Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Kullanıcı:Qwl - Vikipedi

Kullanıcı:Qwl

Vikipedi, özgür ansiklopedi


Vikipedi:Babil
Bu kullanıcı her bilginin sorgulanması gerektiğini savunur, "doğru" bilgiye sorguyla ulaşılabileceğine inanır.
Bu kullanıcı, Vikipedi'nin politik propaganda amaçlı kullanılmasını şiddetle reddeder.
:-) Bu kullanıcı Türkçe Vikipedi'de Oligopedia'ya karşıdır.
Bu kullanıcı doğru şeyleri yapmaya çalışır. Eğer bir hata yaparsa, lütfen bildirmekten çekinmeyin.
sen ben Bu kullanıcı karşılıklı olarak senli-benli hitap şeklini tercih eder.
Bu kullanıcının sağı solu belli olmaz.
Bu kullanıcı bilimle uğraşmayı sever.
Bu kullanıcı Türk' tür
tr Bu kullanıcının anadili Türkçedir.
34 Bu kullanıcı İstanbul'da yaşamaktadır.
GS Bu kullanıcı Galatasaraylıdır.
Bu kullanıcı, sigara içmiyor.
diğer kullanıcılar

Kullanıcı:Qwl/monobook.js
Vikipedi İlkeler, Politikalar ve Yönergeler Şablonu Taslağı
Vikipedi İlkeler, Politikalar ve Yönergeler Şablonu Taslağı/Politikalar
Vikipedi İlkeler, Politikalar ve Yönergeler Şablonu Taslağı/Yönergeler
Ana sayfa

:-) Bu kullanıcı Türkçe Vikipedi'de Oligopedia'ya karşıdır.


:-) Bu kullanıcı Türkçe Vikipedi'de Oligopedia'ya karşıdır.


:-) Bu kullanıcı Türkçe Vikipedi'de Oligopedia'ya karşıdır.
Tanım:

Oligopedia Yunanca 'az', 'yönetim' ve 'ansiklopedi' kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Vikipedi Özgür Ansiklopedi ilke ve kuralları bazı yöneticiler tarafından, bunların ruhuna uygun olmayan anlamlar yüklenilirik, diğer kullanıcılar üzerinde tahakküm kurma noktasına gelmeleri, bu ilke ve kuralları kendi hayat görüşleri doğrultusunda yorumlayarak, ilke ve kuralların öngördüğü davranışları uygulamadıklarına kanaat getirdikleri kullanıcıları tartışma konusu dahi yaptırmadan suç ve ceza arasındaki denge unsurunu hiçe sayarak , Ceza yasalarında idam cezasına denk gelen süresiz engelleme vermeleri gibi davranışlar bütünü olup, Vikipedi'nin bu sayede çoğunluk yerine sınırlı sayıdaki kullanıcının tekeline girmesi halidir.UZLAŞMA NEZAMAN ARANIR?

  • İlkeler zaten değişmez.
  • Politika ve yönergeler dışında ilk önce sayfada uzlaşma aranmaz.
  • bunlar dışında Sayfalarda başlık dahil kurallar dahilinde olduğuna inanılarak her türlü değişiklik yapılabilir.

-kurallar dahilinde olmadığına dair itirazlar olursa sayfadaki itirazlar çerçevesinde yeni değişiklikler yapılabilir.

-diğer görüşleri dikkate almadan değişikler yapılamaz.

-kurallar bilmek gerekmez, kuralların hatırlatılmasına rağmen devam edilirse bu kasıt olarak algılanır. bu tarz hareketler engelleme gibi sonuçlar doğurabilir.

UZLAŞMA NASIL YAPILIR

Bu şema Qwl tarafından Uzlaşma değişebilir(İngilizce)[1] sayfasından Türkçeye uyarlanmıştır.
Bu şema Qwl tarafından Uzlaşma değişebilir(İngilizce)[1] sayfasından Türkçeye uyarlanmıştır.