çoğunluk yerine sınırlı sayıdaki kullanıcının tekeline girmesi halidir.

[değiştir] Terimin Türkçe Vikipedi'de ortaya çıkışı ve tartışmanın tarihçesi

Bu terim ilk kez, şu an süresiz bir şekilde Vikipedi'den uzaklaştırılmış olan Kızılırmak adlı kullanıcı tarafından kullanılmıştır. Kızılırmak kişisel saldırı ve trollük yapmakla suçlandı, Vikipedi'ye erişimi engellendi1 ve baskıcı politikalarla mücadele etmek zorunda kaldı. Gül Dost ve Turnusol adlı kuklalarını devreye sokarak2 üç koldan mücadelesini sürdürdü ve dönemin yöneticilerini ağır biçimde eleştirdi. Bu maddeyi Gül Dost hesabı ile açarak ve oligopedia karşıtlığı adına bir şablon hazırlayarak3 kavramı Vikipedi'ye tanıttı.

Kavramı Gül Dost çıkarmış olsa da benzer eleştiriler kimi kullanıcılar tarafından önceden dile getirilmiştir, bugün de dile getirilmektedir. (bknz: Oligopedia'ya karşı olan vikipedistler kategorisi)

[değiştir] Eleştirel görüşler

Kimi kullanıcılar bu kavramı Kızılırmak'ın engellenmeden önce yaptığı itham, saldırı ve suçlamalarla ilişkilendirmekte, saldırıların bir parçası olarak görmektedir. Kızılırmak benzer düşüncelerini çeşitli tartışmalarda sıkça belirtmiş, bir kukla ustası olduğunun ortaya çıkışı ile birlikte Vikipedi'deki varlığına son verilene kadar dönemin yöneticilerini zorbalıkla suçlamayı sürdürmüştür.

[değiştir] Referanslar

[değiştir] İç bağlantılar